ANBI en donaties

Stichting Bodhisattva is door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit betekent dat u giften/donaties aan de stichting kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan Stichting Bodhisattva voldoet. Voor informatie, meer lezen.

Hartelijk dank als u ons financieel wilt ondersteunen met een eenmalige of maandelijkse gift. U kunt uw financiële ondersteuning storten op bankrekening NL24 ABNA 0433 854 162.

Onze ANBI-gegevens kunt u inzien door te klikken op https://stichting.moment.online/stichting-bodhisattva