Leesgroep

Leesgroep

In de periode van september tot juli is er maandelijks op donderdag een bijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur in Huis ter Heide (Zeist).

Deelnemers zorgen zelf voor aanschaf of lenen van het boek. Vooraf wordt aangegeven welk deel van het boek we lezen om op de volgende bijeenkomst te bespreken.

Iedereen, die geïnteresseerd is, is van harte welkom ook al hebt u weinig kennis van het Boeddhisme. De bedoeling van de leesgroep is vooral om elkaar te stimuleren in het lezen van ‘boeddhistische boeken” en om werkelijk interesse te ontwikkelen.

In de periode van september 2019 t/m januari 2020 lezen we

De kracht van geduld” door Z.H. Dalai Lama

Steeds inloop vanaf 19.15 uur en start van bespreken om 19.30 uur

Data:

  • donderdag 26 september
  • donderdag 31 oktober
  • donderdag 28 november
  • donderdag 19 december
  • de laatste keer van bespreken van dit boek zal zijn op donderdag 30 januari 2020 waar Peter Schuh de vragen zal beantwoorden waarop we zelf (nog) geen antwoord hebben.

Plaats van de bijeenkomsten:

Stichting Bodhisattva,

Prins Alexanderweg 54 b,

3712 AB Huis ter Heide (Zeist)

Met Gerda Hol en Nel Bartlema als gespreksleiders, wordt in vier bijeenkomsten een boek besproken. Informatie en aanmelden bij mevrouw Gerda Hol-Roos, tel: 030-6923937 e.o. gaholroos@ziggo.nl


Wij verheugen ons weer op inspirerende avonden met  enthousiaste mensen.