Archief activiteiten

Lezingencyclus: Ontwaken door liefde
Het onthullen van je diepste goedheid
door Peter Schuh

Deel 1 start op zondag 26 januari 2020 (11.00 uur – 12.30 uur)
vervolgdatum: 23 februari.

De kracht van de liefde

Onvoorwaardelijke liefde en mededogen, ondersteund door sympathie en gelijkmoedigheid, behoren tot de essentiële kwaliteiten die de Boeddha zijn volgelingen leerde te cultiveren. Maar helaas wordt deze aangeboren goedheid sterk versluierd door onze denkpatronen en onze geconditioneerdheid. Door het overwinnen van deze hindernissen zal het ons uiteindelijk lukken om door deze verduisterende patronen heen te snijden. Het is de kracht van liefde, compassie en wijsheid, die zich in het individu roert en haar aanzet tot de volledige realisatie. Wanneer deze diepe vastberadenheid het hart en de geest van een persoon in beslag neemt, maakt het hem of haar tot een bodhisattva, iemand wiens leven gericht is op spiritueel ontwaken in het belang van ons allen. Voor de bodhisattva worden liefde, mededogen en wijsheid zo’n blijvende drijfkracht dat haar of zijn dagelijkse handelingen een enorme steun kunnen zijn in het leven van de mensen om haar of hem heen.

Onvoorwaardelijke liefde en mededogen, ondersteund door welgemeende vreugde en gelijkmoedigheid, behoren tot de essentiële kwaliteiten die de Boeddha zijn volgelingen leerde te cultiveren. De teksten verwijzen naar deze vier krachtige gemoedstoestanden als de grenzeloze houdingen, waarbij liefde de krachtige en blijvende wens is voor alle wezens om intens gelukkig te kunnen zijn, mededogen de blijvende wens is dat alle wezens vrij zijn van lijden en de diepste oorzaken ervan en sympathieke vreugde of medevreugde is vreugde hebben in het geluk van alle anderen voelende wezens. De laatste gemoedstoestand is gelijkmoedigheid. Het is de diepe wijsheid die voorbijgaat aan onze zelfzuchtigheid waardoor de drie voorgaande houdingen onpartijdig, allesomvattend en standvastig worden.

Wanneer deze diepe vastberadenheid het hart en de geest van een persoon in beslag neemt, dan ontwikkelt hij de verlichtingsgeest, of bodhicitta. Hij wordt een bodhisattva, en hij doet een innerlijke belofte om zijn geest voor altijd te zuiveren en te vervolmaken zodat hij in staat is om alle levende wezens werkelijk te helpen. Hierdoor worden liefde en mededogen zo’n blijvende drijfkracht dat al zijn dagelijkse handelingen een enorme steun zijn voor alle levende wezens om hem heen. Zo zul je door het ontwaken van de kracht van liefde de verantwoordelijkheid nemen om jezelf te herontdekken en zul je deze enorme goedheid steeds meer verdiepen ten dienste van alle levende wezens in onderlinge verbondenheid.

Kosten: € 5,-
Het bedrag gaarne vooraf overmaken op bankrekeningnummer NL24 ABNA 0433 8541 62 t.n.v. Stichting Bodhisattva o.v.v. ‘Lezing zondagmorgen’

Stiltedag 28 december 2019: een dag van inkeer o.l.v. Dorien Quik.

Van 10.00 uur – 17.00 uur is er volledige stilte, en zullen zitmeditaties worden afgewisseld met loopmeditaties. Ook de pauzes en de lunch worden in stilte doorgebracht. Het geheel staat o.l.v. Dorien Quik.
Heeft u geen of weinig ervaring met het boeddhisme of met meditatie dan zou dit een mooie eerste kennismaking kunnen zijn.
Vanaf 17.00 uur praten we weer gewoon met elkaar en volgt er een diner en een prachtig optreden over de klank van liefde.

