Ethische code

Ethische code

Het is belangrijk dat alle dharmacursisten zich vrij voelen zodat ze zich spiritueel kunnen ontwikkelen.
Binnen onze stichting betekent dit dat iedere cursist in openheid en veiligheid zijn spirituele kwaliteiten kan ontdekken en verder ontwikkelen.
Mocht iemand vinden dat er sprake is van een onethische benadering, dan kan zo iemand dit ogenblikkelijk doorspelen naar de voorzitter.

Deze zal met de betrokkenen om de tafel gaan zitten en mocht dit niet voldoende zijn dan zal deze gebeurtenis door verwezen worden naar de vertrouwenspersoon, die via de BUN is aangesteld.