Stiltedag

Stiltedag 28 december 2019: een dag van inkeer o.l.v. Dorien Quik.

Voor de stiltemeditatie, het programma van 10.00 – 17.00 uur, is helaas geen plaats meer.
U kunt zich nog slechts aanmelden voor het diner en voor de muzikale en verhalende voorstelling
‘Klank van liefde’ tot 22 december.

Van 10.00 uur – 17.00 uur is er volledige stilte, en zullen zitmeditaties worden afgewisseld met loopmeditaties.
Ook de pauzes en de lunch worden in stilte doorgebracht.
Het geheel staat o.l.v. Dorien Quik.
Heeft u geen of weinig ervaring met het boeddhisme of met meditatie dan zou dit een mooie eerste kennismaking kunnen zijn.
Vanaf 17.00 uur praten we weer gewoon met elkaar en volgt er een diner en een prachtig optreden over de klank van liefde.

De dag is zodanig ingedeeld dat u ook kunt kiezen voor een gedeelte van de dag:
10.00 uur – 17.00 uur:          stiltemeditatie inclusief lunch, thee/koffie
17.30 uur – 19.00 uur:          diner
19.30 uur – 21.00 uur:          Klank van Liefde een verhaal over Psyche en Eros door Frédérique te Dorsthorst en Martine van der Meulen

Kosten:
Stiltemeditatie inclusief lunch, koffie en thee € 40,-,
Diner € 12,50,
Klank van liefde € 12,50,
Hele dag (van 10.00 – 21.00 uur) € 65,-

Locatie: De Woudkapel, Beethovenlaan 21, 3722 JJ  Bilthoven

Info/aanmelden: info@stichtingbodhisattva.nl of tel: 06-28373039.
Bij aanmelding gaarne vermelden aan welk deel/delen u wilt deelnemen en het bijbehorende bedrag overboeken op bankrekeningnummer NL24ABNA0433854162 t.n.v. Stichting Bodhisattva onder vermelding van ‘Stiltedag 2019’.

stiltedag bodhisattva

Klank van liefde
De muzikale en verhalende voorstelling ‘Klank van Liefde’ gaat over de zoektocht naar de ware liefde. De voorstelling is gebaseerd op het Griekse verhaal over de liefde tussen het aardse meisje Psyche en de godenzoon Eros.
Frédérique te Dorsthorst en Martine van der Meulen (Soulful pianomuziek) laten in woord en muziek horen, zien en voelen, dat dit eeuwenoude verhaal nog steeds actueel is.

‘Klank van liefde’ gaat ook over hoe wij zelf binnen in ons balans zoeken tussen onze Ziel (psyche) en onze Passie (Eros), tussen onze eigen mannelijke en onze vrouwelijke energie. Oprechte liefde voelen voor jezelf, maar ook voor anderen lukt alleen als je authentieke innerlijke ziel verbonden is met je passie voor de dingen die je doet.

Frédérique te Dorsthorst heeft Nederlands gestudeerd, zich gespecialiseerd in middeleeuwse literatuur en later de opleiding tot professioneel verteller aan de Vertelacademie gevolgd.
Verhalen raken op een niveau in het onderbewustzijn en hechten zich daar en herbergen wijsheden uit een (recent) verleden.