Boeddhistische filosofie en meditatie

Boeddhisme is een wijsheid filosofie die door Boeddha Shakyamuni 625 jaar voor Christus ontwikkeld is.
De leringen van de Boeddha hebben tot doel om ons inzicht te geven in onze zuivere én in onze verwarde geest. Onze zuivere geest is in zijn kern altruïstisch en wordt in het boeddhisme boeddhanatuur genoemd. Dit is de geest die universeel is en ervaart dat alles onderling met elkaar verbonden is en dat alles voortdurend in verandering is.

Door het altruïsme kan niets buitengesloten worden of vermeden, alles wordt omarmd. De verwarde geest is de geest die op overleven gebaseerd is waardoor zijn actieradius meestal tot een individu beperkt is met wat familieleden en vrienden er omheen. Door zijn overlevingsstrategieën wil het individu zelf zijn omstandigheden bepalen en daar veranderingen in aanbrengen en heeft daar vaak alles voor over.

Binnen de filosofie van het boeddhisme wordt inzicht verkregen over de werking van beide geestestoestanden. Doordat het een wijsheid filosofie is, is zowel kennis over de werking van de geest als het ervaren van de geest in het lichaam nodig. Kennis en ervaring samen vormen het innerlijk weten of wijsheid, onze natuurlijke intelligentie.

Door de studie van de geest wordt het verschil tussen een gefantaseerde of verwachtingsvolle werkelijkheid en de reële aanwezige werkelijkheid duidelijk en door dit in meditatie te ervaren wordt het alledaagse leven steeds eenvoudiger.
De geest die in zijn kern zuiver is en niet bezoedeld kan worden, kan in meditatie als zeer gelukzalig worden ervaren. Hierdoor is meditatie niet meer een hulpmiddel om ergens van af te komen of om onszelf te verbeteren, maar levert zij grote innerlijke weldaad op vanwege de verkregen inzichten en de daarbij behorende vreugde.
Door de innerlijke vreugde te versterken zal onze hang naar wensgedachten of verbeteringen ‘als vanzelf’ verdwijnen. Innerlijk gelukkig zijn schenkt ons lichaam de juiste energie om dit leven in al zijn facetten te beleven.

Door meditatie komen we in contact met ons lichaam, onze spraak of psyche en onze geest. Door de geest te trainen, waardoor deze geconcentreerd, alert en aanwezig is, ontmoeten we weer de eenheid, de relatie met onszelf. In wezen is mediteren communiceren met onszelf waarbij niets uitgesloten wordt. Doordat we onze geest, spraak of psyche en lichaam omarmen ontstaat het juiste respect naar onszelf toe en door de onderlinge verbondenheid zijn we in staat dit respect te schenken aan alle mensen, dieren en de natuur.
Binnen Stichting Bodhisattva zijn meerdere filosofie- en meditatiegroepen al vele jaren actief bezig.

In september 2021 is een Introductiecursus boeddhistische filosofie en meditatie o.l.v. Dorien Quik gestart. Het uitgangspunt  van deze bijeenkomsten is de leer van Boeddha Shakyamuni. De boeddhistische filosofie zal worden bestudeerd, uitgelegd en bediscussieerd, waarna deze stof door gerichte meditatieoefeningen verder zal worden uitgediept.

 

Recensies van dharmacursisten
Benieuwd naar ervaringen van cursisten over de dharmalessen: meer lezen.