Boek: Van Levenswiel naar Dharmawiel
Auteur: Dorien Quik

Van Levenswiel naar Dharmawiel is het pad naar binnen. Dit innerlijk pad is gebaseerd op kennis en methode. Hierdoor zullen dagelijkse bezorgdheden langzaam verschuiven naar een innerlijk weten. Dit weten heeft geen kennis van buitenaf nodig, het ontstaat spontaan.
Hiervoor hebben we kennis nodig over de werking van de geest. Doordat we in een lichaam zijn, zijn we in staat de geest vanuit twee naturen te bestuderen: de absolute en de relatieve.
De relatieve geest in al zijn facetten van overlevingsstrategieën wordt uitgedrukt in het symbool van een Levenswiel. De absolute geest, die tot uitdrukking komt o.a. in innerlijke vreugde, mededogen, onbaatzuchtige liefde en vrees-loosheid wordt vertegenwoordigd door het Dharmawiel. 

Door kennis van beide wielen te hebben en deze middels de methode van mediteren in ons te laten ontwaken zullen we merken dat leven kleurrijk en magisch is en vooral veel vreugde schenkt. Juist door onze geest naar binnen te richten worden we ons gewaar van de realiteit: de oorspronkelijke of spontane geest is vreugde. Om het pad naar binnen te gaan zullen we in staat moeten zijn de geest op juiste wijze te leren concentreren. Door de geest kennis te laten maken met de negen stadia van concentratie, komt de geest in een alerte kalmte die zo helder is, dat het innerlijk weten spontaan aanwezig is. Op deze wijze komt de geest van Levenswiel naar Dharmawiel.

Het pad naar binnen wil ook zeggen dat het hart op de eerste plaats komt en dat van daaruit gedachten, woorden en daden spontaan zullen ontstaan. Dit betekent een grote verandering in onze wilskracht. Was deze in eerste instantie gericht op overlevingsstrategieën waardoor onrust en stress ontstaan, dan zal deze zich nu, in het moment vanuit de innerlijke vreugde van de geest ontvouwen.

Het is een boeiend pad omdat we alleen onszelf tegenkomen. Het boeiende kan omslaan in vermoeidheid omdat bepaalde conditioneringen voortdurend de boventoon lijken te voeren. Toch zullen we merken dat het trainen van de geest, wat slechts het wakker maken of een bewust worden van de werking van de geest inhoudt, ons steeds meer energie oplevert. Door onze alertheid zijn we dan in staat om energie die niet tot innerlijke vreugde leidt, te transformeren.
Dit wordt onze innerlijke kracht, die niet afhankelijk is van omstandigheden. Zijn we hier aangekomen dan realiseren we ons dat iedereen ditzelfde pad, ieder op zijn eigen manier, zal meemaken en dan zijn we voor eeuwig op de juiste wijze onderling met elkaar verbonden; in mededogen.

Dat maakt deze boeddhistische filosofie zo zacht: er is geen enkele uitzondering te vinden.
Iedereen lijdt én is in staat zelf zijn leven in innerlijke vreugde te leiden!

 

 

€ 15,50 excl. verzendkosten
Te bestellen bij Stichting Bodhisattva via info@stichtingbodhisattva.nl
Het bedrag kunt u storten op onze bankrekening: NL24ABNA 0433 8541 62 t.n.v. Stichting Bodhisattva
onder vermelding van: Van Levenswiel naar Dharmawiel