Korte geschiedenis van het ontstaan van Stichting Bodhisattva

Stichting Bodhisattva is opgericht in 2004 door mevrouw drs. Dorien Quik en de heer Peter Schuh. Beiden praktiseren het boeddhisme al vele jaren en hebben in de loop van de tijd diverse boeddhistische studies zoals de LamRim en de vijfjarige opleiding Boeddhistische Filosofie met succes afgesloten. Daarna hebben zij diverse cursussen bij verschillende boeddhistische leraren gevolgd. Omdat het betreden van het pad van de Dharma een eeuwigdurende ontwikkelingsweg in zich draagt gaan ze nog altijd verder met het bestuderen van de Dharma. 
Na 15 jaar in het bestuur gezeten te hebben zijn beiden gestopt. Dorien blijft, zoals ze al die jaren deed, dharmalessen geven en is vanaf 1 mei interim-voorzitter. Peter zal lezingen blijven verzorgen.

Doelstelling van Stichting Bodhisattva

De stichting heeft de ideële doelstelling het boeddhisme, zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming binnen het boeddhisme, als levensfilosofie onder de aandacht te brengen. Om dit doel te kunnen verwezenlijken organiseert de stichting boeddhistische filosofie- en meditatielessen, stiltemeditaties, een cursus inleiding tot de boeddhistische psychologie, lezingen, themadagen, Jataka-bijeenkomsten en een Stiltedag. 

De stichting beschikt over een uitgebreide bibliotheek, waaronder ook onze boeken ‘Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme’ en ‘Hand in Hand met Boeddha deel 1 en 2’, zodat de opgedane kennis verder verdiept kan worden.

De onkosten van de stichting worden zo laag mogelijk gehouden; alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, waardoor alle netto opbrengsten ten goede komen aan de ‘Jeannine and Billy’s Children’s Foundation’, het JBCF in Cambodja, aan Nying Drod in Tibet, aan de Chori Chora Foundation Nepal en aan Dharmaleraren.