Jataka

Jataka-bijeenkomsten

Het samen zoeken naar verdieping van de betekenis van de tekst van een Jataka werd in de vorige bijeenkomsten als inspirerend, leerzaam en spannend ervaren. De commissie nodigt u van harte uit voor de Jataka-bijeenkomst op dinsdagmiddag 19 november a. s.

Als  thema is gekozen:Ongrijpbaar is de Ganges’

Locatie: Huis ter Heide (Zeist), Prins Alexanderweg 54 b

Tijd: 13.30-15.30 uur. (koffie en thee vanaf 13.00 uur).


Fred zal deze bijeenkomst begeleiden.
Na de ontvangst beginnen we met het reciteren van de mantra voor zuivering ”Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhih ”. Nadat de legende verteld is, bespreken we eerst met elkaar de vragen, gedachten en ideeën die door te luisteren naar de Jataka “Ongrijpbaar is de Ganges” spontaan opkomen en daarna een aantal specifieke vragen. Op deze manier onderzoeken we samen de diepere betekenis ervan. Door de legende zo met elkaar te bespreken, ervaar je naast de diepgang, ook de warmte en openheid van en met elkaar.

Na de pauze met thee/koffie starten we wederom met de mantra, vervolgens gaan we terug naar de inhoud van de Jataka en sluiten we weer af met de mantra.

Een korte samenvatting van twee Jataka-bijeenkomsten vind je op onze website.

Geïnspireerd en nog niet aangemeld? Geef u dan op bij Carla via carlamolkenboer@outlook.com

Een ieder, ook met weinig kennis van het boeddhisme maar  die daarin  geïnteresseerd is , is van harte welkom. 

Vier of vijf keer per jaar wordt er door Stichting Bodhisattva een Jataka-bijeenkomst georganiseerd. Jataka ’s zijn wedergeboorteverhalen, die een episode beschrijven uit een vroeger leven van de Boeddha, toen deze nog een bodhisattva was. In deze legendes heeft de bodhisattva als mens of dier, altijd een aantrekkelijk uiterlijk en de gave van het woord. In deze vorige levens zijn onderdelen van de latere filosofie van de Boeddha op een heel andere wijze neergezet, waardoor een Jataka tot meer begrip van de dharma kan leiden.
Nadat een Jataka is verteld, wordt aan de hand van de symboliek van het verhaal en de vragen die de tekst opwerpt, met elkaar de diepere betekenis van de Jataka besproken en uitgeplozen. Zo komen we met elkaar in contact met verfijndere lagen, die aan het verhaal ten grondslag zouden kunnen liggen. De bijeenkomst wordt omringd door de stilte en een mantra die bij het begin, na de pauze en als afsluiting gereciteerd wordt. Door de kennis van het verhaal, de stilte van het zijn en de klanken van de mantra te ervaren ontstaat soms spontaan Wijsheid.
Door de deelnemers wordt een Jataka-bijeenkomst als inspirerend, leerzaam en spannend ervaren. De sfeer wordt als open en verfrissend gekarakteriseerd.
De Jataka ‘s worden afwisselend begeleid door Carla Molkenboer, Iris Nortier en Fred Prinsen. Het geheel in samenspraak met Dorien Quik.

Geïnspireerd en nog niet aangemeld?
Geef u dan op bij Carla via carlamolkenboer@outlook.com

Info:  info@stichtingbodhisattva.nl   of 06-28373039

Korte impressie van Korte impressie Jataka 352 Vertroosting door List  en Korte impressie Jataka 144 God Aggi