Ethische code
Het is belangrijk dat alle dharmacursisten zich vrij voelen zodat ze zich spiritueel kunnen ontwikkelen. Binnen onze stichting betekent dit dat iedere cursist in openheid en veiligheid zijn spirituele kwaliteiten kan ontdekken en verder ontwikkelen.
Mocht iemand vinden dat er sprake is van een onethische benadering, dan kan zo iemand dit ogenblikkelijk doorspelen naar de voorzitter. Deze zal met de betrokkenen om de tafel gaan zitten en mocht dit niet voldoende zijn dan zal deze gebeurtenis doorverwezen worden naar de vertrouwenspersoon, die via de BUN is aangesteld.

 

Vertrouwenspersoon
De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) heeft per 1 januari 2017 een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Sinds 1 januari 2019 is Thijs Huijs de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Hij is gecertificeerd vertrouwenspersoon en is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Thijs werkt ook als coach, analytisch therapeut en is interne vertrouwenspersoon voor grote organisaties in Nederland. Ook heeft hij jaren gewerkt als externe vertrouwenspersoon voor het NOC&NSF. Voor meer informatie over Thijs, zie: http://www.huijs-consult.nl/

Sinds 1 januari 2023 is ook Petra Stevering externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor de BUN. Zij is sinds 2007 werkzaam als extern vertrouwenspersoon bij diverse organisaties. Zij is gecertificeerd vertrouwenspersoon en is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Daarnaast werkt zij momenteel als coördinator bij Humanitas en zet zij zich in voor het tegengaan van eenzaamheid en geeft ze Mindfulness/Yoga lessen. Sinds 2012 beoefent zij vrijwel dagelijks meditaties en yoga. De diverse trainingen en retraites volgt zij bij verschillende leraren en stromingen in het Boeddhisme. Voor meer informatie over Petra, zie: http://www.petrastevering.nl/

 

Contact
Thijs is rechtstreeks te bereiken via e-mail of telefoon:
info@huijsconsult.nl 06-83856991.
Het kantooradres is Sint Ursulahof 59 in Kessel. In onderling overleg kan een gesprek ook op een andere locatie of via een beveiligde online-verbinding plaatsvinden.

Petra is rechtstreeks te benaderen via e-mail of telefoon:
devertrouwenspersoon@gmail.com 06-1454 0041.
Haar bezoekadres is in Zwolle. In onderling overleg kan een face-to-facecontact ook op een andere locatie of via een beveiligde online-verbinding plaatsvinden.

Voor meer informatie over het werk van de vertrouwenspersonen, zie de website van de BUN Externe vertrouwenspersonen