ANBI en donaties

Stichting Bodhisattva is door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit betekent dat u giften/donaties aan de stichting kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan Stichting Bodhisattva voldoet.

Op verzoek is een overzicht gemaakt van de belastingregels met betrekking tot giften aan  Stichting Bodhisattva, een door de belastingdienst erkende ANBI waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting.

Hartelijk dank als u ons financieel wilt ondersteunen met een eenmalige of maandelijkse gift. U kunt uw financiële ondersteuning storten op bankrekening IBAN NL24 ABNA 0433854162

Voor het aftrekken van gewone giften aan Stichting Bodhisattva gelden de volgende voorwaarden:
U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
Onze ANBI-gegevens kunt u inzien door te klikken op https://stichting.moment.online/stichting-bodhisattva 

Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60,-. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Drempelinkomen
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning), 2 (aanmerkelijk belang), en 3 (sparen en beleggen), maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Drempelinkomen en fiscaal partnerschap
Wanneer u geen fiscale partner heeft of alleen voor een deel van het jaar, dan telt u alleen uw eigen gewone giften op en berekent u uw eigen drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner?
Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. Bereken het aftrekbare bedrag. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en er samen voor kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn.

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften
Uw gift is een periodieke gift als:
– u de gift hebt laten vastleggen
– u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar Stichting Bodhisattva en deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
– u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar Stichting Bodhisattva
De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. (Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris).