Archief activiteiten

Stiltedag; 28 december 2023
onder leiding van Dorien Quik

Op deze dag keerden we onze aandacht naar binnen om hernieuwd kennis te maken met onze innerlijke zuiverheid. Door de kracht van de stilte en de onderlinge verbondenheid zal de terugkeer naar onze innerlijke zuiverheid heel natuurlijk en spontaan verlopen.

Van 10.00 – 16.30 uur was er volledige stilte en zijn zitmeditaties afgewisseld met loopmeditaties. Ook de pauzes en lunch zijn in stilte doorgebracht. Om 16.30 uur reciteerden we zacht de mantra van mededogen, het Om Mani Pad Me Hum, om dit om 17.00 uur te schenken aan de wereld.

Vanaf 17.00 uur werd er zacht met elkaar gesproken en volgde er een gezamenlijke maaltijd tot ongeveer 19.00 uur.

 

Introductiecursus boeddhistische filosofie en meditatie; 2023
onder leiding van Dorien Quik

Altijd al op zoek geweest naar de wijsheid van het Oosten, daar waar ze de werking van de geest tot in detail hebben uitgewerkt? Dan zal deze cursus waarbij de leer van Boeddha Shakyamuni, de dharma, centraal staat, je veel inzichten kunnen geven.


De lessen zagen er als volgt uit:
– de geest tot rust brengen

– bespreking van een boeddhistisch onderwerp
– een geleide meditatie
– bespreking en afronding

 

Lezing Waardig Sterven in boeddhistisch perspectief; 5 november 2023
door Dorien Quik

In onze westerse cultuur is de dood een precair onderwerp. Het brengt ons naar de eindigheid van het leven, met inzichten wat er daarna zou kunnen gebeuren.
Boeddhistisch filosofisch gezien is het woord ‘dood’ een samengaan van vele natuurlijke ontwikkelingen die elkaar snel dan wel langzaam kunnen opvolgen. Vandaar dat het concept ‘dood’ ontrafeld wordt om het natuurlijke proces gewaar te kunnen worden.
Als we in staat zijn om dagelijks de dood, de vergankelijkheid, onder ogen te zien dan zullen we levenskunstenaars worden. Alles wat ontstaat, vergaat en lost weer op; dit vindt in ieder moment plaats. Zijn het voor ons mooie momenten die vergaan zijn dan koesteren we ze, zijn het slechte momenten dan willen we daar niet meer aan herinnerd worden. Uiteraard kan het omgekeerde ook plaatsvinden. In beide gevallen levert dit veel stress op; we hechten te veel aan het een en hebben aversie naar iets anders.
Zouden we het sterven definiëren als het moment waarin de geest, die zich als bewustzijn in ons manifesteert, zich afscheidt van het lichaam, dan zou geboorte gedefinieerd kunnen worden als het samengaan van bewustzijn en lichaam.
Bij een geboorte worden we begeleid om het proces zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. De stervensbegeleiding is in het boeddhisme zeer nauwkeurig beschreven en opgetekend in het Tibetaans Dodenboek. De oorspronkelijke titel van dit boek is ‘De spontane bevrijding door het horen in de periode van het sterven.’ De hele tekst wordt in het oor gefluisterd van degene die aan het sterven is.
Er gebeurt zo ongelooflijk veel en door daarin begeleid te worden hoeft de persoon niet in paniek te raken. Er is een natuurlijk verloop aan de gang, waardoor de persoon die aan het overlijden is, dit geestelijk volledig kan meebeleven waardoor deze de oorspronkelijke lichtheid kan laten binnenstromen.

Waardig sterven staat in boeddhistisch perspectief synoniem voor waardig leven. Door het omarmen van geluk en pijn, geboorte en sterven valt er niet iets te verbeteren, te ontkennen of te transformeren. Ieder moment is volmaakt.
Dan is sterven de bevrijding van een lichaam dat niet meer kan functioneren en kan de bevrijde energie als licht verder gaan.

In deze lezing werd in het kort het stervensproces behandeld en de nadruk gelegd op hoe we elkaar in deze inwijdingsweg waardig kunnen dragen.

 

Teaching over bodhicitta; 23 september 2023
onder leiding van Amnyi Trulchung Rinpoche

Op zaterdag 23 september 2023 heeft de toekomstige leraar van Stichting Bodhisattva, de Tibetaanse leraar Amnyi Trulchung Rinpoche vanuit Nieuw-Zeeland via Zoom onderricht gegeven over het bodhicitta, het actieve mededogen.

