Boeddhaschilderingen

Alle schilderijen zijn gemaakt door Bertine Datema. Zij heeft ze aan Stichting Bodhisattva geschonken. De opbrengst van de verkoop komt ten goede  aan onze projecten. Meer lezen.

Deze schilderijen van Milarepa en Boeddha Shakyamuni (40 x 40 cm) zijn te koop voor € 60,- per stuk.

                                       Milarepa                                                                                          Boeddha Shakyamuni

Milarepa
Jetsun Milarepa ± 1052 – 1135 was een van de belangrijkste Tibetaanse yogi’s en een leerling van Marpa. Milarepa is een van de belangrijkste leraren van de Kagyüschool van het Tibetaans boeddhisme.

Boeddha Shakyamuni
Siddhartha Gautama Boeddha was een spiritueel leider op wiens leer het boeddhisme is gebaseerd. Volgens de boeddhistische traditie leefde hij van ca. 450 tot ca. 370 v. Chr. in Nepal en India. Door moderne historici wordt ca. 480 – 400 v.Chr. gesuggereerd.

 

Onderstaande schilderijen (20 x 20 cm) kosten € 20,- per stuk en zijn afbeeldingen van Boeddha Manjushri en de Groene Tara.

Boeddha Manjushri
Boeddha Manjushri helpt de onwetendheid te overwinnen en wijsheid te bereiken. In zijn rechterhand draagt hij een vlammend tweezijdig snijdend zwaard dat de onwetendheid doorklieft en in zijn linkerhand houdt hij de teksten van de perfectie van wijsheid (Prajñāpāramitā) op een lotus.

Groene Tara
Tara is de moeder van alle Boeddha’s en zij vertegenwoordigt het mededogen in al z’n aspecten. We kunnen heel makkelijk met Tara in contact treden daar ze heel familiair en vertrouwd – gelijk een moeder – overkomt. Toch is ze onpeilbaar vanwege haar volmaakte neutraliteit waardoor ze aan ieder concept voorbij gaat. Daarnaast is zij ontstaan uit de tranen van de bodhisattva Avalokiteshvara die vloeiden uit compassie met alle wezens.
Tara wordt gewoonlijk als de ‘redster’ begrepen of ‘degene die anderen naar de overkant brengt’, van samsara naar nirvana.