Stichting Bodhisattva

Stichting Bodhisattva valt onder een religieuze organisatie omdat het Boeddhisme als één van de vijf wereldreligies wordt onderkend. De stichting zelf heeft een ideële doelstelling: het boeddhisme zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming binnen het boeddhisme, als levensfilosofie onder de aandacht te brengen. Stichting Bodhisattva is aangesloten bij de BUN (Boeddhistische Unie Nederland).

Om dit doel te kunnen verwezenlijken organiseert de stichting boeddhistische filosofie- en meditatielessen, ook wel dharmalessen genoemd, die onder leiding staan van mevrouw drs. Dorien Quik.
De Dharma wordt bovendien door de Tibetaanse leraren, Amnyi Trulchung RInpoche, Tulku Lobsang Rinpoche en Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche, gedoceerd.


Verder vinden er lezingen, stiltemeditaties, boeddhistische cursussen, themadagen en Jataka-bijeenkomsten plaats.
Een bibliotheek met een rijke schakering aan boeddhistische boeken en ander spiritueel gedachtegoed staat voor een ieder ter beschikking om de kennis te verdiepen.

Stichting Bodhisattva is ANBI geregistreerd. 
Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, waardoor alle netto-opbrengsten ten goede komen aan projecten voor de educatie van kinderen in boeddhistisch georiënteerde landen. Op dit moment zijn dat:  ‘Jeannine and Billy’s Children’s Foundation’ (het JBCF in Cambodja), het Nying Drod Tibetan Children Project in Tibet dat geïnitieerd is door Tulku Lobsang Rinpoche en sinds februari 2021 ook de Chori Chora Foundation in Nepal. In juli 2021 is ook €1000,- geschonken aan het project van Amnyi Trulchung Rinpoche.

Tijdens de coronaperiode van januari tot juli 2021 hebben we in totaal € 12.000,- geschonken aan onze projecten.

We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Heeft u interesse in het boeddhisme en wilt u samen met de overige bestuursleden de boeddhistische filosofie naar buiten toe vormgeven, meldt u zich dan aan bij Dorien Quik, tel. 06-28465083.

 

AGENDA VOOR DECEMBER

In het licht van de coronamaatregelen ziet stichting Bodhisattva zich genoodzaakt om alle activiteiten waar mogelijk via zoom te laten plaatsvinden.
Wanneer dit niet kan wordt de activiteit tot een later tijdstip uitgesteld.

Introductiecursus boeddhistische filosofie en meditatie o.l.v. Dorien Quik. Meer lezen.

Stiltemeditaties o.l.v. Jolanda Burbank. Meer lezen.

Jataka-bijeenkomsten. Meer lezen.

Opening Bibliotheek. Meer lezen i.v.m. coronamaatregelen tijdelijk gesloten

Stiltedag o.l.v Dorien Quik.  Meer lezen.

 

Boeddhistische weerspiegelingen
Dit zijn stukjes tekst die u wellicht inspireren.

1: ‘In relatie zijn met jezelf én de ander vanuit boeddhistisch perspectief’, auteur Dorien Quik. Meer lezen.

2: ‘Ontwaken in onze natuurlijke intelligentie’, auteur Peter Schuh. Meer lezen.

 

 

 

 

EEN MEDITATIEVE TUIN 

            tuinpad en vijver

Door gelukkige omstandigheden heeft onze stichting 140 m² tuin erbij gekregen!!!! Hier zijn we heel blij mee. 
Daardoor is het mogelijk geworden om tijdens de stiltemeditaties en alle andere activiteiten een loopmeditatie te doen. Ook zou je je even terug kunnen trekken, of contempleren als je daar behoefte aan hebt. Of we kunnen lekker lunchen buiten met mooi weer. Heerlijk dat de natuur nu ook geïntegreerd kan worden bij alle mooie dingen die er al zijn. 

 

Abonneren op de Nieuwsbrief
Aanmelden kan via:
nieuwsbrief@stichtingbodhisattva.nl.


Laatst bijgewerkt: 1 december 2021
Webmaster: Willie den Hollander