De term `bodhicitta’ verwijst naar de geest die gemotiveerd door grote compassie, spontane verlichting zoekt voor het welzijn van alle voelende wezens.
Verlichting is de terugkeer van de geest naar zijn natuurlijke staat, die zuiver, helder en altruïstisch is.
Tijdens ons leven zijn we deze prachtige eigenschappen meestal kwijtgeraakt omdat
we niet de tijd nemen onszelf in onze gedachten, woorden en daden gade te slaan.
Onze buitenwereld legt vaak zo’n claim op ons dat er geen energie overblijft om onze geestelijke rijkdom te leren kennen.

 

Themadag: Het leven van Guru Padmasambhava; 22 augustus 2023
door Dorien Quik

Een van de belangrijkste Leraren binnen het Tibetaans boeddhisme is Padmasambhava, de uit de lotus geborene. Hij wordt in Tibet meestal Guru Rinpoche, de Kostbare Guru genoemd.

Padmasambhava (Tibetaans: Pema Jungne) was degene, die het boeddhisme in de achtste eeuw in Tibet vestigde. In die tijd wilde koning Trisong Detsen het boeddhisme versterken en nodigde Padmasambhava uit hem hierbij te helpen.
Padmasambhava is een historische leraar die ook symbool staat voor alle leraren binnen het Tibetaans boeddhisme. Dankzij hem is veel onderricht opgeschreven zoals onder andere ‘De Spontane Bevrijding’ dat in het Westen onder de naam ‘Het Tibetaans Dodenboek’ bekend is geworden.
Guru Padmasambhava staat ook symbool voor al onze eigen talenten en capaciteiten. Deze zijn meestal ondergesneeuwd door ons dagelijks leven met de daarbij behorende ideeën en conditioneringen.

Door de studie over het leven van Guru Padmasambhava kunnen we ook weer in contact komen met al onze verborgen kwaliteiten. Meer lezen.

 

Phowa – De beoefening van bewust sterven; 27 en 28 mei 2023
onder leiding van Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche

In deze tweedaagse workshop heeft Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche onderricht gegeven hoe we tijdens het stervensproces, door het trainen van de geest, helder en bewust kunnen blijven en de geest kunnen overbrengen naar zijn natuurlijke staat.

Alles wat geboren wordt zal ook weer sterven; het is een natuurlijk proces. Ook al weten we dit, toch schuiven we de gebeurtenis waarbij we de aarde verlaten ver voor ons uit.

Hierdoor zal de dood van iemand om wie we geven of de confrontatie met onze eigen sterfelijkheid volkomen onverwachts zijn intrede doen. We zijn er niet op voorbereid en daardoor worden we volledig overmand door de natuurlijke kracht van het sterven. We staan met lege handen omdat we niet weten hoe we met deze kracht moeten omgaan.

Uit het onderricht van Boeddha Shakyamuni kunnen we leren dat het mogelijk is om ons hierop voor te bereiden. Uit zijn nauwgezette en grondige onderzoek waarop zijn leringen zijn gebaseerd, blijkt dat sterven betekent dat geest en lichaam zich van elkaar scheiden. Het fysieke lichaam vervalt en de geest blijft aanwezig. Nu is de vraag of we ons hiervan bewust zouden kunnen zijn, waardoor we helder in onze geest aanwezig kunnen blijven ten tijde van het stervensproces.

De training in Phowa, ook wel ‘de overdracht van bewustzijn’ genoemd, geeft ons de mogelijkheid om ons stervensproces bewust te beïnvloeden.

Phowa is een buitengewoon sterke en snelle methode waarbij we de ultieme bevrijding oefenen tijdens ons sterven en leren vrede te hebben met de dagelijkse vergankelijkheid van alles om ons heen.

Deze workshop is bedoeld voor mensen die meer willen weten over deze beoefening met de daarbij behorende wijsheid. Kennis van het boeddhisme of ervaring met meditatie is niet nodig, de methode is voor iedereen geschikt.

 

Workshop De kracht van slapen en dromen; 19 mei 2023
onder leiding van Tulku Lobsang Rinpoche

Tulku Lobsang Rinpoche heeft in deze workshop theoretisch onderricht gegeven over de kracht van slapen en dromen en daarbij behorende beoefeningen gegeven.

We slapen ongeveer 8 uur per dag waarbij we ons soms herinneren dat we dromen. Doordat dit een dagelijks terugkerende gewoonte is geworden, stellen we ons geen vragen bij het slapen en als we ons een droom herinneren proberen we te achterhalen wat het ons wil vertellen.

Nooit komt het bij ons op dat slapen een kracht vertegenwoordigt, een energie die we door middel van het trainen van de geest kunnen leren kennen en bewust kunnen gebruiken. De energie van slapen wordt wel vergeleken met de energie van sterven: het overkomt ons allemaal omdat we niet bewust aanwezig zijn bij het proces wat op dat moment plaatsvindt en we daardoor niet in staat zijn al die energie een richting te geven.

