Leraar

Amnyi Trulchung Rinpoche
Amnyi Trulchung Rinpoche heeft in het verleden meerdere teachings en inwijdingen gegeven aan de dharmacursisten van Stichting Bodhisattva. 
De stichting is heel blij dat Rinpoche, vanuit Nieuw-Zeeland, in 2025 onze hoofdleraar wil worden! We verheugen ons op zijn teachings. De essentie van het boeddhistisch onderwijs is volgens Rinpoche: Een goed hart, warme gevoelens, vriendelijkheid… Meer lezen.

In maart 2022 is de driejarige opleiding tot instructeur van Shantideva’s pad van de Bodhisattva gestart, de Shantidevagroep. De opleiding wordt gegeven door Amnyi Trulchung Rinpoche in samenspraak met Dorien Quik. Meer lezen.
De opleiding kan ook door niet-dharmacursisten gevolgd worden. Meer lezen.

 

Docent

Dorien Quik
Na haar doctoraalstudie biologie bestudeerde Dorien vele jaren het esoterisch christendom en volgde een vijfjarige studie boeddhistische filosofie. Ook volgde ze een tweejarige universitaire studie Westerse filosofie.
Zij begeleidt al meer dan 25 jaar groepen; de laatste 20 jaar verzorgt zij de boeddhistische filosofie- en meditatielessen, en draagt de volledige verantwoording voor alle werkzaamheden die verband houden met de Dharma binnen de stichting.

 

Gastleraren

Tulku Lobsang Rinpoche is een zeer geliefde boeddhistische meester. Tulku Lobsang is een Tibetaanse Lama en arts, afkomstig uit Amdo, Oost-Tibet. Op zijn 13e werd hij herkend als de incarnatie van de Nyentse Lama en kwam hij aan het hoofd van het Gelug klooster. Hij ontving heel intens onderricht in filosofie, geneeskunde en astrologie van de verschillende overdrachtslijnen.
Hij onderwijst methodes voor het bereiken van fysieke gezondheid, mentaal geluk en ontwikkeling van de geest. Hierbij volgt hij de weg van het midden, om bij iedereen de aangeboren wijsheid te doen opleven. Meer lezen.

 

Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche  werd in 1986 tot monnik gewijd. Van 1992 tot 2001 studeerde hij bön, soetra, tantra, dzogchen en algemene Tibetaanse wetenschappen o.l.v. Yongdzin Tenzin Namdak Rinpoche en Menri Tridzin Rinpoche in het Menriklooster in Noord-India. In 2001 behaalde hij zijn geshe-graad. Vanaf 2004 vervult hij de functie van Ponlop, hoofdleraar en hoofd studieprogramma van het klooster Tritsen Norbutse in Kathmandu. Hij vervult daarmee een centrale rol in het behoud en de overdracht van de yungdrung-bön traditie. Momenteel is hij bezig aan een serie over de Gyalwa Chaktri, een van de belangrijkste praktische handboeken voor de beoefening. Zijn stijl van lesgeven is helder, betrokken en zeer toegankelijk. Meer lezen.

 

Gastdocent

Janine Schimmelpenninck
Janine Schimmelpenninck heeft in 2008 de Tibetaans boeddhistische leraar Tulku Lobsang Rinpoche ontmoet bij wie zij tot op heden boeddhistisch onderricht volgt. De boeddhistische psychologie sprak haar in het bijzonder aan, waarop zij besloot zich met name op deze psychologie te gaan richten.
Zij is sinds 2012 bestuurslid bij Nangten Menlang Nederland, de stichting die de activiteiten van Tulku Lobsang Rinpoche in Nederland verzorgt. In 2014 heeft zij haar eigen stichting The Orange Tree Foundation opgericht van waaruit zij diverse trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling aanbiedt.