Het leven van Guru Padmasambhava

Een van de belangrijkste Leraren binnen het Tibetaans boeddhisme is Padmasambhava, de uit de lotus geborene. Hij wordt in Tibet meestal Guru Rinpoche, de Kostbare Guru genoemd.

Padmasambhava (Tibetaans: Pema Jungne) was degene, die het boeddhisme in de achtste eeuw in Tibet vestigde. In die tijd wilde koning Trisong Detsen het boeddhisme versterken en nodigde hem uit hem hierbij te helpen. Vanaf die tijd is het boeddhisme in Tibet gevestigd en staat bekend als het Tibetaans boeddhisme dat zich weer verder ontwikkelde in het Vajrayana en Dzogchen.
Padmasambhava is een historische leraar die ook symbool staat voor alle leraren binnen het Tibetaans boeddhisme. Dankzij hem is veel onderricht opgeschreven zoals onder andere ‘De Spontane Bevrijding’ dat in he Westen onder de naam ‘Het Tibetaans Dodenboek’ bekend is geworden.
Guru Padmasambhava staat ook symbool voor al onze eigen talenten en capaciteiten. Deze zijn meestal ondergesneeuwd door ons dagelijks leven met de daarbij behorende ideeën en conditioneringen.
Door de studie over het leven van Guru Padmasambhava kunnen we ook weer in contact komen met al onze verborgen kwaliteiten.


Zijn biografie
Hij werd geboren als een emanatie van Boeddha Amitabha, en is als consequentie ook een emanatie van de Boeddha van Mededogen. Zijn geboorte was exceptioneel, zo vertelt de legende, door spontaan op een lotus, die zich midden in een meer in het land van Uddiyana bevond, te verschijnen. Hij wordt door de daar heersende koning opgevoed, alsof hij zijn eigen zoon was.
Op een dag, het is zijn tijd om het wereldlijk leven vaarwel te zeggen, vertrekt hij en wordt monnik. Hij bestudeert niet alleen de veelzijdigheid van de geest maar ook geneeskunde en astrologie. In de daarop volgende jaren mediteert hij op alle grote crematieplaatsen of knekelvelden in India en op bergen van de Himalaya. Door hier te mediteren ontmoet hij de kracht van de natuur zonder opsmuk van de verwachtingen die ontstaan in het leven van een mens.
Guru Padmasambhava transformeert al deze krachten naar de natuur van de zuivere geest, waardoor het grote inzicht ontstaat dat alles energie is; soms met en soms zonder vorm.

Het is een intens pad om ons te verdiepen in het leven van de Guru daar we in de diepten van zijn leven onze geest, onszelf terug zullen vinden.