Verdiepingsgroep: Hand in hand met de Boeddha

De vier Edele Waarheden

De boeddhistische filosofie nodigt ons uit om bij alles wat we doen dit van harte te doen. Boeddha Shakyamuni, de grondlegger van het boeddhisme, ontdekte dat ieder levend wezen een zuivere geest bezit, die nooit bezoedeld kan worden. Ook ontdekte hij dat alles wat we tegenkomen in ons leven een reflectie van onze geest is. Daarom moedigt deze levensfilosofie ons aan om de aard en werking van onze geest te onderzoeken. Dit maakt deze filosofie tot een prachtig instrument om in ons dagelijks leven innerlijke vreugde en onderlinge verbondenheid te ervaren!

Tijdens 5 bijeenkomsten op dinsdagochtend gaan we ons verdiepen in de leer van de Boeddha door met elkaar van gedachten te wisselen over het eerste onderricht dat de Boeddha gaf: de vier Edele Waarheden. De verdiepingsgroep wordt begeleid door Marjolijn van Overeem en Willy Westerhuis.

Data: 10 september, 1 en 22 oktober, 12 november en 3 december

Tijd: 10.30 – 12.30 uur

Locatie: Prins Alexanderweg 54b, 3712AB Huis ter Heide (Zeist) 

Kosten voor dharmacursisten: inbegrepen bij de dharmadonatie

Voor niet-dharmacursisten: een vrijwillige bijdrage voor 5 bijeenkomsten is welkom t.b.v. onze projecten en kan overgemaakt worden naar NL24 ABNA 0433 8541 62 t.n.v. Stichting Bodhisattva o.v.v. Verdiepingsgroep.

Informatie en aanmelden: info@stichtingbodhisattva.nl of 06-22409645