Lezingencyclus: Inzicht in je eigen geest; 2022
door Peter Schuh 

Spiritualiteit is niet iets dat je kunt vastgrijpen. Het is geen religie en het is ook niet verbonden met een religie. Het is een manier om te werken aan je eigen geest. Met deze lezing probeer ik te laten zien hoe het cultiveren van een diep inzicht in onze eigen geest essentieel is voor het realiseren van vrede in onze wereld. Als we standvastig deze leringen bestuderen en erop mediteren, rijpen ze in ons en zullen ze een bron van weldaad worden voor de hele gemeenschap van levende wezens.
Door deze Mahayana-leringen over de aard van de geest te bestuderen, beseffen we de ware leegte van de geest. Wanneer we deze leegte beseffen, zijn we vrij van het conceptuele vastklampen die de ware onderlinge verbondenheid van geest en natuur verduistert. In deze vrijheid zijn we in staat om op creatieve manieren de intieme en onafscheidelijke onderlinge afhankelijkheid van alle levende en niet-levende verschijnselen te ervaren.

Peter Schuh geeft zijn laatste lezing op 22 mei 2022
Gedurende 15 jaar heeft hij vele lezingen gegeven die een grote verdieping van de boeddhistische filosofie in zich droegen.
Het heeft ook geresulteerd in diverse boekwerken die bij ons te bestellen zijn.