Stichting Bodhisattva

Doelstelling van de Stichting Bodhisattva.
De Stichting heeft de ideële doelstelling het boeddhisme, zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming binnen het boeddhisme, als levensfilosofie onder de aandacht te brengen. Om dit doel te kunnen verwezenlijken organiseert de Stichting boeddhistische filosofie- en meditatie lessen, cursussen, lezingen, themadagen, metamorfose massages en yoga lessen. Hiertoe behoort ook de opbrengst van onze boeken: Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme en Hand in Hand met Boeddha, deel 1 en 2,

De Stichting beschikt ook over een uitgebreide bibliotheek zodat de opgedane kennis verder verdiept kan worden. De onkosten van de Stichting worden zo laag mogelijk gehouden omdat alle werkzaamheden verricht worden op bas is van vrijwilligheid. Alle netto opbrengsten komen ten goede aan projecten voor kinderen in nood in boeddhistisch georiënteerde landen. Op dit moment zijn dat: De Jeannine and Billy’s Children’s Foundation’. het JBCF in Cambodia en sinds juni 2009 het Vista project in Oost Tibet dat de educatie van nomadenkinderen ondersteunt.

De oprichters.
De Stichting Bodhisattva is opgericht door mevrouw drs. Dorien Quik en de heer Peter Schuh. Beiden praktiseren het boeddhisme al vele jaren en hebben in loop van de tijd diverse boeddhistische studies zoals bijvoorbeeld: de LamRim en de vijfjarige opleiding Boeddhistische Filosofie met succes afgesloten. Daarna hebben zij diverse cursussen bij verschillende boeddhistische leraren gevolgd . Omdat het betreden van het pad van de Dharma een eeuwigdurende ontwikkelingsweg in zich draagt gaan ze nog altijd verder met het bestuderen van de Dharma.

Het is hun grootste wens om het zuivere denken, dat door boeddhistische filosofie en meditatie verkregen wordt, bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Uit deze gedachte ontstond de stichting. Zij kozen voor de naam Bodhisattva om aan te geven dat het om geestelijke rijkdom gaat.