ANBI en onze Donatieprojecten

 

ANBI
Stichting Bodhisattva is door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit betekent dat u giften/donaties aan de stichting kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan onze stichting voldoet. Voor informatie, meer lezen.

Hartelijk dank als u ons financieel wilt ondersteunen met een eenmalige of maandelijkse gift. U kunt uw financiële ondersteuning storten op bankrekening NL24 ABNA 0433854162 t.n.v. Stichting Bodhisattva.

Onze ANBI-gegevens kunt u inzien door te klikken op https://stichting.moment.online/stichting-bodhisattva 

 

Donatieprojecten
Stichting Bodhisattva ondersteunt Amnyi Trulchung Rinpoche, de Jeannine and Billy’s Childrens Foundation (het JBCF), het Nying Drod Tibetan Children Project, onderdeel van Nangten Menlang International, de Chori Chora Foundation in Nepal, Kyapgon Ngawang Tenzin Rinpoche, de leraar van Tulku Lobsang Rinpoche en de Dutch Foundation for Ladakhi Nuns (DFLN).

Dit houdt in dat alle netto-opbrengsten van de stichting, verkregen uit alle activiteiten, ten goede komen aan deze projecten.

 

 

In 2022 is €3250 gedoneerd aan onze gastleraar
Amnyi Trulchung Rinpoche
We ondersteunen gedurende de driejarige retraite van Amnyi Trulchung Rinpoche met €2500 per jaar met daarnaast €750 per kwartaal ter ondersteuning van de Shantideva cursus.

 

 

 

 

Nying Drod, hetgeen ‘warm hart’ betekent, is opgericht door Tulku Lobsang Rinpoche om de verbinding te zijn tussen zij die willen geven en zij die hulp nodig hebben. Zij ondersteunt Tibetanen met schoolopleidingen voor kinderen, medische hulp aan zieken en monniken in kloosters. Zie https://tulkulobsang.org/en/charity

 

                                                  

Kyapgon Ngawang Tenzin Rinpoche, de leraar van Lobsang Rinpoche, ondersteunt een gemeenschap van jonge nonnen en monniken in Bhutan. Met onze donatie krijgen ze een enorme kans om zich extra te ontwikkelen, want zij krijgen verder geen inkomsten van buitenaf.
In mei 2022 heeft de stichting €3500 gedoneerd aan dit project.

 

 

 

Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche heeft in mei 2022 een donatie gekregen van €1700

 

 

 

 

 

Chori Chora Foundation Nepal is opgericht door Holi Maya Nepali en Thomas Tierolff. Haar primaire activiteit is het ondersteunen van kinderen en jongeren bij het verwezenlijken van hun dromen en ambities. De stichting doet dit d.m.v. persoonlijke begeleiding tijdens de leerweg en het mogelijk maken van (aavullende) educatie bij bestaande  onderwijsinstellingen in Nepal. Met andere woorden: Zij levert een bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen zodat zij onbevangen kunnen opgroeien en worden wie ze zijn. Zie https://topoftheworld.nl/chorichorafoundation/

 

 

Dutch Foundation for Ladakhi Nuns (DFLN)
Zowel in Ladakh als in Nederland voert de DFLN activiteiten uit om de nonnen in Ladakh te ondersteunen en de zelfredzaamheid te bevorderen. Daarbij wordt samengewerkt met de nonnen en met de nonnenkloosters in Ladakh en zijn de wensen en behoeften van deze nonnen sturend.
In Nederland laten we mensen kennis maken met de cultuur en positie van de nonnen in Ladakh, om fondsen en individuele donaties te werven ter ondersteuning van de nonnen en hun projecten. Zie
 https://ladakhnuns.com/
Zij hebben in mei 2022 een donatie gekregen van €3000

 

Het JBCF  is opgericht door de heer en mevrouw Billy en Jeannine Barnaart. In 2019 zijn er door het JBCF naaiateliers -verspreid door Phnom Penh- opgezet en worden er lunches en snacks aan conferenties en andere activiteiten van bedrijven gecaterd. Op individuele basis worden er nog een aantal kinderen en hun families geholpen. Vanwege de coronamaatregelen is het voor de bevolking zwaar en komen er momenteel weinig opdrachten binnen. Zo ook voor de catering. Meer lezen.