Leesgroep

Leesgroep

In de periode van september tot juli is er maandelijks op donderdag een bijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur in Huis ter Heide (Zeist).
Deelnemers zorgen zelf voor aanschaf van het boek of lenen het. Vooraf wordt aangegeven welk deel van het boek we lezen om op de volgende bijeenkomst te bespreken.

Iedereen, die geïnteresseerd is, is van harte welkom ook al hebt u weinig kennis van het Boeddhisme. De bedoeling van de leesgroep is vooral om elkaar te stimuleren in het lezen van ‘boeddhistische boeken” en om werkelijk interesse te ontwikkelen.

In de periode van maart t/m juni 2020 lezen we
‘De diepte van het zijn. Het ontwikkelen van wijsheid in het dagelijks leven’ door Z.H. Dalai Lama

Inloop vanaf 19.15 uur, we starten met de bespreking om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.

Data:

  • donderdag 12 maart
  • donderdag 23 april
  • donderdag 14 mei
  • donderdag 11 juni 2020, laatste bespreking van het boek, waar Peter Schuh de vragen zal beantwoorden waarop we zelf (nog) geen antwoord hebben.

Plaats van de bijeenkomsten:
Stichting Bodhisattva,
Prins Alexanderweg 54 b,
3712 AB Huis ter Heide (Zeist)

Met Gerda Hol en Nel Bartlema als gespreksleiders, wordt in vier bijeenkomsten een boek besproken.
Informatie en aanmelden bij mevrouw Gerda Hol-Roos, tel: 030-6923937 e.o. gaholroos@ziggo.nl


Wij verheugen ons weer op inspirerende avonden met  enthousiaste mensen.