Filosofie en meditatie

Boeddhistische filosofie
Het boeddhisme is een wijsheidsfilosofie, die door Boeddha Shakyamoeni 625 jaar voor Christus ontwikkeld is. De leringen van de Boeddha hebben tot doel om ons inzicht te geven in onze verwarde geest, zodat wij weer in staat zullen zijn om terug te kunnen keren naar onze zuivere altruïstische bron, onze oorspronkelijke boeddha-natuur. Door deze wijsheidsfilosofie te combineren met eenvoudige meditatietechnieken is het mogelijk om de juiste werkingswijze van de geest te leren kennen. De boeddhistische filosofie kan dan ook als een blauwdruk worden beschouwd waarbinnen de hele complexiteit van de geest tot in de fijnste details is uitgewerkt. Het combineren van deze filosofie met meditatie heeft als voordeel dat woorden niet tot het intellect beperkt: blijven maar dat deze woorden als mantra’s in het lichaam ervaren kunnen worden. De geest openbaart zich echter in ieder levend wezen op andere wijze. De Boeddha introduceerde 84.000 poorten naar verlichting; iedere poort ontdoet de geest van zijn versluieringen. Omdat we niet weten welke poort of poorten de versluieringen opheffen zullen we de woorden van Boeddha niet klakkeloos kunnen aannemen. Steeds opnieuw zullen we deze moeten onderzoeken om ze op onze eigen wijze te kunnen ervaren. Dit vraagt om geduld met ons zelf omdat we niet gewend zijn om deze ervaringen aan ons zelf te schenken en ze ook nog serieus te nemen.

Vaak wordt er gezegd: mediteren is egoïstisch bezig zijn. Dit klopt. Door de filosofie en meditatie komen we achter al onze ideeën en gedachten. Deze gaan we analyseren en toetsen op de realiteitszin. Pas dan komen we erachter dat ons denken meestal niet met de werkelijkheid overeenstemt. Ons denken is heel beperkt  en het bekommert zich eigenlijk alleen om zichzelf en de paar dierbaren om ons heen. Boeddha noemt dit niet egocentrisch maar verward. Zodra we dit onderkennen zijn we in staat om in alle vrijheid een keuze te maken: wil ik egoïstisch of altruïstisch zijn. Altruïstisch in boeddhistische zin betekent dat we weten dat we onderling met elkaar verbonden zijn en dat het opheffen van de eigen onjuiste inzichten alle levende wezens ten goede zal komen. Leven kun je alleen zelf doen en met de ander loop je hand in hand.

Wat is meditatie?
Meditatie is een proces waarbij je leert op een kundige manier met de geest te werken. Het combineren van deze wijsheidsfilosofie met meditatie heeft als voordeel dat woorden niet tot het intellect beperkt blijven maar dat deze woorden als mantra’s in het lichaam ervaren kunnen worden. De geest openbaart zich echter in ieder levend wezen op andere wijze. Hierdoor zullen we de woorden van Boeddha niet klakkeloos kunnen aannemen maar we zullen deze moeten onderzoeken om ze op eigen wijze te kunnen ervaren. Dit vraagt om geduld met ons ze lf omdat we niet gewend zijn om deze ervaringen aan ons zelf te schenken en ze ook nog serieus te nemen. Vaak wordt er gezegd: mediteren is egoïstisch bezig zijn. Dit klopt. Door het analyseren van onze gedachten en ideeën en deze te toetsen op de realiteitszin gaan we inzien dat ons denken meestal niet met de werkelijkheid overeenstemt. Ons denken is namelijk heel beperkt en het bekommert zich eigenlijk alleen om zichzelf en de paar dierbaren om ons heen. Boeddha noemt dit niet egocentrisch maar verward. Naar gelang het proces van innerlijke ontdekkingen voortgang vindt komen onze specifieke menselijke eigenschappen zoals zuiverheid, wijsheid en mededogen weer naar boven. Je bewandelt het pad van de Boeddha en de verwarde en verwrongen geest verliest steeds meer aan terrein. Meditatie is de fundamentele eerste stap in ieder boeddhistisch systeem om  de geest te trainen en is in alle boeddhistische scholen bekend. Er zijn natuurlijk veel verschillende meditatie systemen en methoden.

Boeddhistische filosofie en meditatie lessen kunt u volgen bij onze Stichting Bodhisattva. Binnen de Stichting Bodhisattva zijn al enkele filosofie en meditatiegroepen actief bezig.

info: info@stichtingbodhisattva.nl of neem contact op met ons secretariaat tel.: 06-28373039

Het uitgangspunt van deze bijeenkomsten is de Leer van Boeddha Shakyamoeni. De boeddhistische filosofie zal worden bestudeerd, uitgelegd en bediscussieerd, waarna deze stof door gerichte meditatieoefeningen verder zal worden uitgediept.