Leesgroep

Leesgroep

De leesgroep is ontstaan vanuit de Bibliotheek-commissie en wordt georganiseerd door dharmacursisten. Zij is gestart om elkaar te stimuleren boeddhistische boeken te lezen en werkelijk interesse in de werking van de geest te ontwikkelen.

In verband met de gevolgen van de maatregelen aangaande het coronavirus, zijn alle bijeenkomsten verplaatst naar september e.v.

In de periode van september tot juli is er maandelijks op zaterdagochtend een bijeenkomst van 10.30 – 12.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 10.00 uur.

Op 31 oktober a.s. beginnen we met het boek “Alles hier is welkom” geschreven door Pema Chödrön.
Vervolgdata: 28 november en 19 december 2020.

Iedereen die geïnteresseerd is, ook al hebt u weinig kennis van het Boeddhisme, is van harte welkom. Deelnemers zorgen zelf voor aanschaf van het boek of lenen het. Vooraf wordt aangegeven welk deel van het boek we lezen om op de volgende bijeenkomst te bespreken.

Plaats van de bijeenkomsten:
Stichting Bodhisattva,
Prins Alexanderweg 54 b,
3712 AB Huis ter Heide (Zeist)

Met Gerda Hol en Nel Bartlema als gespreksleiders, wordt in een aantal bijeenkomsten een boek besproken.
Informatie en aanmelden bij Gerda Hol-Roos, tel: 030-6923937 e.o. gaholroos@ziggo.nl


Wij verheugen ons weer op inspirerende bijeenkomsten met  enthousiaste mensen.