Jataka

Jataka-bijeenkomsten

Het samen zoeken naar verdieping van de betekenis van de tekst van een Jataka werd in de vorige bijeenkomsten ervaren als inspirerend, leerzaam en als het samen maken van een reis. De sfeer wordt als open en verfrissend gekarakteriseerd.

Datum: 3 november 2020

Jataka: ‘De Vogelkoning’

Locatie: Huis ter Heide (Zeist), Prins Alexanderweg 54 b

Tijd: 13.30-15.30 uur.

Een ieder, ook met weinig kennis van het boeddhisme maar  die daarin  geïnteresseerd is , is van harte welkom. 

Vier à vijf keer per jaar wordt door Stichting Bodhisattva een Jataka-bijeenkomst georganiseerd. Jataka ’s zijn wedergeboorteverhalen die een episode beschrijven uit een vroeger leven van de Boeddha, toen deze nog een bodhisattva was. In deze legendes heeft de bodhisattva als mens of dier, altijd een aantrekkelijk uiterlijk en de gave van het woord. In deze vorige levens zijn onderdelen van de latere filosofie van de Boeddha op een heel andere wijze neergezet, waardoor een Jataka tot meer begrip van de dharma kan leiden.
Nadat een Jataka is verteld, wordt aan de hand van de symboliek van het verhaal en de vragen die de tekst opwerpt, met elkaar de diepere betekenis van de Jataka besproken en uitgeplozen. Zo komen we met elkaar in contact met verfijndere lagen, die aan het verhaal ten grondslag zouden kunnen liggen. De bijeenkomst wordt omringd door de stilte en een mantra die bij het begin, na de pauze en als afsluiting gereciteerd wordt. Door de kennis van het verhaal, de stilte van het zijn en de klanken van de mantra te ervaren, ontstaat soms spontaan Wijsheid.
De Jataka ‘s worden afwisselend begeleid door Carla Molkenboer, Iris Nortier en Fred Prinsen. Het geheel in samenspraak met Dorien Quik.

Geïnspireerd en nog niet aangemeld?
Geef u dan op bij Carla via carlamolkenboer@outlook.com

Info:  info@stichtingbodhisattva.nl of 06-28373039

Korte impressie van Korte impressie Jataka 352 Vertroosting door List  en Korte impressie Jataka 144 God Aggi