Dromen zijn eveneens natuurproducten, waar onze persoonlijkheid minimaal bij aanwezig is, waardoor we dromen als een meditatiebeoefening kunnen beschouwen. In eerste instantie zijn we ons bewust van een droom, vervolgens kunnen we dit bewustzijn verlengen om uiteindelijk deze energie te gebruiken om de geest zo verfijnd te maken dat we in onze ware natuur aanwezig kunnen zijn.

 

Vervolgcursus boeddhistische psychologie; 2023
onder leiding van Janine Schimmelpenninck

Door het enthousiasme dat is ontstaan voor de boeddhistische psychologie wordt nu een vervolgcursus gegeven. Deze is zodanig opgezet dat dit zowel voor nieuwe als oud cursisten leerzaam is en diepgang zal geven.

Boeddhistische psychologie is een bijna 2500 jaar oude psychologie en tegelijkertijd is deze psychologie actueler dan ooit. Juist in onze tijd, waar efficiëntie belangrijker is dan luisteren naar onze innerlijke psychologische waarheid, zal de kennis over de werking van onze psyche veel kunnen bijdragen.

Boeddhistische psychologie gaat over onze innerlijke natuur. Het beschrijft en verklaart de natuurlijke werking van onze geest aan de hand van 51 zogeheten mentale factoren. Het doel van deze psychologie reikt verder dan het simpelweg bieden van inzicht in het reilen en zeilen van je geest. Het gaat over het begrijpen van hoe je je eigen mentale welzijn op een natuurlijke manier kunt beschermen en anderen daar ook bij kunt helpen. Dat maakt deze psychologie zo realistisch en bijzonder waardevol. Het is zeer praktisch, waarmee je in je dagelijks leven direct aan de slag kan.
Zonder het door te hebben gaan we regelmatig tegen onze eigen psychologische natuur in. Dit voelt als tegen de stroom inzwemmen en heeft  verlies van energie tot gevolg.
Dit kan leiden tot gevoelens van burn-out, depressie en zinloosheid.

In deze cursus leer je hoe je psychologisch natuurgetrouwer kunt handelen.
Na het volgen van de cursus heb je een goed beeld van wat de boeddhistische psychologie jou te bieden heeft en weet je hoe je deze verder kunt beoefenen.
Naast een heldere introductie van de praktische waarde van de boeddhistische psychologie, zullen tevens nieuwe aspecten van deze psychologie uitvoerig aan bod komen en zullen vele praktische voorbeelden de revue passeren.

Recensies:
Benieuwd naar ervaringen van cursisten over de cursus boeddhistische psychologie:
 Meer lezen.

 

Mindful op een 3-daagse Boeddha vakantie; augustus 2022
Op deze dagen kon je kennismaken met yoga vanuit de oude Tibetaanse Lu Jong traditie en je kon de Metamorfosemassage, een zacht cirkelende massage op voeten, handen en hoofd zelf ervaren. Je maakte een stiltewandeling en je kijkt een film. Met elkaar werd een zandmandala gemaakt.

Film, zandmandala en stiltewandeling
Per dag vindt een van de drie onderdelen plaats, die begeleid worden door o.a. Sjaak van Oostaijen en Theo Verheijde van Stichting Bodhisattva.
  – De film die op locatie wordt vertoond is Buddha’s lost Children. Prachtige filmbeelden en een fascinerend verhaal maken deze film tot een uniek en ontroerend portret van het leven in de Golden Triangle. 

  – De zandmandala wordt met elkaar gemaakt en betreft een zittende boeddha.
  – De stiltewandeling wordt gehouden in een dichtbij de locatie gelegen gebied.

MetaMorfoseMassage o.l.v. Willy Westerhuis
Maak kennis met een unieke methode om tot ontspanning van binnenuit te komen. Zacht cirkelende bewegingen op de reflexzone van de wervelkolom op de voeten, de handen en het hoofd zorgen voor een natuurlijk herstel van het evenwicht tussen willen, voelen en denken. Het geeft ruimte in lichaam en geest, waardoor de levensenergie gaat stromen en je weer in je natuurlijke zachtheid en creativiteit kunt komen. Tijdens deze kennismaking kun je de dieptewerking ervaren als je deze massage ontvangt en geeft.
Alleen de sokken en schoenen hoeven uit.

