Ethische code
Het is belangrijk dat alle dharmacursisten zich vrij voelen zodat ze zich spiritueel kunnen ontwikkelen. Binnen onze stichting betekent dit dat iedere cursist in openheid en veiligheid zijn spirituele kwaliteiten kan ontdekken en verder ontwikkelen.
Mocht iemand vinden dat er sprake is van een onethische benadering, dan kan zo iemand dit ogenblikkelijk doorspelen naar de voorzitter. Deze zal met de betrokkenen om de tafel gaan zitten en mocht dit niet voldoende zijn dan zal deze gebeurtenis doorverwezen worden naar de vertrouwenspersoon, die via de BUN is aangesteld.

 

Vertrouwenspersoon
De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) heeft per 1 januari 2017 een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Sinds 1 januari 2019 is Thijs Huijs de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Hij is gecertificeerd vertrouwenspersoon en is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Thijs werkt ook als coach, analytisch therapeut en is interne vertrouwenspersoon voor grote organisaties in Nederland. Ook heeft hij jaren gewerkt als externe vertrouwenspersoon voor het NOC&NSF. Zie http://www.huijs-consult.nl/

 

Contact
Thijs is rechtstreeks te bereiken via e-mail of telefoon: info@huijsconsult.nl 06-83856991.
Het kantooradres is Sint Ursulahof 59 in Kessel. In onderling overleg kan een gesprek ook op een andere locatie of via een beveiligde online-verbinding plaatsvinden.