ANBI en onze donatieprojecten

 

ANBI
Stichting Bodhisattva is door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit betekent dat u giften/donaties aan de stichting kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan onze stichting voldoet. Voor informatie, meer lezen.

Hartelijk dank als u ons financieel wilt ondersteunen met een eenmalige of maandelijkse gift. U kunt uw financiële ondersteuning storten op bankrekening NL24 ABNA 0433 8541 62 t.n.v. Stichting Bodhisattva.

Onze ANBI-gegevens kunt u inzien door te klikken op https://stichting.moment.online/stichting-bodhisattva 

 

Donatieprojecten
Stichting Bodhisattva ondersteunt Amnyi Trulchung Rinpoche, het door Tulku Lobsang Rinpoche geïnitieerde Tibetaanse Nying Drod – Warm Heart Project, Kyapgon Ngawang Tenzin Rinpoche, Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche, de Dutch Foundation for Ladakhi Nuns (DFLN) en de Chori Chora Foundation in Nepal.

Dit houdt in dat alle netto-opbrengsten van de stichting, verkregen uit alle activiteiten, ten goede komen aan deze projecten.

 

Amnyi Trulchung Rinpoche
We ondersteunen de driejarige retraite van Amnyi Trulchung Rinpoche. En daarnaast wordt €750 per kwartaal gedoneerd ter ondersteuning van de Shantideva cursus.
In 2023 is in totaal €6500 gedoneerd. In maart 2024 is €750  en in april 2024 €2.500 geschonken aan Amnyi Trulchung Rinpoche.

 

 

Nying Drod, hetgeen ‘warm hart’ betekent, is opgericht door Tulku Lobsang Rinpoche om de verbinding te zijn tussen zij die willen geven en zij die hulp nodig hebben. Zij ondersteunt Tibetanen met schoolopleidingen voor kinderen, medische hulp aan zieken en monniken in kloosters. Zie https://tulkulobsang.org/en/charity 
In 2023 is in totaal €6000 gedoneerd. In januari 2024 is €3000 geschonken. Voor bericht van Nying Drod zie: Meer lezen.

 

Kyapgon Ngawang Tenzin Rinpoche, de leraar van Lobsang Rinpoche, ondersteunt een gemeenschap van jonge nonnen en monniken in Bhutan. Met onze donatie krijgen ze een enorme kans om zich extra te ontwikkelen, want zij krijgen verder geen inkomsten van buitenaf.
In januari 2023 heeft de stichting €3500 gedoneerd aan dit project en in mei 2023 wederom €3500.

 

Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche heeft in maart en mei 2023 een donatie gekregen van in totaal €1800.

 

 

 

 

 

Dutch Foundation for Ladakhi Nuns (DFLN) voert zowel in Ladakh als in Nederland activiteiten uit om de nonnen in Ladakh te ondersteunen en de zelfredzaamheid te bevorderen. Daarbij wordt samengewerkt met de nonnen en de nonnenkloosters in Ladakh en zijn de wensen en behoeften van deze nonnen sturend. In Nederland laten ze mensen kennis maken met de cultuur en positie van de nonnen in Ladakh om fondsen en individuele donaties te werven ter ondersteuning van de nonnen en hun projecten. Zie https://ladakhnuns.com/ 
In januari 2024 hebben zij een donatie ontvangen van €1600.

 

Chori Chora Foundation Nepal is opgericht door Holi Maya Nepali en Thomas Tierolff. Haar primaire activiteit is het ondersteunen van kinderen en jongeren bij het verwezenlijken van hun dromen en ambities. De stichting doet dit d.m.v. persoonlijke begeleiding tijdens de leerweg en het mogelijk maken van (aanvullende) educatie bij bestaande  onderwijsinstellingen in Nepal. Met andere woorden: Zij levert een bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen zodat zij onbevangen kunnen opgroeien en worden wie ze zijn. Zie https://topoftheworld.nl/chorichorafoundation/ In november 2023 hebben zij een donatie ontvangen van €2000.