Lu Jong Yoga lessen van 14.00 – 15.30 uur worden verzorgd door Mariette de Kroon. Zij is Tibetaanse yoga, ademkracht en mindfulness teacher en geeft sinds 2009 de Lu Jong Teacher Training in de overdrachtslijn van Tulku Lobsang Rinpoche. 
Lu Jong bestaat uit vloeiende bewegingen die we combineren met ademhaling en aandacht in het lichaam. De beoefening is mindful, toegankelijk – je gaat zover in de beweging als goed voelt – en tegelijk krachtig en zeer effectief. Lu Jong werkt op alle niveaus: fysiek, energetisch en mentaal.
Lu Jong werkt in het nu. We dragen zorg voor een gezonde en flexibele ruggengraat en geven een boost aan onze gezondheid. We openen ons lichaam en transformeren hiermee ook negatieve emoties, zodat we onze natuurlijke staat van zijn voelen. Kortom: je ervaart meer ruimte in je lichaam, je hoofd en in je leven. Inzichten komen spontaan. Lu Jong helpt om geïnspireerd en gelukkig te zijn en in je kracht te staan. De bewegingen zijn geschikt voor iedereen en alle leeftijden.
Het wordt ook Tibetaanse Helende Yoga genoemd. Met enorme wijsheid van het Tantrayana Boeddhisme, Tibetaanse geneeskunst en de natuur – ook vanuit de Bön – werkt het als medicijn. Transformerend, zodat je jezelf thuis brengt. www.kiflow.nl

 

Cursus boeddhistische psychologie; 2022
onder leiding van Janine Schimmelpenninck

Boeddhistische psychologie is een bijna 2.500 jaar oude psychologie en tegelijk is deze psychologie actueler dan ooit. Boeddhistische psychologie gaat over onze innerlijke natuur. Het beschrijft en verklaart de natuurlijke werking van onze geest aan de hand van 51 mentale factoren. Het doel van deze psychologie reikt verder dan het simpelweg bieden van inzicht in het reilen en zeilen van de geest.

Het doel van deze psychologie is begrijpen hoe je je eigen mentale welzijn op een natuurlijke manier kan borgen en hoe je anderen daarbij kan helpen. Dat maakt deze psychologie zo realistisch en waardevol. Het is een zeer praktische psychologie waarmee je direct aan de slag kan.

Je neemt onze buitenwereld van binnenuit waar. De kwaliteit van je waarneming wordt dus ook van binnenuit gegeven. Dat is waar je bij deze psychologie begint: binnen, bij jezelf, bij je waarneming. Je ziet wat je denkt en denkt niet wat je ziet. Wat je denkt en ziet komt niet altijd overeen met de werkelijkheid wat veel problemen en conflicten veroorzaakt. Daarom is deze psychologie zo belangrijk.

In deze cursus zullen de belangrijkste punten van de boeddhistische psychologie aan de orde komen. Je leert de verschillende psychologische functies voor jezelf te ontdekken en hoe je deze bewuster kunt toepassen.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

– Wat is je geest?
– Welke soorten geest of bewustzijn zijn er?
– Egoïsme versus wijsheid.
– De diverse vormen van waarneming.
– De geest en de 51 mentale factoren.
– De rol van angst en verwachtingen.

Na het volgen van de cursus heb je een goed beeld van wat de boeddhistische psychologie je te bieden heeft en weet je hoe je deze verder kan bestuderen.

Boek:
Het boek dat Janine Schimmelpenninck geschreven heeft, Natural Skills, is uitgeroepen tot het beste psychologieboek in 2022.

Recensies:
Benieuwd naar ervaringen van cursisten over de cursus boeddhistische psychologie: Meer lezen.

 

Inleiding tot de boeddhistische psychologie; 2022
onder leiding van Janine Schimmelpenninck

Boeddhistische psychologie is een bijna 2.500 jaar oude psychologie en tegelijkertijd actueler dan ooit. Boeddhistische psychologie gaat over onze innerlijke natuur. Het beschrijft en verklaart de natuurlijke werking van onze geest aan de hand van 51 zogeheten mentale  factoren.

Het doel van deze psychologie is begrijpen hoe je je eigen mentale welzijn op een natuurlijke manier kunt borgen en hoe je anderen daarbij kunt helpen. Dat maakt deze  psychologie zo realistisch en waardevol. Het is een zeer praktische psychologie, waarmee je direct aan de slag kan.

 

Gezond leven, natuurlijk sterven; 27 t/m 29 mei 2022

Gezond leven

Tulku Lobsang Rinpoche heeft een teaching gegeven over Gezond Leven, waarin hij de geestelijke werking van de Medicijn Boeddha en de daarbij behorende meditatie uitlegt.

Door de ontwikkeling van diep vertrouwen, het reciteren van de Mantra van de Medicijn Boeddha en door de Boeddha te visualiseren, zijn we in staat om dit in onze geest te ervaren en in ons dagelijks leven toe te passen.

Door deze meditatie vinden we rust en wordt innerlijke, geestelijke gezondheid mogelijk, ongeacht de omstandigheden waarin we ons bevinden. We kunnen geestelijk Gezond Leven.

