ANBI en onze donatieprojecten

ANBI
Stichting Bodhisattva is door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit betekent dat u giften/donaties aan de stichting kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan onze stichting voldoet. Voor informatie, meer lezen.

Hartelijk dank als u ons financieel wilt ondersteunen met een eenmalige of maandelijkse gift. U kunt uw financiële ondersteuning storten op bankrekening NL24 ABNA 0433 8541 62 t.n.v. Stichting Bodhisattva.

Onze ANBI-gegevens kunt u inzien door te klikken op https://stichting.moment.online/stichting-bodhisattva 

 

Donatieprojecten
Stichting Bodhisattva ondersteunt Amnyi Trulchung Rinpoche, het door Tulku Lobsang Rinpoche geïnitieerde Nying Drod Tibetan Children Project in Tibet, Kyapgon Ngawang Tenzin Rinpoche, Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche, de Dutch Foundation for Ladakhi Nuns (DFLN) en de Chori Chora Foundation in Nepal.

Dit houdt in dat alle netto-opbrengsten van de stichting, verkregen uit alle activiteiten, ten goede komen aan deze projecten.

 

Amnyi Trulchung Rinpoche
We ondersteunen gedurende de driejarige retraite van Amnyi Trulchung Rinpoche met €2500 per jaar met daarnaast €750 per kwartaal ter ondersteuning van de Shantideva cursus.
In februari 2023 is €3250 gedoneerd.

 

 

Nying Drod, hetgeen ‘warm hart’ betekent, is opgericht door Tulku Lobsang Rinpoche om de verbinding te zijn tussen zij die willen geven en zij die hulp nodig hebben. Zij ondersteunt Tibetanen met schoolopleidingen voor kinderen, medische hulp aan zieken en monniken in kloosters. Zie https://tulkulobsang.org/en/charity 
In januari 2023 is een bedrag van €2000 geschonken en in mei 2023 wederom €2000.

 

Kyapgon Ngawang Tenzin Rinpoche, de leraar van Lobsang Rinpoche, ondersteunt een gemeenschap van jonge nonnen en monniken in Bhutan. Met onze donatie krijgen ze een enorme kans om zich extra te ontwikkelen, want zij krijgen verder geen inkomsten van buitenaf.
In januari 2023 heeft de stichting €3500 gedoneerd aan dit project en in mei 2023 wederom €3500.

 

 

Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche heeft in mei 2022 een donatie gekregen van €1700

 

 

 

 

 

Dutch Foundation for Ladakhi Nuns (DFLN) voert zowel in Ladakh als in Nederland activiteiten uit om de nonnen in Ladakh te ondersteunen en de zelfredzaamheid te bevorderen. Daarbij wordt samengewerkt met de nonnen en de nonnenkloosters in Ladakh en zijn de wensen en behoeften van deze nonnen sturend. In Nederland laten ze mensen kennis maken met de cultuur en positie van de nonnen in Ladakh om fondsen en individuele donaties te werven ter ondersteuning van de nonnen en hun projecten. Zie https://ladakhnuns.com/ In mei 2022 hebben zij een donatie ontvangen van €3000.

 

Chori Chora Foundation Nepal is opgericht door Holi Maya Nepali en Thomas Tierolff. Haar primaire activiteit is het ondersteunen van kinderen en jongeren bij het verwezenlijken van hun dromen en ambities. De stichting doet dit d.m.v. persoonlijke begeleiding tijdens de leerweg en het mogelijk maken van (aanvullende) educatie bij bestaande  onderwijsinstellingen in Nepal. Met andere woorden: Zij levert een bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen zodat zij onbevangen kunnen opgroeien en worden wie ze zijn. Zie https://topoftheworld.nl/chorichorafoundation/