ART project Europees subsidietraject Erasmus+ 2021-2023

Stichting Bodhisattva is gevraagd mee te werken aan dit project
Het ART (Art and culture Recorded for e-Ternity) project is een Europees subsidie project wat uitgevoerd wordt door Stichting Kenniscentrum PRO WORK (Burgh-Haamstede, NL) met partners uit Tsjechië, Spanje, Italië en België. Wij als Stichting zetten ons al jaren in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of samenleving in het algemeen en voeren veel verschillende (Europese) projecten hieromtrent uit. Ook denken we mee over innovatie in het onderwijs en vooral ook hoe we beter kwetsbare jongeren bij het onderwijs kunnen betrekken.

Dit project maakt een deel van de internationale museumwereld en andere culturele/ religieuze instellingen toegankelijk voor een Europa brede doelgroep: scholieren van 8 tot 16 jaar. Het is duidelijk dat er nu niet of nauwelijks gereisd kan worden door COVID-19. Dit heeft effect op de mobiliteit van iedereen, dus ook van (kwetsbare) leerlingen en docenten. Sterker nog, leerlingen hebben sowieso niet altijd de mogelijkheid (tijd), interesse (mindset) en middelen (geld) om in korte tijd meerdere locaties fysiek te bezoeken. Het project maakt gebruik van de VR (virtual reality) methode om de (museum) “wereld” juist te openen voor hen en iedereen. VR maakt het mogelijk om een​​3D-wereld te simuleren die ons volledig omringt. Hierdoor lijkt het alsof we “echt” op een andere plek zijn terwijl we het huis of de school niet hoeven te verlaten. Door middel van diverse opnames van musea, (tijdelijke) tentoonstellingen, historische en/of culturele gebouwen (van religieuze aard), die in dit project worden gemaakt, krijgen de leerlingen niet alleen een prachtig beeld van verschillende musea, allerlei soorten kunst en geschiedenis. Ze krijgen ook diverse educatieve opdrachten en uitleg en krijgen zo inzicht in hun eigen actieve bijdrage aan wereldburgerschap. Naast de beelden van kunstwerken uit verschillende musea, willen we dus ook verschillende religieuze stromingen in beeld brengen. En is ons doel om leerlingen kritisch na te leren denken en een eigen mening vormen door middel van verschillende lesmaterialen die aan de VR-beelden worden gekoppeld.

Informatie delen, die naast alle andere vakken essentieel zijn om bij te brengen in het basis- en voortgezet onderwijs en die nu te weinig of te weinig innovatief worden gedaan. Hoe kan je leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs beter informeren over de veranderende wereld waarin we leven, dan op een innovatieve, moderne en aansprekende manier? Het ART-project verbindt dus de Virtual Reality (VR)-methodologie met wereldburgerschap, religie en kunsteducatie. Meer info; www.art-vr.eu

Voor dit project zoeken wij een Boeddhistische tempel, die open staat om in beeld gebracht te worden voor onze leerlingen van 8-16 jaar oud. Dit gebeurt door middel van een 360-graden camera. Daarnaast zouden we graag iemand willen interviewen, die ons meer over hetgeen we zien op de beelden kan vertellen, zodat wij met die informatie educatief lesmateriaal kunnen ontwikkelen, die aan de beelden wordt gekoppeld. De beelden zullen in het Engels en de andere partnertalen worden vertaald en verspreid worden over heel Europa.

Met vriendelijke groeten,
Kind regards,

Tessa den Bakker