Jataka bijeenkomsten

Het samen zoeken naar verdieping van de betekenis van de tekst van een Jataka werd in de vorige bijeenkomsten ervaren als inspirerend, leerzaam en als het samen maken van een reis. De sfeer wordt als open en verfrissend gekarakteriseerd.

Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom, ook al heb je weinig kennis van het boeddhisme. Deelname is gratis.

 

Vier à vijf keer per jaar wordt door Stichting Bodhisattva een Jataka-bijeenkomst georganiseerd. Jataka’s zijn wedergeboorteverhalen die een episode beschrijven uit een vroeger leven van de Boeddha, toen deze nog een bodhisattva was. In deze legendes heeft de bodhisattva als mens of dier, altijd een aantrekkelijk uiterlijk en de gave van het woord. In deze vorige levens zijn onderdelen van de latere filosofie van de Boeddha op een heel andere wijze neergezet, waardoor een Jataka tot meer begrip van de dharma kan leiden.
Nadat een Jataka is verteld wordt aan de hand van de symboliek van het verhaal en de vragen die de tekst opwerpt, met elkaar de diepere betekenis van de Jataka besproken en uitgeplozen. Zo komen we met elkaar in contact met meer verfijnde lagen, die aan het verhaal ten grondslag zouden kunnen liggen. De bijeenkomst wordt omringd door de stilte en een mantra die bij het begin, na de pauze en als afsluiting gereciteerd wordt. Door de kennis van het verhaal, de stilte van het zijn en de klanken van de mantra te ervaren, ontstaat soms spontaan Wijsheid.
De Jataka‘s worden afwisselend begeleid door de dharmacursisten Carla Molkenboer, Iris Nortier en Fred Prinsen. Het geheel in samenspraak met Dorien Quik.

Data:
21 februari
11 april
13 juni

21 februari: De woning van de jakhals onder leiding van Iris Nortier

Tijd: 13.30 – 15.30 uur

Kosten: geen

Locatie: Prins Alexanderweg 54b, Huis ter Heide

Informatie: info@stichtingbodhisattva.nl of 0628373039

Aanmelden: carlamolkenboer@outlook.com

 

11 april: Goed en beter onder leiding van Carla Molkenboer

Tijd: 13.30 – 15.30 uur

Kosten: geen

Locatie: Prins Alexanderweg 54b, Huis ter Heide

Informatie: info@stichtingbodhisattva.nl of 0628373039

Aanmelden: carlamolkenboer@outlook.com

 

13 juni: Koester geen slang onder leiding van Fred Prinsen

Tijd: 13.30 – 15.30 uur

Kosten: geen

Locatie: Prins Alexanderweg 54b, Huis ter Heide

Informatie: info@stichtingbodhisattva.nl of 0628373039

Aanmelden: carlamolkenboer@outlook.com

 

Korte impressie van Jataka 352 Vertroosting door List
Korte impressie Jataka 144 God Aggi