Leesgroep

Leesgroep

De leesgroep is ontstaan vanuit de Bibliotheek-commissie en wordt georganiseerd door dharmacursisten. Zij is gestart om elkaar te stimuleren boeddhistische boeken te lezen en werkelijk interesse in de werking van de geest te ontwikkelen.

In de periode van september tot juli is er maandelijks op donderdag een bijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur in Huis ter Heide (Zeist).
Iedereen die geïnteresseerd is, ook al hebt u weinig kennis van het Boeddhisme, is van harte welkom. Deelnemers zorgen zelf voor aanschaf van het boek of lenen het. Vooraf wordt aangegeven welk deel van het boek we lezen om op de volgende bijeenkomst te bespreken.

In verband met de gevolgen van de maatregelen aangaande het coronavirus, zijn alle bijeenkomsten verplaatst naar september e.v.
Zodra de nieuwe cyclus wordt opgestart zal dat op de website en via de nieuwsbrief kenbaar worden gemaakt.

Plaats van de bijeenkomsten:
Stichting Bodhisattva,
Prins Alexanderweg 54 b,
3712 AB Huis ter Heide (Zeist)

Met Gerda Hol en Nel Bartlema als gespreksleiders, wordt in vier bijeenkomsten een boek besproken.
Informatie en aanmelden bij Gerda Hol-Roos, tel: 030-6923937 e.o. gaholroos@ziggo.nl


Wij verheugen ons weer op inspirerende avonden met  enthousiaste mensen.