Natuurlijk sterven

Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche heeft in een tweedaagse workshop ons de geestelijke veranderingen gedurende het stervensproces uitgelegd.

Sterven heeft in onze cultuur een bittere bijsmaak daar we het sterven zien als een verlies. Dit is onze realiteit omdat we uitgaan van de persoon die we vanaf dat moment zullen moeten missen.

Binnen het Tibetaans boeddhisme is tijdens het sterven het geestelijke aspect het uitgangspunt van waaruit de stervende begeleid wordt. Dit helpt de stervende om om te gaan met de natuurlijke veranderingen die zullen plaatsvinden.
Doordat dit proces al duizenden jaren bestudeerd is, worden de geestelijke veranderingen zeer gedetailleerd beschreven. Door kennis hierover te hebben zijn we in staat -ook al sterven we zelf op dat moment niet- helemaal met de stervende in dat proces aanwezig te zijn, omdat we weten waar de stervende op dat moment doorheen gaat.

Ponlob Rinpoche heeft ons in detail alle geestelijke veranderingen met de daarbij behorende lichamelijke veranderingen uitgelegd en tevens geleide meditaties gegeven.
Dit zal een heel mooie basis worden voor ons eigen stervensproces, omdat we dan kennis hebben over de werking van de geest ten tijde van het sterven. Door de geschonken meditaties te blijven beoefenen zullen we ten tijde van het sterven bewust aanwezig kunnen zijn. Dan kunnen we helder en natuurlijk sterven.

 

Lezingencyclus: Inzicht in je eigen geest; 2022
door Peter Schuh 

Spiritualiteit is niet iets dat je kunt vastgrijpen. Het is geen religie en het is ook niet verbonden met een religie. Het is een manier om te werken aan je eigen geest. Met deze lezing probeer ik te laten zien hoe het cultiveren van een diep inzicht in onze eigen geest essentieel is voor het realiseren van vrede in onze wereld. Als we standvastig deze leringen bestuderen en erop mediteren, rijpen ze in ons en zullen ze een bron van weldaad worden voor de hele gemeenschap van levende wezens.
Door deze Mahayana-leringen over de aard van de geest te bestuderen, beseffen we de ware leegte van de geest. Wanneer we deze leegte beseffen, zijn we vrij van het conceptuele vastklampen die de ware onderlinge verbondenheid van geest en natuur verduistert. In deze vrijheid zijn we in staat om op creatieve manieren de intieme en onafscheidelijke onderlinge afhankelijkheid van alle levende en niet-levende verschijnselen te ervaren.

Peter Schuh heeft zijn laatste lezing gegeven op 22 mei 2022.
Gedurende 15 jaar heeft hij vele lezingen gegeven die een grote verdieping van de boeddhistische filosofie in zich droegen.
Het heeft ook geresulteerd in diverse boekwerken die bij ons te bestellen zijn.

 

Lezing: De kracht van verwondering; 2022
door Dorien Quik 

De kracht van verwondering is het pad van karma naar dharma, waarbij karma onze geconditioneerde geest vertegenwoordigt en dharma de intrinsieke werkelijkheid van de geest. Intrinsiek wil zeggen dat we in staat zijn onszelf zonder al onze conditioneringen te leren kennen, en zo weer in contact komen met onze zuivere kennende aard: de natuur van onze geest. Deze is nooit geboren, nooit gestorven, zuiver, helder en onverwoestbaar gelijk een diamant en komt als gelukzaligheid tot uitdrukking. De Boeddha leerde ons een eenvoudige methode om de gelukzalige kracht van de geest te ervaren, namelijk door bewustwording van de adem. Hiervoor is concentratie nodig die ontstaat uit ontspannen aanwezig zijn en alertheid. Geestelijke gelukzaligheid heeft verwondering als voertuig.
In deze lezing zullen we onderzoeken of de natuur van de geest samen met de adem verwondering kan schenken en zelfs een blijvend en gelukzalig gevoel, dat als een innerlijke glimlach door onze persoonlijkheid heen straalt.

 

Stiltedag; 28 december 2021 via Zoom  
onder leiding van Dorien Quik

Het is een dag van inkeer. Het jaar dat bijna voorbij is laten we de revue passeren en we schenken alle gelukkige en in mededogen getransformeerde niet gelukkige momenten aan de kosmos.
Van 10.00 – 17.30 uur is er volledige stilte en zullen zitmeditaties worden afgewisseld met loopmeditaties. Ook de pauzes en lunch worden in stilte doorgebracht.
Uit vorige jaren is gebleken dat het ervaren van de stilte via Zoom heel effectief kan zijn voor iedereen die meedoet.
Heeft u geen of weinig ervaring met het boeddhisme of met meditatie dan zou dit een mooie kennismaking kunnen zijn.

