Stiltemeditatie

onder leiding van Jolanda Burbank

Stiltemeditatie is de kracht van stilte ervaren, waardoor de geest helemaal tot rust komt.
Door samen in dezelfde ruimte te mediteren ondersteun je elkaar, het zorgt ervoor dat je je gedragen voelt.

Ook al heeft u weinig kennis van het boeddhisme, iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom.

 

Data:
19 januari
2 februari
23 maart: o.l.v. Dorien Quik
20 april
29 juni

Tijd: 19.45 – 21.30 uur

Locatie: Prins Alexanderweg 54b, 3712AB Huis ter Heide (Zeist)

Kosten: €5 per avond
Het bedrag a.u.b. vooraf overmaken op bankrekeningnummer NL24 ABNA 0433854162 t.n.v. Stichting Bodhisattva met vermelding van Stiltemeditatie én de datum waarop u aanwezig zult zijn.

Informatie en aanmelden: info@stichtingbodhisattva.nl of 0628373039