Homepage

Stichting Bodhisattva heeft de ideële doelstelling het boeddhisme, zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming binnen het boeddhisme, als levensfilosofie onder de aandacht te brengen. Om dit doel te kunnen verwezenlijken organiseert de stichting boeddhistische filosofie- en meditatielessen, ook wel dharmalessen genoemd, die onder leiding staan van mevrouw drs. Dorien Quik.

Verder vinden er lezingen, themadagen, stiltemeditaties, Jataka- en leesgroep-bijeenkomsten plaats en een paar keer per jaar zijn er Tibetaanse Leraren te gast.

Een bibliotheek met een rijke schakering aan boeddhistische boeken en ander spiritueel gedachtegoed staat voor een ieder ter beschikking om de kennis te verdiepen.

In verband met het coronavirus heeft het bestuur van Stichting Bodhisattva in overleg met leraren en docenten besloten alle activiteiten te verplaatsen naar september.

DE DHARMALESSEN ECHTER VINDEN VANAF 23 MAART JL. 2X PER WEEK ONLINE PLAATS.

 

Themadagen ‘De kracht van de innerlijke glimlach’ o.l.v. Dorien Quik van 28 maart en 4 april a.s. zijn verplaatst naar: 26 september en 3 oktober 2020meer lezen

Workshop ‘De innerlijke kracht van de Medicijn Boeddha’ door Tulku Lobsang Rinpoche is verplaatst van 17 april a.s. naar: 30 oktober 2020 van 10.00 – 13.00 uur.
Deze workshop gaat helaas niet door!  meer lezen

De Stiltemeditaties o.l.v. Jolanda Burbank zijn doorgeschoven naar september. meer lezen

De nieuwe lezingencyclus: Je geest als bondgenootHoe moet ik omgaan met een verstrooide geest’ door Peter Schuh is uitgesteld tot september. meer lezen


De leesgroep: alle bijeenkomsten van april t/m juni zijn verplaatst naar september t/m december.
meer lezen

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 12 mei 2020

Webmaster: John Siesling