De dag is zodanig ingedeeld dat u ook kunt kiezen voor een gedeelte van de dag:
10.00 uur – 17.00 uur:          stiltemeditatie
inclusief lunch, thee/koffie
17.30 uur – 19.00 uur:          diner
19.30 uur – 21.00 uur:          Klank van Liefde
een verhaal over Psyche en Eros door Frédérique te Dorsthorst en Martine van der Meulen

Locatie: De Woudkapel, Beethovenlaan 21, 3722 JJ  Bilthoven

stiltedag bodhisattva

Klank van liefde
De muzikale en verhalende voorstelling ‘Klank van Liefde’ gaat over de zoektocht naar de ware liefde. De voorstelling is gebaseerd op het Griekse verhaal over de liefde tussen het aardse meisje Psyche en de godenzoon Eros.
Frédérique te Dorsthorst en Martine van der Meulen (Soulful pianomuziek) laten in woord en muziek horen, zien en voelen, dat dit eeuwenoude verhaal nog steeds actueel is.

‘Klank van liefde’ gaat ook over hoe wij zelf binnen in ons balans zoeken tussen onze Ziel (psyche) en onze Passie (Eros), tussen onze eigen mannelijke en onze vrouwelijke energie. Oprechte liefde voelen voor jezelf, maar ook voor anderen lukt alleen als je authentieke innerlijke ziel verbonden is met je passie voor de dingen die je doet.

Frédérique te Dorsthorst heeft Nederlands gestudeerd, zich gespecialiseerd in middeleeuwse literatuur en later de opleiding tot professioneel verteller aan de Vertelacademie gevolgd.
Verhalen raken op een niveau in het onderbewustzijn en hechten zich daar en herbergen wijsheden uit een (recent) verleden.

 

Impressie van het 15 jarig jubileumfeest.

Het was een feestelijke, kleurrijke dag waarbij Tulku Lobsang Rinpoche een initiatie aan de dharmacursisten en een lezing aan hen en genodigden heeft gegeven. Er volgde daarna de overdracht van de stichting van het oude aan het nieuwe bestuur. Ook was er een live-videogesprek met Billy Barnaart in Cambodja.

Na 15 jaar Stichting Bodhisattva in vogelvlucht, een korte lezing over “Boeddhisme is een levensfilosofie” en een korte lezing over “De 10 treden van het pad om een bodhisattva te worden” te hebben beluisterd, was er ’s avonds een optreden van harpiste Carla Bos, die het verhaal van “De vijf snaren van de harp” in woord en klank vertolkte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing Bloemendaal: In relatie zijn met jezelf én de ander vanuit boeddhistisch perspectief door Dorien Quik

De menselijke geest is tweeledig: er is een absolute en een relatieve geest.
Door kennis te hebben over de werking van de geest ontstaat het inzicht hoe deze twee soorten ons leven beïnvloeden. De absolute geest is onvergankelijk en onveranderlijk en de relatieve geest is vergankelijk en veranderlijk. Daar de relatieve geest de fenomenen van onze wereld, zoals gedachten, woorden en vormen vertegenwoordigt, denken we daar veel over te weten. De absolute geest kennen we vaak niet; er is een vermoeden dat deze aanwezig zou kunnen zijn.
Binnen de boeddhistische filosofie is er geen enkele twijfel over de absolute geest. Sterker nog, zij stelt dat vanuit het absolute al het relatieve ontstaat. Daarnaast heeft de absolute geest vele prachtige eigenschappen die zich ‘als vanzelf’ ontvouwen zoals helderheid, kennis, oprechte vriendelijkheid, gelukzaligheid en mededogen.
In relatie zijn met onszelf betekent dat we de geest in zijn twee hoedanigheden omarmen.

In deze lezing zullen we onderzoeken hoe we met beide in contact kunnen komen, hoe dit kan leiden tot een relatie met onszelf en wat dit voor een effect zal hebben op ons leven én op de ander.

Datum: 3 november 2019, aanvang 10.30 uur, sluiting  -na koffie en nabespreking- om ca. 12.00 uur.

Locatie: Potgieterweg 4, 2061 CT Bloemendaal