Projecten

Stichting Bodhisattva ondersteunt onder meer het Vista project en de projecten voor kinderen in nood in Cambodja, die door de heer Billy Barnaart zijn opgericht. Dit houdt in dat alle netto opbrengsten van de Stichting die verkregen worden uit alle werkzaamheden ten goede komen aan het onderstaande project

De Stichting Bodhisattva is door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit betekent dat u uw giften/donaties aan de Stichting kunt aftrekken van uw belastbare inkomen. Voor verdere informatie zie rubriek ANBI en Donaties op onze website Donaties voor onze projecten kunt u storten op
bankrekeningnummer: NL24ABNA04338S4162

ROAD TO INDEPENDENCY (verslag van de afgelopen periode 2017) in pdf

Gesprek Billy, 21 september 2016

Van centrum based care naar community based care, daarmee opvolging geven aan de strategie van de regering. Volgens Unicef zijn er rond de 400/500 kindertehuizen in Cambodia waar vrijwilligers voor 2 weken komen, naar huis gaan geld inzamelen en dit dan weer opsturen. Er ontstaan door deze spontane giften veel misstanden omdat het geld vaak niet aankomt waar het zou moeten zijn. JBCF heeft gekozen om niet de kinderen op te vangen maar te zorgen voor werk voor familieleden zodat ze self supporting worden en de kinderen vanuit hen een gewoon leven kunnen leven.

JBCF heeft naaiateliers opgezet eerst beneden in het huis van Billy, vervolgens boven en er werd vlak bij een restaurant opgezet. De strategie was: werken met elkaar, de winst wordt verdeeld en dat is het salaris. Deze opzetten zijn niet van de grond gekomen. Vervolgens werd een naaicentrum ergens in Phnom penh opgezet: moeders deden het werk, zorgden voor de kinderen JBCF betaalden de teachers voor het onderwijs. Ook dit bleek niet te werken. De moeders maakten de orders niet, ze hadden er geen puf voor. Billy denkt dat dit mede veroorzaakt wordt door het feit dat er veel geld geschonken wordt door NGO’s ( Non- Goverment Organisation). Hier krijgen mensen die aids of anderszins moeilijkheden hebben gewoon iedere week 50 dollar. Dus waarom zouden andere mensen dan gewoon werken?.

De mentaliteit van JBCF is : we geven geld én eisen iets terug. Deze mentaliteit blijkt heel moeizaam te verlopen, maar toch wil het JBCF dit doorzetten omdat het de enige manier is om mensen uiteindelijk zelfstandig te laten worden en zelf verantwoording dragen. Zo werd er in de armste provincie ook een naaiatelier opgezet van 13 vrouwen plus 1 man, die 10000 T shirts zouden maken binnen een bepaalde tijd. De winst zou gedeeld worden en zo zouden ze door de productie op te voeren uiteindelijk helemaal zelfstandig worden. Mensen kunnen hier niet mee om gaan: dan liever in de fabriek werken want dan is er een vast salaris.

JBCF zorgt voor zelfstandigheid op microniveau:
1. ondersteuning gedurende 6 maanden zorgen dat er orders zijn en na die tijd zorgen voor zelfstandigheid.
2.  Er moet eerst veel geld geïnvesteerd worden om het materiaal waar mee gewerkt wordt te kunnen kopen.