Homepage

Stichting Bodhisattva heeft de ideële doelstelling het boeddhisme, zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming binnen het boeddhisme, als levensfilosofie onder de aandacht te brengen. Om dit doel te kunnen verwezenlijken organiseert de stichting boeddhistische filosofie- en meditatielessen, ook wel dharmalessen genoemd, die onder leiding staan van mevrouw drs. Dorien Quik.
Verder vinden er lezingen, themadagen, stiltemeditaties, Jataka-bijeenkomsten plaats en een paar keer per jaar zijn er Tibetaanse Leraren te gast.
Een bibliotheek met een rijke schakering aan boeddhistische boeken en ander spiritueel gedachtegoed staat voor een ieder ter beschikking om de kennis te verdiepen.

Stichting Bodhisattva is ANBI geregistreerd. Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, waardoor alle netto opbrengsten ten goede komen aan de projecten de Jeannine and Billy’s Children’s Foundation’, het JBCF in Cambodja en het Nying Drod Tibetan Children Project in Tibet. Meer lezen
In het eerste halfjaar 2020 is bijna € 10.000,- geschonken.

Wij volgen de richtlijnen die gelden voor religieuze organisaties.

 

AGENDA Voor alle activiteiten geldt: bent u geïnteresseerd in het boeddhisme dan bent u van harte welkom!

 

Oktober

1 okt.  Stiltemeditatie o.l.v. Jolanda Burbank. Meer lezen

3 okt.  Themadagen: De kracht van de innerlijke glimlach; transformatie van angst, door Dorien Quik. Meer lezen
Lachen is een natuurlijke uiting van vreugde en dat geluid is gelukkig vaak te horen. Dit in tegenstelling tot de glimlach, die geluidloos is omdat hij ontstaat vanuit de diepte van ons hart. Hij ontstaat ‘als vanzelf’ door innerlijke vreugde in ons hart; blijdschap die niet afhankelijk is van omstandigheden. We kunnen de innerlijke glimlach bewust leren ervaren door de geest op een juiste wijze te trainen. Dit betekent dat we de geest eerst moeten leren kennen in al zijn facetten, zowel de mooie als de niet mooie kanten. Want pas wanneer ons onderscheidingsvermogen is gebaseerd op kennis over de werking van de geest en ervaringen opgedaan in meditatie, kunnen we een bewuste keuze maken.

8 okt.  Nieuwe Dharmagroep
Altijd al opzoek geweest naar de wijsheid van het oosten, daar waar ze de werking van de geest tot in detail hebben uitgewerkt? Dan zal deze cursus, waarbij de leer van Boeddha Shakyamuni, de dharma, centraal staat u vele inzichten kunnen geven. In januari 2020 is een nieuwe dharmagroep gestart en u kunt nog instromen. Meer lezen

10 okt.  Themadagen: De kracht van de innerlijke glimlach; transformatie van angst, door Dorien Quik. Meer lezen

14 okt. Bibliotheek open van 19.30 – 21.00 uur.
Onze bibliotheek bezit een grote verzameling boeken over boeddhisme, op velerlei spiritueel gebied, oosterse en westerse filosofie, over man-vrouw-kind, over opvoeding, gezondheid en andere praktische toepassingen en ook een aantal kinderboeken en dvd’s. Meer lezen

25 okt. Lezingencyclus: Je geest als bondgenoot: hoe moet ik omgaan met een verstrooide geest door Peter Schuh. 
De verwarde geest brengt veel van zijn tijd door met zich van de ene afleiding naar de andere te haasten, van een geluid naar een schouwspel of een geur, van een gevoel naar een begeerte of een teleurstelling. Hij is voortdurend aan het flirten. Het ‘bij elkaar halen’ van de verstrooide geest is een geleidelijk proces, dat zijn hoogtepunt heeft in het herkennen van de vastberadenheid en helderheid die onder de wildheid van onze verstrooide geest verborgen liggen. Meer lezen 
DE LEZINGENCYCLUS KOMT TE VERVALLEN, WORDT UITGESTELD TOT JANUARI 2021!

28 okt. Bibliotheek open van 19.30 – 21.00 uur. Meer lezen

 

November

3 nov.   Jataka-bijeenkomst: ‘De vogelkoning’
Jataka’s zijn wedergeboorteverhalen die een episode beschrijven uit een vroeger leven van de Boeddha, toen deze nog een bodhisattva was. In deze legendes heeft de bodhisattva als mens of dier, altijd een aantrekkelijk uiterlijk en de gave van het woord. In deze vorige levens zijn onderdelen van de latere filosofie van de Boeddha op een heel andere wijze neergezet, waardoor een Jataka tot meer begrip van de dharma kan leiden. Meer lezen

11 nov.  Bibliotheek open van 19.30 – 21.00 uur
Onze bibliotheek bezit een grote verzameling boeken over boeddhisme, op velerlei spiritueel gebied, oosterse en westerse filosofie, over man-vrouw-kind, over opvoeding, gezondheid en andere praktische toepassingen en ook een aantal kinderboeken en dvd’s. Meer lezen

12 nov.  Stiltemeditatie o.l.v. Jolanda Burbank
Door samen in dezelfde ruimte te mediteren ondersteun je elkaar en het zorgt ervoor dat je je gedragen voelt.
De avonden beginnen met een korte tekst, gevolgd door 20 minuten in stilte te zitten, een loopmeditatie, daarna een begeleide meditatie met als thema ‘Liefdevolle Vriendelijkheid’, een loopmeditatie en we sluiten af met een stiltemeditatie van 20 minuten. Meer lezen

22 nov.  Lezingencyclus: Je geest als bondgenoot, hoe moet ik omgaan met een verstrooide geest door Peter Schuh. Meer lezen 
DE LEZINGENCYCLUS KOMT TE VERVALLEN, WORDT UITGESTELD TOT JANUARI 2021!

25 nov.  Bibliotheek open van 19.30 – 21.00 uur  Meer lezen

 

Laatst bijgewerkt op 15 oktober 2020

Webmaster: John Siesling