Amnyi Trulchung Rinpoche

 

Curriculum vitae

Amnyi Trulchung Rinpoche was born in Eastern Tibet in 1970.

He was educated in all the traditional trainings of his lineage and completed a 3 year retreat under the guidance of HH Lama Achuk Rinpoche. He received further education at the great university Larang Gar and studied with many teachers, notably HH Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche. He was enthroned as the 5th Amnyi Trulchung Rinpoche and Abbot at Ju Mohor Monastery at the age of 18 and graduated from Larang Gar at the age of 25.

After a meeting with HH Dalai Lama he moved to New Zealand in 2000 and since that time has taught around the world, largely in New Zealand and Holland. Rinpoche maintains a full teaching schedule and is currently engaged in a 3 year, monthly teaching on Shantideva’s Bodhicharyavatara. Alongside the classical teachings, Rinpoche provides a lively and accessible interpretation of the teachings ensuring that the Dharma is available and useful in everyday life.

Rinpoche’s wish and his pith instruction, which he considers the essence of the teaching, is that we must train to – ‘Keep our minds away from negative thoughts and remain with good heart, warm feelings and kindness‘. The love and kindness engendered by this deceptively simple instruction is life transforming for his committed.

 

Curriculum vitae; Nederlandse vertaling

Amnyi Trulchung Rinpoche werd in 1970 geboren in Oost-Tibet.

Hij werd opgeleid in alle traditionele trainingen van zijn traditie en voltooide een retraite van 3 jaar onder leiding van HH Lama Achuk Rinpoche. Hij kreeg een vervolgopleiding aan de grote universiteit Larang Gar en studeerde bij vele leraren, met name HH Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche. Hij werd op 18-jarige leeftijd als de 5e Amnyi Trulchung Rinpoche gekroond en abt in het Ju Mohor-klooster en studeerde op 25-jarige leeftijd af aan Larang Gar.

Na een ontmoeting met HH Dalai Lama verhuisde hij in 2000 naar Nieuw-Zeeland en sindsdien heeft hij over de hele wereld lesgegeven, voornamelijk in Nieuw-Zeeland en Nederland. Rinpoche geeft volledig les en is momenteel bezig met een 3-jarig, maandelijks onderricht over Shantideva’s Bodhicharyavatara. Naast de klassieke leringen biedt Rinpoche een levendige en toegankelijke interpretatie van de leringen, die ervoor zorgt dat de Dharma beschikbaar en nuttig is in het dagelijks leven.

Rinpoche’s wens en zijn kerninstructie, die hij als de essentie van de leer beschouwt, is dat we de geest op volgende wijze zouden moeten trainen: ‘Houd je geest weg van negatieve gedachten. Heb een goed hart, warme gevoelens en vriendelijkheid‘. De liefde en vriendelijkheid die door deze bedrieglijk eenvoudige instructie wordt voortgebracht, zal indien het wordt toegepast het leven transformeren.