 

Publicatie – Coronacrisis vanuit boeddhistisch perspectief; 2021
Fred Prinsen, namens leden van de oudste dharmagroep van de stichting

Tijdens een dharmales kwam de volgende vraag ter sprake: “Hoe zou een inzicht vanuit boeddhistisch filosofisch perspectief er uitzien dat kan bijdragen aan het gesprek over verlichting van de huidige coronacrisis?” Hier is door onze groep in samenspraak met onze dharmadocent intensief aan gewerkt met het volgende resultaat.

Deze vraag wordt in het onderstaande voorbeeld onderzocht in het licht van het aanvaarden van de consequenties van het persoonlijk handelen, waarbij de uiteindelijke keuze wordt geplaatst in een groter verband. De onderliggende motivatie om zich wel of niet te laten vaccineren kan heel verschillend zijn. Boeddhistisch filosofisch gezien zouden als extreme standpunten gesteld kunnen worden: zou het kunnen zijn dat de hang naar het leven zo intens is dat vaccinatie niet snel genoeg kan gebeuren óf dat de wanhoop in het leven zo groot is dat het krijgen van corona mogelijk een manier is om uit het leven te stappen? Met in het midden de altruïstische motivatie: jezelf èn de ander geen schade toebrengen.

Iedereen vindt er iets van en heeft een mening. Het boeddhisme heeft geen mening. In het boeddhisme gaat het er niet om een mening te vormen, het gaat over de realiteit in het hier en nu. Er is slechts de vraag: kan mijn keuze mijzelf èn een ander schade berokkenen en neem ik de verantwoordelijkheid voor mijn keuze? Deze vraag kan natuurlijk ook bij iedere andere keuze in het dagelijks leven gesteld worden. En is zo een prachtige oefening voor het trainen van de geest.

Belangrijke uitgangspunten: iedereen is vrij te kiezen om wel of niet gevaccineerd te worden. De keuze om wel of niet te vaccineren is dus niet het argument waar het om gaat. Wel nog even ter verduidelijking: iedereen heeft bij besmetting recht op een IC-bed. Wetenschappelijk is vastgesteld dat vaccinatie een hoge graad van bescherming biedt tegen ziekenhuis- en IC-opname. Ook een besmetting met het coronavirus bouwt bescherming op tegen ernstig ziek worden. Deze bescherming is voor ongevaccineerden, die geen corona gehad hebben, wetenschappelijk gezien niet, of in veel mindere mate, aanwezig.

De huidige coronacrisis ontstaat door een mogelijk tekort aan IC-bedden in samenhang met een tekort aan zorgpersoneel. Iedere keuze heeft consequenties, persoonlijk en voor de omgeving. Zoals in de leer van de Boeddha uiteengezet wordt: alles is leeg van een inherent bestaan, alles is onderling verbonden en continu aan verandering onderhevig; de realiteit. Door de onderlinge verbondenheid kan de keuze van een persoon om zich niet te laten vaccineren tot gevolg hebben dat er een plaats op de IC vanwege corona ingenomen wordt waardoor deze niet kan worden ingenomen door iemand die anderszins de IC nodig zou hebben om het leven te redden. Het onder ogen zien van het feit, dat iemand anders zou kunnen sterven door deze bewust gemaakte keuze, zou een ongevaccineerde kunnen doen besluiten de volledige verantwoordelijkheid voor zijn keuze zelf te dragen. Indachtig de vraag: bij welke keuze zal ik mijzelf èn de ander geen schade berokkenen zou, als ik toch ernstig corona-ziek word, het antwoord kunnen zijn: geen plaats op de IC innemen. Of de beginkeuze heroverwegen. Binnen de boeddhistische filosofie vertegenwoordigt het nemen van verantwoordelijkheid tegenover zichzelf èn de ander de ethiek; het resultaat van alle dharma.

 

Een heerlijke ontspannen 3-daagse Boeddhavakantie; augustus 2021
U kunt kennismaken met yoga vanuit de oude traditionele Saswitha School, u leert Boeddha’s schilderen en u kunt de Metamorfosemassage, een zacht cirkelende massage op voeten, handen en hoofd, zelf geven en ontvangen.


Saswitha Yoga o.l.v. Geeske Dekker. Geeske geeft sinds 3 jaar yogalessen. Saswitha Yoga is een vorm van hatha yoga waarbij de asana’s (staande, zittende en liggende yogahoudingen) zorgvuldig worden opgebouwd en je bewust contact maakt met je lichaam, je gevoel en je bewustzijn. De houdingen kunnen aan ieders mogelijkheden worden aangepast. De adem wordt gebruikt om je bewegingen te begeleiden en je aandacht te bundelen. Saswitha Yoga brengt je op subtiele wijze bij je eigen innerlijke ervaring en je ervaart hoe je lichaam, adem en denken met elkaar verbonden zijn. Saswitha yoga is voor iedereen, of je nu geen, weinig of veel yoga-ervaring hebt.

