Stichting Bodhisattva

Stichting Bodhisattva valt onder een religieuze organisatie omdat het Boeddhisme als één van de vijf wereldreligies wordt onderkend.

De stichting zelf heeft een ideële doelstelling: het boeddhisme zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming binnen het boeddhisme, als levensfilosofie onder de aandacht te brengen. Om dit doel te kunnen verwezenlijken organiseert de stichting boeddhistische filosofie- en meditatielessen, ook wel dharmalessen genoemd, die onder leiding staan van mevrouw drs. Dorien Quik.
De Dharma wordt bovendien door de Tibetaanse leraren, Amnyi Trulchung RInpoche, Tulku Lobsang Rinpoche en Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche, gedoceerd.


Verder vinden er lezingen, stiltemeditaties, boeddhistische cursussen, themadagen en Jataka-bijeenkomsten plaats.
Een bibliotheek met een rijke schakering aan boeddhistische boeken en ander spiritueel gedachtegoed staat voor een ieder ter beschikking om de kennis te verdiepen.

Stichting Bodhisattva is ANBI geregistreerd. Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, waardoor alle netto opbrengsten ten goede komen aan de projecten de ‘Jeannine and Billy’s Children’s Foundation’, het JBCF in Cambodja, het Nying Drod Tibetan Children Project in Tibet dat geïnitieerd is door Tulku Lobsang Rinpoche en sinds februari 2021 ook de Chori Chora Foundation in Nepal. Meer lezen.
Tijdens de coronaperiode van januari tot juli 2021 hebben we € 12.000,- geschonken aan onze projecten.

 

Ter kennisname: 
Met ingang van 1 mei jl. heeft er een interne bestuurswisseling plaatsgevonden: Dorien Quik is interim-voorzitter en Willie den Hollander is algemeen bestuurslid geworden.
De interim-functie is tijdelijk. We zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Heeft u interesse in het boeddhisme en wilt u samen met de overige bestuursleden de boeddhistische filosofie naar buiten toe vormgeven, meldt u zich dan aan bij Dorien, tel. 06-28465083.Amnyi Trulchung Rinpoche 

geeft een teaching die online te volgen is. Meer lezen.

 

 

 

 

 

Tulku Lobsang Rinpoche

geeft een teaching die online te volgen is. Meer lezen.

 

 

 

 


AGENDA VOOR SEPTEMBER, OKTOBER EN NOVEMBER 

Cursus boeddhistische psychologie o.l.v. Janine Schimmelpenninck. Meer lezen.

Introductiecursus boeddhistische filosofie en meditatie o.l.v. Dorien Quik. Meer lezen.

Stiltemeditaties o.l.v. Jolanda Burbank. Meer lezen.

Lezingencyclus door Peter Schuh. Meer lezen.

Jataka-bijeenkomsten. Meer lezen.

Opening Bibliotheek. Wij zoeken vrijwilligers voor de bibliotheek van Stichting Bodhisattva. Onze bibliotheek bezit bijna 3000 boeken en er worden regelmatig nieuwe boeken aangeschaft. Naast boeken hebben we ook enkele tijdschriften en een groeiende collectie dvd’s en kinderboeken. Meer lezen.

Dit zijn stukjes tekst die u wellicht inspireren en die gekozen zijn uit ‘In relatie zijn met jezelf én de ander vanuit boeddhistisch perspectief’. Meer lezen.

 

 

 

 

 

 

EEN MEDITATIEVE TUIN 

tuinpad en vijver

Door gelukkige omstandigheden heeft onze stichting 140 m² tuin erbij gekregen!!!! Hier zijn we heel blij mee. 
Daardoor is het mogelijk geworden om tijdens de stiltemeditaties en alle andere activiteiten een loopmeditatie te doen. Ook zou je je even terug kunnen trekken, of contempleren als je daar behoefte aan hebt. Of we kunnen lekker lunchen buiten met mooi weer. Heerlijk dat de natuur nu ook geïntegreerd kan worden bij alle mooie dingen die er al zijn. 

 

Abonneren op de Nieuwsbrief
Aanmelden kan via:
nieuwsbrief@stichtingbodhisattva.nl.


Laatst bijgewerkt: 19 september 2021
Webmaster: Willie den Hollander