Archief

Samen met Peter Schuh richtte Dorien Quik de stichting Bodhisattva op. Hoewel het onderricht dat er gegeven wordt, afkomstig is uit het Tibetaans boeddhisme, opereert de stichting geheel onafhankelijk van een leraar, school, of sangha. Voor een organisatie die het Tibetaans boeddhisme als leidraad heeft, is dit nogal ongebruikelijk. Tibetaanse centra zijn meestal nauw verbonden met een lama. Het zijn Tibetaanse lama’s, die in het Westen een sangha oprichten in de traditie van hun afstammingslijn van leermeesters, afkomstig uit een ( of meer) van de vijf scholen van Tibet

Aan Dorien Quik de vraag waarom er bepaalde rituelen in hun centrum ontbreken, zodat bijvoorbeeld empowerments en initiaties door een lama, die in het Tibetaans boeddhisme als essentieel worden gezien voor de ontwikkeling van de student, niet worden aangeboden. Heeft de stichting Bodhisattva met het onderricht wel hetzelfde te bieden als een traditionele sangha?

EM Radio, dat elke vrijdagavond van 21 -23 uur te beluisteren is via internetradio Indigo Soulstation. EM Radio is een muzikaal programma van Peter Van Kan, met aandacht voor duurzaamheid, gezondheid, natuur, kunst en spiritualiteit . EM staat voor Eigentijds Magazine, en dat maakt deel uit van het Eigentijds Netwerk waar ook het Eigentijds Festival en Ecolonie toe behoren . Zie www.eigentijdsmagazine.nl