Projecten

Stichting Bodhisattva is door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit betekent dat u uw giften/donaties aan de Stichting kunt aftrekken van uw belastbare inkomen. Voor verdere informatie zie rubriek ANBI en Donaties op onze website. Donaties voor onze projecten kunt u storten op bankrekeningnummer: NL24 ABNA0433 854 162
Stichting Bodhisattva ondersteunt het JBCF, de Jeannine and Billy’s Childrens Foundation, het Nying Drod Tibetan Children Project, onderdeel van Nangten Menlang International, en de Chori Chora Foundation in Nepal.
Dit houdt in dat alle netto opbrengsten van de stichting, verkregen uit alle activiteiten, ten goede komen aan deze projecten.

 

Het JBCF is opgericht door de heer en mevrouw Billy en Jeannine Barnaart. In 2019 zijn er door het JBCF naaiateliers verspreid door Phnom Penh, opgezet en worden er lunches en snacks aan conferenties en andere activiteiten van bedrijven gecatered. Op individuele basis worden er nog een aantal kinderen en hun families geholpen.
Vanwege de coronamaatregelen is het voor de bevolking zwaar en komen er momenteel weinig opdrachten binnen, zo ook voor de catering.
In mei 2021 heeft Stichting Bodhisattva, ondanks dat er veel activiteiten gecanceld zijn i.v.m. het coronavirus, € 1.000,- overgemaakt aan het JBCF. Meer lezen.

 

Nying Drod, hetgeen ‘warm hart’ betekent, is opgericht door Tulku Lobsang Rinpoche om de verbinding te zijn tussen zij die willen geven en zij die hulp nodig hebben. Zij ondersteunt Tibetanen met schoolopleidingen voor kinderen, medische hulp aan zieken en monniken in kloosters.
In 2021 heeft Stichting Bodhisattva € 5.000,- overgemaakt aan Nying Drod. Zie https://tulkulobsang.org/en/charity

 

Chori Chora Foundation Nepal is opgericht door Holi Maya Nepali en Thomas Tierolff. Haar primaire activiteit is het ondersteunen van kinderen en jongeren bij het verwezenlijken van hun dromen en ambities. De stichting doet dit d.m.v. persoonlijke begeleiding tijdens de leerweg en het mogelijk maken van (aanvullende) educatie bij bestaande onderwijsinstellingen in Nepal. M.a.w.: zij levert een bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen zodat zij onbevangen kunnen opgroeien en worden wie ze zijn. Voor meer informatie, zie https://topoftheworld.nl/chorichorafoundation/ en https://www.youtube.com/watch?v=cZnXmPiLT2g&authuser=0
In 2021 is € 5.000,- overgemaakt door de stichting aan de Chori Chora Foundation Nepal.

 

In 2021 is ook € 1.000,- gedoneerd aan de projecten van onze gastleraar Amnyi Trulchung Rinpoche.