Nieuwe boeken

Op deze pagina vind u een korte beschrijving van nieuwe boeken, die voor onze bibliotheek zijn aangeschaft. Wij denken dat ze u zullen interesseren. Door lid te  worden van onze bibliotheek zijn deze boeken bij ons te leen.


Jezelf, een weg naar vrijheid

Boeddhisme ontdekken met zenleraar Cuong Lu
door Paula van Liere
Asoka 2016

In dit boek beschrijft Paula van Liere haar ervaringen met de leer van de Vietnamese zenleraar Cuong Lu. Het centrale thema van het boek is, dat we geloven dat lijden en geluk niet samengaan en dat we ons daardoor steeds afwenden van het lijden. Ook proberen we geluk vast te houden. Maar vasthouden is een activiteit van het denken. Zowel lijden als geluk bestaan, doven weer uit, en ontstaan opnieuw. De uitdoving van geluk geeft ruimte voor de manifestatie van nieuw geluk. Volgens Cuong Lu is dat het pad: “we oefenen in het herkennen van waar geluk, geluk dat altijd nieuw is.” Zijn we bereid om iedere dag geluk te ontdekken?
In een toegankelijke stijl schrijft Paula van Liere over haar persoonlijke strijd, o.a. in de relatie met haar moeder, en over haar leerproces, waardoor zij uiteindelijk het lijden volledig kan toelaten en met compassie naar zichzelf kan kijken. In de tien hoofdstukken van haar boek gaat ze o.a. in op ‘ik’ en ‘geen-ik’, ‘manas en het opslagbewustzijn’ en op angst als uitdaging.

In het hoofdstuk over leegte citeert ze Cuong Lu. In tegenstelling tot de westerse angst voor het niets, ziet Cuon Lu leegte als “onze oorsprong, onze thuisbasis, en vol energie.” Leegte geeft ruimte om transformatie mogelijk te maken. Paula van Liere besluit haar boek met de opmerking dat je iedere dag kunt oefenen “door goed voor de leegte te zorgen, door de ruimte in jezelf aan te raken.” Dan komen we “in contact met onze aangeboren goedheid, mededogen, wijsheid en dankbaarheid. Het is altijd beschikbaar en het is wat de wereld het allermeeste nodig heeft.”
Met bronvermeldingen van de citaten van o.a. Thich Nhat Hanh, A.H. Almaas, Pema Chödrön, Toon Tellegen en René Gude, en vier bijlagen over o.a. aandachtsoefeningen en de hartsoetra.


Oneindig afscheid
Ouder worden in het licht van het Tibetaans Boeddhisme

De in Nederland geboren (1946) en getogen auteur, behaalde in de V.S. een MA-graad in Tibetaans-boeddhistische filosofie en psychologie. Als autoriteit op dit gebied werkt Arnaud Maitland in de Verenigde Staten reeds vijfentwintig jaar nauw samen met de Tibetaanse lama Tarthang Tulku, weet hij de lezer te treffen en te verheffen door zijn uitzonderlijk heldere stijl en een uitermate begaafdheid om moeilijke zaken compact en begrijpelijk neer te zetten
Oneindig afscheid is een troostrijk, inzichtelijk en ontroerend boek over vergankelijkheid en het daaruit voortkomende grote en kleine verdriet. Als een rode draad door het boek loopt het levensverhaal van een moeder, een gezonde gelukkige vrouw die op latere leeftijd de ziekte van Alzheimer krijg en haar laatste jaren sleet in een verpleeghuis slijt. Alle emoties die bij een dergelijke aftakeling loskomen, hulpeloosheid, schuldgevoelens, woede, onbegrip, machteloosheid en angst worden in dit boek belicht aan de hand van diverse principes en methodes die het Tibetaans boeddhisme rijk is.
Alles draait om het ontwikkelen van het bewustzijn, zodat we leren om te leven zonder spijt. Oneindig afscheid laat zien hoe we aan elke situatie een positieve wending kunnen geven, ook in tijden van ziekte en ouderdom. Het boek is een oproep aan de lezer een spirituele dimensie te geven en zo het einde met wijsheid en vertrouwen tegemoet te treden.
Arnoud Maitland, Altamira 2004.

Alzheimer, veel mensen worden hier in hun leven mee geconfronteerd. Het begint met vergeetachtigheid, later gevoelens van angst, eenzaamheid en het gevoel de grip op het leven te verliezen. Ook voor de familieleden die getuige zijn van de gestage achteruitgang is dit een ingrijpend gebeuren. Eerst is er de ontkenning, maar op een gegeven moment, de acceptatie. De manier waarop Maitland omgaat met de dementie van zijn moeder vanuit de boeddhistische denkwijze is vol empathie en mededogen. Een prachtig geschreven boek waar ieder die Alzheimer meemaakt in zijn naaste omgeving iets aan kan hebben.

Bep Quispel
Bibliotheekgroep


In de voetsporen van de Boeddha.

een inwijding in het boeddhisme in al zijn menselijkheid

Thich Nhat Hanh.

“Als je de boeddha niet kunt zien als een menselijk wezen, maak je het jezelf lastig om dicht bij de Boeddha te komen.”

Thich Nhat Hanh

In de voetsporen van de Boeddha is een schitterende inleiding in het boeddhistische gedachtegoed, waarin het leven van de Boeddha wordt beschreven op basis van belangrijke historische bronnen.

Thich Nhat Hanh portretteert de Boedha niet als een godheid, maar als een man van vlees en bloed die veel obstakels moest overwinnen op zijn pad, ook binnen de kring van zijn eigen leerlingen.

Het is een dik boek maar het leest bijzonder makkelijk; het geeft een helder inzicht in het Boeddhisme, hoe het boeddhisme is ontstaan en wat de historische weg is die de Boeddha heeft bereisd met zijn Sangha.

Elk hoofdstuk is kort, maar met veel diepgang geschreven. Je ervaart dat Thich Nhat Hanh dit boek uit eigen ervaring heeft geschreven en er diep verbonden mee is. In eenvoudige taal wordt de dharma stof aan je geschonken, waar je over kunt mediteren, die je kunt overdenken en kunt integreren in je eigen leven.
Een aanrader voor wie tijd, aandacht en zin wil geven aan het eigen leven en dat van de anderen.

Uitgegeven bij Altamira, druk 1 2006

520 pagina’s

GERDA HOL