Projecten

Stichting Bodhisattva is door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit betekent dat u uw giften/donaties aan de Stichting kunt aftrekken van uw belastbare inkomen. Voor verdere informatie zie rubriek ANBI en Donaties op onze website Donaties voor onze projecten kunt u storten op
bankrekeningnummer: NL24ABNA04338S4162.
Stichting Bodhisattva ondersteunt het JBCF, de Jeannine and Billy’s Childrens Foundation, en het Nying Drod, Tibetan Children Project, onderdeel van Nangten Menlang International.
Dit houdt in dat alle netto opbrengsten van de stichting, verkregen uit alle activiteiten, ten goede komen aan het JBCF en het Nying Drod Children Project.

Het JBCF is opgericht door de heer en mevrouw Billy en Jeannine Barnaart. In 2019 zijn er door het JBCF naaiateliers verspreid door Phnom Penh, opgezet en worden er lunches en snacks aan conferenties en andere activiteiten van bedrijven gecatered. Op individuele basis worden er nog een aantal kinderen en hun families geholpen.
Vanwege de corona maatregelen is het voor de bevolking zwaar en komen er momenteel weinig opdrachten binnen, zo ook voor de catering.
In 2020 heeft Stichting Bodhisattva, ondanks dat er veel activiteiten gecanceld zijn i.v.m. het coronavirus, € 8.000,- overgemaakt aan het JBCF. Meer lezen

Nying Drod, hetgeen ‘warm hart’ betekent, is opgericht door Tulku Lobsang Rinpoche om de verbinding te zijn tussen zij die willen geven en zij die hulp nodig hebben. Zij ondersteunt Tibetanen met schoolopleidingen voor kinderen, medische hulp aan zieken en monniken in kloosters.
In 2020 heeft Stichting Bodhisattva € 2.700,- overgemaakt aan Nying Drod.