Een vijfdaagse intensieve workshop Phowa
van 22 – 26 mei 2024

onder leiding van Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche

Vorig jaar heeft Eerwaarde Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche een tweedaagse teaching gegeven over het uittreden van de geest ten tijde van het sterven. Het bleek voor ons te kort om de geest te trainen en we hebben Rinpoche bereid gevonden om ons opnieuw mee te nemen in het stervensproces met de daarbij behorende training van de geest.

In deze intense vijfdaagse workshop zal Rinpoche opnieuw de theoretische achtergrond van het stervensproces met ons doornemen. Iedere dag zal het trainen van de geest, de praktische uitvoering, uitgebreid aan de orde komen waardoor we ten tijde van het sterven helder en bewust kunnen blijven en de geest kunnen overbrengen naar zijn natuurlijke staat.

Alles wat geboren wordt zal ook weer sterven; het is een natuurlijk proces. Ook al weten we dit, toch schuiven we de gebeurtenis waarbij we de aarde verlaten ver voor ons uit.

Hierdoor zal de dood van iemand om wie we geven of de confrontatie met onze eigen sterfelijkheid meestal volkomen onverwachts zijn intrede doen. We zijn er niet op voorbereid en daardoor worden we volledig overmand door de natuurlijke kracht van het sterven. We staan met lege handen omdat we niet weten hoe we met deze natuurkracht zouden kunnen omgaan.

Uit het onderricht van Boeddha Shakyamuni kunnen we leren dat het mogelijk is om ons hierop voor te bereiden. Uit zijn nauwgezette en grondige onderzoek waarop zijn leringen zijn gebaseerd, blijkt dat sterven betekent dat geest en lichaam zich van elkaar scheiden. Het fysieke lichaam vervalt en de geest blijft aanwezig. Nu is de vraag of we ons hiervan bewust zouden kunnen zijn, waardoor we helder in onze geest aanwezig kunnen blijven ten tijde van het stervensproces.

De training in Phowa, ook wel ‘de overdracht van bewustzijn’ genoemd, geeft ons de mogelijkheid om ons stervensproces bewust te beïnvloeden.

Phowa is een buitengewoon sterke en snelle methode waarbij we de ultieme bevrijding beoefenen tijdens ons sterven en leren vrede te hebben met de dagelijkse vergankelijkheid van alles om ons heen.

Deze 5-daagse intensieve workshop is bedoeld voor mensen die meer willen weten over deze beoefening met de daarbij behorende wijsheid. Kennis van het boeddhisme of ervaring met meditatie is niet nodig, de methode is voor iedereen geschikt.

 

Datum: 22 t/m 26 mei

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Locatie: Eemklooster, Daam Fockemalaan 22 te Amersfoort

Kosten: € 250,- incl. koffie en thee (zelf lunch meenemen).
Het bedrag kan overgemaakt worden naar bankrekening: NL24 ABNA 0433 8541 62 t.n.v. Stichting Bodhisattva o.v.v. Workshop Phowa.

Informatie en aanmelden: info@stichtingbodhisattva.nl of 06-22409645.