Homepage

Stichting Bodhisattva heeft de ideële doelstelling het boeddhisme, zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming binnen het boeddhisme, als levensfilosofie onder de aandacht te brengen. Om dit doel te kunnen verwezenlijken organiseert de stichting boeddhistische filosofie- en meditatielessen, ook wel dharmalessen genoemd, die onder leiding staan van mevrouw drs. Dorien Quik.
Verder vinden er lezingen, themadagen, stiltemeditaties, Jataka- en leesgroep-bijeenkomsten plaats en een paar keer per jaar zijn er Tibetaanse Leraren te gast.
Een bibliotheek met een rijke schakering aan boeddhistische boeken en ander spiritueel gedachtegoed staat voor een ieder ter beschikking om de kennis te verdiepen.

Stichting Bodhisattva is ANBI geregistreerd. Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, waardoor alle netto opbrengsten ten goede komen aan de projecten de Jeannine and Billy’s Children’s Foundation’, het JBCF in Cambodja en het Nying Drod Tibetan Children Project in Tibet. Meer lezen
In het eerste halfjaar 2020 is bijna € 10.000,- geschonken.

 

AGENDA Voor alle activiteiten geldt: bent u geïnteresseerd in het boeddhisme dan bent u van harte welkom!

September

3 sept  Stiltemeditatie, o.l.v. Jolanda Burbank
Door samen in dezelfde ruimte te mediteren, ondersteun je elkaar en het zorgt ervoor dat je je gedragen voelt.
De avonden beginnen met een korte tekst, gevolgd door 20 minuten in stilte te zitten, een loopmeditatie, daarna een begeleide meditatie met als thema ‘Liefdevolle Vriendelijkheid’, een loopmeditatie en we sluiten af met een stiltemeditatie van 20 minuten. Meer lezen

5 sept  MetaMorfoseMassage Basiscursus
Door de MetaMorfoseMassage ontstaat er ontspanning van binnenuit, waardoor het hoofd helder en het hart rustig wordt. Tijdens deze 3 cursusdagen worden het ontstaan, de achtergrond en de uitwerking van deze massage toegelicht. Je leert de techniek van de massage en er worden handvatten gegeven om goed bij jezelf te  blijven, om te ontspannen en goed gegrond te zijn. Meer lezen


10 sept Nieuwe Dharmagroep: cursus Filosofie- en meditatielessen o.l.v. Dorien Quik
Altijd al op zoek geweest naar de wijsheid van het oosten, daar waar ze de werking van de geest tot in detail hebben uitgewerkt? Dan zal deze cursus waarbij de leer van Boeddha Shakyamuni, de dharma, centraal staat u vele inzichten kunnen geven. In januari 2020 is een nieuwe dharmagroep gestart en u kunt nog instromen. Meer lezen

12 sept MetaMorfoseMassage Basiscursus Meer lezen

16 sept Bibliotheek open van 19.30 – 21.00 uur
Onze bibliotheek bezit een grote verzameling boeken over Boeddhisme, op velerlei spiritueel gebied, oosterse en westerse filosofie, over man-vrouw-kind, over opvoeding, gezondheid en andere praktische toepassingen en ook een aantal kinderboeken en DVD’s. Meer lezen 

19 sept MetaMorfoseMassage Basiscursus Meer lezen

22 sept Jataka: ‘Zwijnen en de zuiverheid van kristal’
Jataka’s zijn wedergeboorteverhalen die een episode beschrijven uit een vroeger leven van de Boeddha, toen deze nog een bodhisattva was. In deze legendes heeft de bodhisattva als mens of dier, altijd een aantrekkelijk uiterlijk en de gave van het woord. In deze vorige levens zijn onderdelen van de latere filosofie van de Boeddha op een heel andere wijze neergezet, waardoor een Jataka tot meer begrip van de dharma kan leiden. Meer lezen

24 sept Nieuwe Dharmagroep Meer lezen     
           

26 sept Themadagen: De kracht van de innerlijke glimlach; transformatie van angst, door Dorien Quik
De glimlach die door innerlijke vreugde in ons hart ‘als vanzelf’ ontstaat en niet afhankelijk is van omstandigheden. Tevens worden we meegenomen naar 8 verschillende angsten en de daarbij behorende tegenkrachten die ontstaan door het trainen van de geest. Meer lezen.

27 sept  Lezingencyclus: Je geest als bondgenoot: hoe moet ik omgaan met een verstrooide geest door Peter Schuh
De verwarde geest brengt veel van zijn tijd door met zich van de ene afleiding naar de andere te haasten, van een geluid naar een schouwspel of een geur, van een gevoel naar een begeerte of een teleurstelling. Hij is voortdurend aan het flirten. Het ‘bij elkaar halen’ van de verstrooide geest is een geleidelijk proces, dat zijn hoogtepunt heeft in het herkennen van de vastberadenheid en helderheid die onder de wildheid van onze verstrooide geest verborgen liggen. Meer lezen

30 sept Bibliotheek open van 19.30 – 21.00 uur Meer lezen

 

Laatst bijgewerkt op 28 juli 2020

Webmaster: John Siesling