Filosofie en meditatie

Boeddhistische filosofie
Het boeddhisme is een wijsheidsfilosofie, die door Boeddha Shakyamuni 625 jaar voor Christus ontwikkeld is. De leringen van de Boeddha hebben tot doel om ons inzicht te geven in onze verwarde geest, zodat wij weer in staat zullen zijn om terug te keren naar onze zuivere, altruïstische bron, onze oorspronkelijke boeddhanatuur. Door deze wijsheidsfilosofie te combineren met eenvoudige meditatietechnieken is het mogelijk om de juiste werkingswijze van de geest te leren kennen. De boeddhistische filosofie kan dan ook als een blauwdruk worden beschouwd waarbinnen de hele complexiteit van de geest tot in de fijnste details is uitgewerkt.
Het combineren van deze filosofie met meditatie heeft als voordeel dat woorden niet tot het intellect beperkt blijven, maar dat deze woorden als mantra’s in het lichaam ervaren kunnen worden.
De geest openbaart zich in ieder levend wezen op andere wijze.

Wat is meditatie?
Vaak wordt er gezegd: mediteren is egoïstisch bezig zijn. Dit klopt. Door de filosofie en meditatie komen we achter al onze ideeën en gedachten. Deze gaan we meditatief analyseren en toetsen op de realiteitszin. Dan komen we erachter dat ons denken meestal niet met de werkelijkheid overeenstemt en vanuit herinneringen ontstaat om zich te wenden naar de toekomst.
Bovendien komen we erachter dat ons denken heel beperkt is, en eigenlijk alleen onszelf en een paar dierbaren om ons heen betreft.
Boeddha noemt dit niet egocentrisch maar verward. Zodra we dit onderkennen zijn we in staat om in alle vrijheid een keuze te maken: wil ik egoïstisch of altruïstisch zijn.
Altruïstisch in boeddhistische zin betekent dat we weten dat we onderling met elkaar verbonden zijn en dat het opheffen van de eigen onjuiste inzichten alle levende wezens ten goede zal komen. Leven kun je alleen zelf doen èn met de ander kun je hand in hand lopen.

Meditatie vraagt om veel geduld met onszelf te hebben. We zijn niet gewend onszelf te onderzoeken op geestelijk niveau en de daarbij behorende ervaringen aan onszelf te schenken.
Om het anders te zeggen: door meditatie komen we weer in contact met onze oorspronkelijke zuiverheid, onze onschuld. Dit wordt ook wel onze bron of innerlijke guru genoemd. Door deze ervaring steeds krachtiger te maken, komen we ook vanzelf alle onzuiverheden van onze geest tegen.
Deze accepteren we volledig en ogenblikkelijk zonder ze te analyseren of te verklaren. En juist doordat we er niet iets mee doen, ze helemaal accepteren zoals ze zijn, keren ze terug naar de bron van herkomst, onze oorspronkelijke zuivere geest.
Het terug laten keren naar de bron zonder inmenging van welke gedachte of emotie dan ook, is het trainen van de geest. Zijn we er toe in staat, dan ontstaat vertrouwen, zachtheid en openheid naar onszelf toe.
Dit vraagt om kennis te hebben over de werking van de geest en deze door middel van meditatie in onszelf verder tot leven te brengen, te ervaren.
Zo komen we in contact met ons lichaam, onze spraak en onze geest. Door de geest te trainen, waardoor deze geconcentreerd, alert en aanwezig is, ontmoeten we weer de eenheid, de relatie met onszelf. Door dit steeds meer te versterken ontdekken we het wonder van de geest: deze is in zijn oorsprong onze natuurlijke intelligentie èn is gelukzalig.

Boeddhistische filosofie- en meditatielessen kunt u volgen bij onze stichting. Binnen Stichting Bodhisattva zijn meerdere filosofie- en meditatiegroepen al vele jaren actief bezig. meer lezen
Op dit moment zijn alle dharmagroepen vol. U kunt zich wel aanmelden voor de wachtlijst.
Wilt u graag dharmalessen volgen maar is het voor u (op dit moment) financieel niet haalbaar dan is dit altijd bespreekbaar. De dharma is voor iedereen.

Info: info@stichtingbodhisattva.nl of neem contact op met ons secretariaat, tel: 06-28373039

Het uitgangspunt van deze bijeenkomsten is de leer van Boeddha Shakyamuni. De boeddhistische filosofie zal worden bestudeerd, uitgelegd en bediscussieerd, waarna deze stof door gerichte meditatieoefeningen verder zal worden uitgediept.