Lezingen

Lezingencyclus: Je geest als bondgenoot, hoe moet ik omgaan met een verstrooide geest? door Peter Schuh.

Velen van ons zijn slaven van hun geest. Onze eigen geest is onze ergste vijand. We proberen ons te concentreren en onze geest dwaalt af. We proberen stress te ontlopen, maar angst houdt ons ’s nachts wakker. We proberen goed te zijn voor de mensen waarvan we houden, maar dan vergeten we het en geven voorrang aan onszelf. En willen we ons leven veranderen, dan duiken we in spirituele beoefening en verwachten snelle resultaten, om vervolgens onze aandacht te verliezen als het nieuwe eraf is. Zo keren we dan weer terug naar onze toestand van verwarring, met als resultaat dat we ons hulpeloos en ontmoedigd voelen. Maar door het trainen van onze geest kunnen we een bondgenootschap met hem creëren dat ons in staat stelt onze geest echt te gebruiken, in plaats van door hem gebruikt te worden.

Dit lijkt op een bloem en een rots samenbrengen. De bloem staat voor het potentieel aan mededogen en wijsheid, helderheid en vreugde dat in ons leven tot bloei zou kunnen komen. De rots staat voor de soliditeit van de verwarde geest. Als we willen dat de bloem wortel schiet en groeit, moeten we eraan werken de juiste omstandigheden te scheppen. De manier om dat te doen – als individuen en als mensen in een cultuur waarin het bereiken van persoonlijk comfort soms het hoogst bereikbare lijkt – is door ons hart, onze geest, ons leven te verzachten. Waar geluk staat ons altijd ter beschikking, maar eerst moeten we de omgeving scheppen waarin het tot bloei kan komen.

Het thema van de 1e lezing van deze lezingencyclus is: Hoe moet ik omgaan met een verstrooide geest?
De verwarde geest brengt veel van zijn tijd door met zich van de ene afleiding naar de andere te haasten, van een geluid naar een schouwspel of een geur, van een gevoel naar een begeerte of een teleurstelling. Hij is voortdurend aan het flirten.
Het ‘bij elkaar halen’ van de verstrooide geest is een geleidelijk proces, dat zijn hoogtepunt heeft in het herkennen van de vastberadenheid en helderheid die onder de wildheid van onze verstrooide geest verborgen liggen.

Het thema van de 2e lezing: Hoe haal ik een verstrooide geest weer bij elkaar?
Onze geest is verstrooid. We moeten zoveel dingen tegelijk doen: onze mobiele telefoon controleren, social media updaten, koffie drinken, televisie kijken, mails lezen etc.
De beoefening ‘in vrede verkeren’ maakt het ons mogelijk om de verstrooide energie van onze geest weer te concentreren. Zo brengen we de geest ertoe om weer aandacht te schenken aan wat we aan het doen zijn en we maken hem op een vriendelijke en toegewijde manier los van fantasieën en subtiele gefluisterde gedachten. We halen hem bij elkaar om onszelf te gronden in een gezond zelfgevoel: heel, gebalanceerd, vol zelfvertrouwen en flexibel.
Het ‘bij elkaar halen’ van de verstrooide geest is een geleidelijk proces dat zijn hoogtepunt heeft in het herkennen van de vastberadenheid en helderheid die onder de wildheid van onze verstrooide geest liggen.

 

 

Data:
26 september
31 oktober
28 november
19 december

Tijd: 11.00 – 12.30 uur

Locatie: Prins Alexanderweg 54b, Huis ter Heide (Zeist)

Kosten: € 5,- gaarne vooraf overmaken op bankrekeningnummer NL24 ABNA 0433 8541 62 t.n.v. Stichting Bodhisattva o.v.v. ‘Lezing zondagmorgen’.

Informatie: graag aanmelden via info@stichtingbodhisattva.nl i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.