Themadagen
zaterdag 26 september en 3 oktober 2020:
de tweede themadag (3 okt.) wordt gegeven op 3 en 10 oktober.

 

DE KRACHT VAN DE INNERLIJKE GLIMLACH, transformatie van angst door Dorien Quik

In deze twee dagen zullen we kennismaken met de kracht van de innerlijke glimlach.

Lachen is een natuurlijke uiting van vreugde en dat geluid is gelukkig vaak te horen. Dit in tegenstelling tot de glimlach, die geluidloos is omdat hij ontstaat vanuit de diepte van ons hart. Hij ontstaat ‘als vanzelf’ door innerlijke vreugde in ons hart; blijdschap die niet afhankelijk is van omstandigheden. We kunnen de innerlijke glimlach bewust leren ervaren door de geest op een juiste wijze te trainen. Dit betekent dat we de geest eerst moeten leren kennen in al zijn facetten, zowel de mooie als de niet mooie kanten. Want pas wanneer ons onderscheidingsvermogen is gebaseerd op kennis over de werking van de geest en ervaringen opgedaan in meditatie, kunnen we een bewuste keuze maken.

De mooie kanten van de geest zoals gelijkmoedigheid en mededogen, en de niet mooie kanten van de geest zoals begeerte en haat, zijn beide altijd even krachtig aanwezig anders zou de mens niet over een vrije keuze beschikken waar hij heel bewust gebruik van kan maken. Het gaat er dus om een bewuste keuze in het moment te maken. Dit blijkt in de praktijk toch niet altijd eenvoudig te zijn daar we vaak overmand worden door vele invloeden van buitenaf waardoor we de keuze instinctief, vanuit onze overlevingsstrategieën, maken.

Iedere gedachte vertegenwoordigt een bepaalde kracht of energiestroom. Een veel voorkomende gedachte of kracht van de ongetrainde geest is angst. Angst is echter niet alleen aanwezig in het individu maar waait over heel de wereld. Toch, als we de angst in onszelf overwinnen en bewust onbevreesd zijn, heeft dit zeker effect op onze omgeving. Dit zou ons kunnen aanmoedigen om in alle openheid objectief naar de angst als fenomeen te kijken, zodat we deze werkelijk kunnen onderzoeken. Binnen de boeddhistische filosofie worden acht verschillende soorten angst onderscheiden. Deze gaan we onderzoeken met de daarbij behorende tegenkrachten of gedachten, die ontstaan door het trainen van de geest.

In de geleide meditaties zullen we ervaren dat de kracht van mededogen, die ons innerlijk licht vertegenwoordigt, de kracht van de angst, die de versluierde geest vertegenwoordigt, in zich opneemt waardoor ‘als vanzelf’ de innerlijke glimlach ontstaat. Dit is wat we in dit moment zijn.

 

Locatie: Molen de Windhond, Molenweg 30, 3764 TA  Soest


                Makkelijk bereikbaar en vanaf Station Soest Zuid 10 minuutjes lopen.

Tijd:       10.00 – 16.00 uur

Kosten: € 80,- inclusief reader, koffie/thee en eenvoudige lunch
               10% korting voor dharmacursisten

Het bedrag kunt u storten op Rek: NL24 ABNA 0433854162 t.n.v Stichting Bodhisattva o.v.v. Themadagen.

Informatie en aanmelden: info@stichtingbodhisattva.nl  of 06-28373039