Boeddha’s schilderen o.l.v. Hilde Beeftink Hilde geeft al jaren bij Stichting Bodhisattva schilderles in Boeddha’s. Allereerst wordt onder begeleiding gekozen uit aanwezige of zelf meegenomen afbeeldingen van boeddha’s, waarna op papier of schilderdoek met potlood of houtskool een schets wordt gemaakt. Er kan gekozen worden voor het precies naschilderen, maar ook voor een vrije weergave. De gekozen afbeeldingen en schetsen worden besproken met Hilde, waarna in diverse fasen het schilderij wordt opgezet. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan kleur, penseelvoering en schildertechniek. Altijd in de stijl die bij je past. Je kunt je eigen spullen en verf meenemen, maar ook gebruik maken van de aanwezige materialen.

MetaMorfose Massage o.l.v. Willy Westerhuis Maak kennis met een unieke methode om tot ontspanning van binnenuit te komen. Zacht cirkelende bewegingen op de reflexzone van de wervelkolom op de voeten, handen en het hoofd zorgen voor een natuurlijk herstel van het evenwicht tussen willen, voelen en denken. Het geeft ruimte in lichaam en geest, waardoor de levensenergie gaat stromen en je weer in je natuurlijke zachtheid en creativiteit kunt komen. Tijdens deze kennismaking kun je de dieptewerking ervaren als je deze massage ontvangt en zelf geeft. Alleen de sokken en schoenen hoeven uit.

 

Themadagen: De kracht van de innerlijke glimlach, transformatie van angst; 2020
onder leiding van Dorien Quik


In deze twee dagen zullen we kennismaken met de kracht van de innerlijke glimlach. Lachen is een natuurlijke uiting van vreugde en dat geluid is gelukkig vaak te horen. Dit in tegenstelling tot de glimlach, die geluidloos is omdat hij ontstaat vanuit de diepte van ons hart. Hij ontstaat ‘als vanzelf’ door innerlijke vreugde in ons hart; blijdschap die niet afhankelijk is van omstandigheden. We kunnen de innerlijke glimlach bewust leren ervaren door de geest op een juiste wijze te trainen. Dit betekent dat we de geest eerst moeten leren kennen in al zijn facetten, zowel de mooie als de niet mooie kanten. Want pas wanneer ons onderscheidingsvermogen is gebaseerd op kennis over de werking van de geest en ervaringen opgedaan in meditatie, kunnen we een bewuste keuze maken. De mooie kanten van de geest zoals gelijkmoedigheid en mededogen, en de niet mooie kanten van de geest zoals begeerte en haat, zijn beide altijd even krachtig aanwezig. Anders zou de mens niet over een vrije keuze beschikken waar hij heel bewust gebruik van kan maken. Het gaat er dus om een bewuste keuze in het moment te maken. Dit blijkt in de praktijk toch niet altijd eenvoudig te zijn daar we vaak overmand worden door vele invloeden van buitenaf waardoor we de keuze instinctief, vanuit onze overlevingsstrategieën, maken. Iedere gedachte vertegenwoordigt een bepaalde kracht of energiestroom. Een veel voorkomende gedachte of kracht van de ongetrainde geest is angst. Angst is echter niet alleen aanwezig in het individu maar waait over heel de wereld. Toch, als we de angst in onszelf overwinnen en bewust onbevreesd zijn, heeft dit zeker effect op onze omgeving. Dit zou ons kunnen aanmoedigen om in alle openheid objectief naar de angst als fenomeen te kijken, zodat we deze werkelijk kunnen onderzoeken. Binnen de boeddhistische filosofie worden acht verschillende soorten angst onderscheiden. Deze gaan we onderzoeken met de daarbij behorende tegenkrachten of gedachten, die ontstaan door het trainen van de geest. In de geleide meditaties zullen we ervaren dat de kracht van mededogen, die ons innerlijk licht vertegenwoordigt, de kracht van de angst, die de versluierde geest vertegenwoordigt, in zich opneemt waardoor ‘als vanzelf’ de innerlijke glimlach ontstaat. Dit is wat we in dit moment zijn.

