Homepage

Stichting Bodhisattva valt onder een religieuze organisatie omdat het boeddhisme als één van de vijf wereldreligies wordt onderkend. De stichting zelf heeft een ideële doelstelling: het boeddhisme zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming als levensfilosofie onder de aandacht brengen. Stichting Bodhisattva is aangesloten bij de BUN (Boeddhistische Unie Nederland).

Om dit doel te kunnen verwezenlijken organiseert de stichting boeddhistische filosofie- en meditatielessen, ook wel dharmalessen genoemd, die onder leiding staan van mevrouw drs. Dorien Quik.
De dharma wordt bovendien door de Tibetaanse leraren Amnyi Trulchung Rinpoche, Tulku Lobsang Rinpoche en Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche gedoceerd. Meer lezen
Verder vinden er lezingen, stiltemeditaties, boeddhistische cursussen, themadagen en Jataka-bijeenkomsten plaats.
Een bibliotheek met een rijke schakering aan boeddhistische boeken en ander spiritueel gedachtegoed staat voor een ieder ter beschikking om de kennis te verdiepen.

Stichting Bodhisattva is ANBI geregistreerd. 
Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, waardoor alle netto-opbrengsten ten goede komen aan projecten voor de educatie van kinderen in boeddhistisch georiënteerde landen. Op dit moment zijn dat:  ‘Jeannine and Billy’s Children’s Foundation’ (het JBCF in Cambodja), het Nying Drod Tibetan Children Project in Tibet dat geïnitieerd is door Tulku Lobsang Rinpoche en sinds februari 2021 ook de Chori Chora Foundation in Nepal. In juli 2021 is ook €1.000,- geschonken aan het project van Amnyi Trulchung Rinpoche.

In 2021 hebben we in totaal € 17.000,- geschonken aan onze projecten.
Ook in 2022 is er weer gedoneerd: € 2.500,- aan Amnyi Trulchung Rinpoche. Meer lezen.

 

AGENDA  MEI en JUNI

Introductiecursus boeddhistische filosofie en meditatie o.l.v. Dorien Quik. Meer lezen.

Lezingencyclus door Peter Schuh. Meer lezen.
Peter Schuh geeft zijn laatste lezing op 22 mei a.s.
Gedurende 15 jaar heeft hij vele lezingen gegeven die een grote verdieping van de boeddhistische filosofie in zich droegen.
Het heeft ook geresulteerd in diverse boekwerken die bij ons te bestellen zijn.

Stiltemeditaties o.l.v. Jolanda Burbank. Meer lezen.

Jataka-bijeenkomsten. Meer lezen.

Bibliotheek. Meer lezen.

 

Laatste weekend in mei

GEZOND LEVEN, NATUURLIJK STERVEN

door Tibetaanse Leraren (wordt in het Nederlands vertaald)

 

Gezond leven (helaas geen plaats meer; mocht u zich nog willen aanmelden, dan kunnen we u op de wachtlijst plaatsen)

Tulku Lobsang Rinpoche zal op vrijdagmorgen 27 mei een lezing over Gezond leven geven, waarin hij de geestelijke werking van de Medicijn Boeddha en diens Mantra zal uitleggen. Door de Boeddha te visualiseren, zijn Mantra te reciteren en een diep vertrouwen te ontwikkelen, zijn we in staat dit in onze geest te ervaren en in de dagelijkse praktijk toe te passen. Meer lezen.

 

 

 

Natuurlijk Sterven (helaas geen plaats meer; mocht u zich nog willen aanmelden, dan kunnen we u op de wachtlijst plaatsen)

Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche zal in een tweedaagse workshop de geestelijke veranderingen gedurende het stervensproces uitleggen. Binnen het Tibetaans boeddhisme is tijdens het sterven het geestelijke aspect het uitgangspunt van waaruit de stervende begeleid wordt. Dit helpt de stervende om om te gaan met de natuurlijke veranderingen die zullen plaatsvinden. Het stervensproces is al duizenden jaren bestudeerd, waardoor de geestelijke veranderingen zeer gedetailleerd beschreven worden. Ponlob Rinpoche zal in detail de geestelijke en lichamelijke  veranderingen uitleggen en tevens geleide meditaties geven. Meer lezen.


Bent u niet bezig met het boeddhisme maar hierin wel geïnteresseerd, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom!

 

Shantideva opleiding 
In maart is Amnyi Trulchung Rinpoche in samenwerking met Stichting Bodhisattva een driejarige opleiding tot instructeur van ‘Shantideva’s pad van de Bodhisattva’ gestart. Meer lezen.


De aankondiging van de Shantideva opleiding door Amnyi Trulchung Rinpoche in het Engels: meer lezen.
Wij hebben het de Shantidevagroep genoemd.

 

 

Integratie

3-5 juni: Onderricht in Amsterdam, door Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche. Meer lezen. 

 

Boeddhistische weerspiegelingen
Dit zijn stukjes tekst die u wellicht inspireren.

1: ‘In relatie zijn met jezelf én de ander vanuit boeddhistisch perspectief’, auteur Dorien Quik. Meer lezen.

2: ‘Ontwaken in onze natuurlijke intelligentie’, auteur Peter Schuh. Meer lezen.

 

Stichting Bodhisattva is gevraagd om mee te werken aan
het
ART project | Europees subsidietraject ERASMUS. Meer lezen.


Abonneren op de Nieuwsbrief
Aanmelden
kan via:
nieuwsbrief@stichtingbodhisattva.nl.


Laatst bijgewerkt: 23 mei 2022
Webmaster: Willie den Hollander