ANBI en onze Donatieprojecten

 

ANBI
Stichting Bodhisattva is door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit betekent dat u giften/donaties aan de stichting kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan onze stichting voldoet. Voor informatie, meer lezen.

Hartelijk dank als u ons financieel wilt ondersteunen met een eenmalige of maandelijkse gift. U kunt uw financiële ondersteuning storten op bankrekening NL24 ABNA 0433854162 t.n.v. Stichting Bodhisattva.

Onze ANBI-gegevens kunt u inzien door te klikken op https://stichting.moment.online/stichting-bodhisattva 

 

Donatieprojecten
Stichting Bodhisattva ondersteunt Amnyi Trulchung Rinpoche, het JBCF, de Jeannine and Billy’s Childrens Foundation, Het Nying Drod Tibetan Children Project, onderdeel van Nangten Menlang International, en de Chori Chora Foundation in Nepal.

Dit houdt in dat alle netto opbrengsten van de stichting, verkregen uit alle activiteiten, ten goede komen aan deze projecten.

 

 

In 2021 is € 1.000,- gedoneerd aan de projecten van onze gastleraar Amnyi Trulchung Rinpoche

In februari 2022 is er € 2.500,- gedoneerd, ter ondersteuning van zijn retraite. Deze retraite duurt drie jaar en ieder jaar zal de stichting hem met dit bedrag ondersteunen.

 

 

 

Nying Drod, hetgeen ‘warm hart’ betekent, is opgericht door Tulku Lobsang Rinpoche om de verbinding te zijn tussen zij die willen geven en zij die hulp nodig hebben. Zij ondersteunt Tibetanen met schoolopleidingen voor kinderen, medische hulp aan zieken en monniken in kloosters. In 2021 heeft Stichting Bodhisattva € 5.000,- overgemaakt aan Nying Drod. Zie https://tulkulobsang.org/en/charity

 

                                                  

Kyapgon Ngawang Tenzin Rinpoche, de leraar van Lobsang Rinpoche, ondersteunt een gemeenschap van jonge nonnen en monniken in Bhutan. Stichting Bodhisattva heeft in 2021 € 2.000,- gedoneerd. Met onze donatie krijgen ze een enorme kans om zich extra te ontwikkelen, want zij krijgen verder geen inkomsten van buitenaf.

 

Chori Chora Foundation Nepal is opgericht door Holi Maya Nepali en Thomas Tierolff. Haar primaire activiteit is het ondersteunen van kinderen en jongeren bij het verwezenlijken van hun dromen en ambities. De stichting doet dit d.m.v. persoonlijke begeleiding tijdens de leerweg en het mogelijk maken van (aanvullende) educatie bij bestaande onderwijsinstellingen in Nepal. M.a.w.: zij levert een bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen zodat zij onbevangen kunnen opgroeien en worden wie ze zijn.
In 2021 is € 8.000,- overgemaakt door de stichting aan de Chori Chora Foundation Nepal.

 

 

Het JBCF  is opgericht door de heer en mevrouw Billy en Jeannine Barnaart. In 2019 zijn er door het JBCF naaiateliers -verspreid door Phnom Penh- opgezet en worden er lunches en snacks aan conferenties en andere activiteiten van bedrijven gecaterd. Op individuele basis worden er nog een aantal kinderen en hun families geholpen. Vanwege de coronamaatregelen is het voor de bevolking zwaar en komen er momenteel weinig opdrachten binnen. Zo ook voor de catering.
In mei 2021 heeft Stichting Bodhisattva, ondanks dat er veel activiteiten gecanceld zijn i.v.m. het coronavirus, € 1.000,- overgemaakt aan het JBCF. Meer lezen.