Projecten

Stichting Bodhisattva ondersteunt het JBCF, het Jeanine en Billy’s Children Foundation in Cambodja, dat door de heer en mevrouw Billy en Jeanine Barnaart is opgericht. Dit houdt in dat alle netto opbrengsten van de Stichting, verkregen uit alle activiteiten, ten goede komen aan het JBCF.

Stichting Bodhisattva is door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit betekent dat u uw giften/donaties aan de Stichting kunt aftrekken van uw belastbare inkomen. Voor verdere informatie zie rubriek ANBI en Donaties op onze website Donaties voor onze projecten kunt u storten op
bankrekeningnummer: NL24ABNA04338S4162


e-mailbericht van Billy van 3 januari 2019

Lieve Dorien en alle bestuursleden,

Ook van onze kant onze beste wensen voor jullie en jullie dierbaren voor een gezond en heel blij 2019! Blij zijn en die blijheid delen is prachtig!

Het jaar 2018 is stormachtig geweest voor ons alswel voor JBCF. Na een periode van “wind in de zeilen”, kregen we te maken met zwaar weer en kwamen we bijna niet vooruit. Door jullie fantastische en enorm gewaardeerde financiële hulp konden we overleven. We dachten hier iemand gevonden te hebben die met een gigantische financiële injectie (100.000$) JBCF weer de goede richting in zou stuwen, maar op het laatste moment besloot haar geld in de huizenhandel te steken. Het zij zo.

Een andere potentiële sponsor uit Nederland wilde via de Stichting Waterdragers een grote donatie schenken aan JBCF, maar deze heb ik geweigerd omdat we geen groot project hebben op dit moment. We kunnen momenteel slechts op individuele basis kinderen en hun families helpen, zodat zij de storm in hun leven tijdelijk het hoofd kunnen bieden.

We realiseren ons dat het slechts een druppel op een gloeiende plaat is, maar wel een belangrijke druppel die de plaat niet doet smelten.

Deze laatste potentiële sponsor is helaas in december overleden nadat hij mij in april 2018 vertelde dat hij ongeneeslijk ziek was en slechts zes maanden te leven had. Hij heeft de strijd tegen kanker helaas verloren. Een drama voor zijn gezin, familieleden, vrienden en de ruim 700 werknemers in zijn bedrijf in Nederland. Het leven kan soms zo wreed en onverbiddelijk zijn!

We beseffen, meer dan wie ook, dat jullie jullie vreugde in het leven met ons en JBCF willen delen door jullie donaties gedurende al die jaren (en nu opnieuw) waarvoor we jullie oneindig dankbaar zijn!

Het jaar 2019 kon niet beter beginnen met jullie financiële donatie omdat we daarmee de individuele steun kunnen voortzetten. Verschillende jongens kan ik daarom laten blijven voetballen in het voetbalteam welke ik leid. Deze jongens kunnen blijven studeren om later een blijvend verschil te kunnen maken in hun levens.

Het woord “blijvend” of in het Engels “lasting” herhaal ik regelmatig omdat dát zo belangrijk is. Ik mag stellen dat jullie via jullie donaties een blijvend verschil hebben gemaakt in de levens van tientallen kinderen die nu op hun beurt een blijvend verschil kunnen maken in de levens van anderen. Zo maken we deel uit van de heropbouw van een gemeenschap, een natie. Dat was de doelstelling van Jeannine en ikzelf toen we hier in 1993 voet op Cambodjaanse bodem zetten: meewerken aan de heropbouw van Cambodja! Daarvoor zijn we uitgezonden en daarvoor waren we door MU Sochua, de latere minister van vrouwenzaken, naar Cambodja gehaald. Het zal nog wel enkele generaties duren voor deze heropbouw maar we zijn op de goede weg. Een weg die leidt naar gerechtigheid en waarbij sociale waarden voor iedereen toegankelijk zal zijn. Jullie mogen trots zijn op wat jullie hebben gepresteerd!

Hoe de toekomst eruit zal zien voor jullie en voor ons blijft open. Maar weet dat hier in Cambodja er altijd een huis zal zijn waar jullie van harte welkom zullen zijn!

Met onze onuitsprekelijke dank voor alle steun en een krachtige omhelzing voor ieder van jullie, namens heel JBCF, van,

Billy


ROAD TO INDEPENDENCY (verslag van de afgelopen periode 2017) in pdf

Gesprek Billy, 21 september 2016

Van centrum based care naar community based care, daarmee opvolging geven aan de strategie van de regering. Volgens Unicef zijn er rond de 400/500 kindertehuizen in Cambodia waar vrijwilligers voor 2 weken komen, naar huis gaan geld inzamelen en dit dan weer opsturen. Er ontstaan door deze spontane giften veel misstanden omdat het geld vaak niet aankomt waar het zou moeten zijn. JBCF heeft gekozen om niet de kinderen op te vangen maar te zorgen voor werk voor familieleden zodat ze self supporting worden en de kinderen vanuit hen een gewoon leven kunnen leven.

JBCF heeft naaiateliers opgezet eerst beneden in het huis van Billy, vervolgens boven en er werd vlak bij een restaurant opgezet. De strategie was: werken met elkaar, de winst wordt verdeeld en dat is het salaris. Deze opzetten zijn niet van de grond gekomen. Vervolgens werd een naaicentrum ergens in Phnom penh opgezet: moeders deden het werk, zorgden voor de kinderen JBCF betaalden de teachers voor het onderwijs. Ook dit bleek niet te werken. De moeders maakten de orders niet, ze hadden er geen puf voor. Billy denkt dat dit mede veroorzaakt wordt door het feit dat er veel geld geschonken wordt door NGO’s ( Non- Goverment Organisation). Hier krijgen mensen die aids of anderszins moeilijkheden hebben gewoon iedere week 50 dollar. Dus waarom zouden andere mensen dan gewoon werken?.

De mentaliteit van JBCF is : we geven geld én eisen iets terug. Deze mentaliteit blijkt heel moeizaam te verlopen, maar toch wil het JBCF dit doorzetten omdat het de enige manier is om mensen uiteindelijk zelfstandig te laten worden en zelf verantwoording dragen. Zo werd er in de armste provincie ook een naaiatelier opgezet van 13 vrouwen plus 1 man, die 10000 T shirts zouden maken binnen een bepaalde tijd. De winst zou gedeeld worden en zo zouden ze door de productie op te voeren uiteindelijk helemaal zelfstandig worden. Mensen kunnen hier niet mee om gaan: dan liever in de fabriek werken want dan is er een vast salaris.

JBCF zorgt voor zelfstandigheid op microniveau:
1. ondersteuning gedurende 6 maanden zorgen dat er orders zijn en na die tijd zorgen voor zelfstandigheid.
2.  Er moet eerst veel geld geïnvesteerd worden om het materiaal waar mee gewerkt wordt te kunnen kopen.