 

Lezingencyclus: Ontwaken door liefde, het onthullen van je diepste goedheid; 2020
door Peter Schuh

Onvoorwaardelijke liefde en mededogen, ondersteund door sympathie en gelijkmoedigheid, behoren tot de essentiële kwaliteiten die de Boeddha zijn volgelingen leerde te cultiveren. Maar helaas wordt deze aangeboren goedheid sterk versluierd door onze denkpatronen en onze geconditioneerdheid. Door het overwinnen van deze hindernissen zal het ons uiteindelijk lukken om door deze verduisterende patronen heen te snijden. Het is de kracht van liefde, compassie en wijsheid, die zich in het individu roert en haar aanzet tot de volledige realisatie. Wanneer deze diepe vastberadenheid het hart en de geest van een persoon in beslag neemt, maakt het hem of haar tot een bodhisattva, iemand wiens leven gericht is op spiritueel ontwaken in het belang van ons allen. Voor de bodhisattva worden liefde, mededogen en wijsheid zo’n blijvende drijfkracht dat haar of zijn dagelijkse handelingen een enorme steun kunnen zijn in het leven van de mensen om haar of hem heen. Onvoorwaardelijke liefde en mededogen, ondersteund door welgemeende vreugde en gelijkmoedigheid, behoren tot de essentiële kwaliteiten die de Boeddha zijn volgelingen leerde te cultiveren. De teksten verwijzen naar deze vier krachtige gemoedstoestanden als de grenzeloze houdingen, waarbij liefde de krachtige en blijvende wens is voor alle wezens om intens gelukkig te kunnen zijn, mededogen de blijvende wens is dat alle wezens vrij zijn van lijden en de diepste oorzaken ervan en sympathieke vreugde of medevreugde is vreugde hebben in het geluk van alle andere voelende wezens. De laatste gemoedstoestand is gelijkmoedigheid. Het is de diepe wijsheid die voorbijgaat aan onze zelfzuchtigheid waardoor de drie voorgaande houdingen onpartijdig, allesomvattend en standvastig worden. Wanneer deze diepe vastberadenheid het hart en de geest van een persoon in beslag neemt, dan ontwikkelt hij de verlichtingsgeest, of bodhicitta. Hij wordt een bodhisattva, en hij doet een innerlijke belofte om zijn geest voor altijd te zuiveren en te vervolmaken zodat hij in staat is om alle levende wezens werkelijk te helpen. Hierdoor worden liefde en mededogen zo’n blijvende drijfkracht dat al zijn dagelijkse handelingen een enorme steun zijn voor alle levende wezens om hem heen. Zo zul je door het ontwaken van de kracht van liefde de verantwoordelijkheid nemen om jezelf te herontdekken en zul je deze enorme goedheid steeds meer verdiepen ten dienste van alle levende wezens in onderlinge verbondenheid.

 

Impressie van het 15 jarig jubileumfeest op 15 oktober 2019
Het was een feestelijke, kleurrijke dag waarbij Tulku Lobsang Rinpoche een initiatie aan de dharmacursisten en een lezing aan hen en genodigden heeft gegeven. Er volgde daarna de overdracht van de stichting van het oude aan het nieuwe bestuur. Ook was er een live-videogesprek met Billy Barnaart in Cambodja. Na 15 jaar Stichting Bodhisattva in vogelvlucht, een korte lezing over “Boeddhisme is een levensfilosofie” en een korte lezing over “De 10 treden van het pad om een bodhisattva te worden” te hebben beluisterd, was er ’s avonds een optreden van harpiste Carla Bos, die het verhaal van “De vijf snaren van de harp” in woord en klank vertolkte.   

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing Bloemendaal: In relatie zijn met jezelf èn de ander vanuit boeddhistisch perspectief; 2019
door Dorien Quik

De menselijke geest is tweeledig: er is een absolute en een relatieve geest. Door kennis te hebben over de werking van de geest ontstaat het inzicht hoe deze twee soorten ons leven beïnvloeden. De absolute geest is onvergankelijk en onveranderlijk en de relatieve geest is vergankelijk en veranderlijk. Daar de relatieve geest de fenomenen van onze wereld, zoals gedachten, woorden en vormen vertegenwoordigt, denken we daar veel over te weten. De absolute geest kennen we vaak niet; er is een vermoeden dat deze aanwezig zou kunnen zijn. Binnen de boeddhistische filosofie is er geen enkele twijfel over de absolute geest. Sterker nog, zij stelt dat vanuit het absolute al het relatieve ontstaat. Daarnaast heeft de absolute geest vele prachtige eigenschappen die zich ‘als vanzelf’ ontvouwen zoals helderheid, kennis, oprechte vriendelijkheid, gelukzaligheid en mededogen. In relatie zijn met onszelf betekent dat we de geest in zijn twee hoedanigheden omarmen. In deze lezing zullen we onderzoeken hoe we met beide in contact kunnen komen, hoe dit kan leiden tot een relatie met onszelf en wat dit voor een effect zal hebben op ons leven èn op de ander.