Nieuwe boeken

Op deze pagina vind u een korte beschrijving van nieuwe boeken, die voor onze bibliotheek zijn aangeschaft. Wij denken dat ze u zullen interesseren. Door lid te  worden van onze bibliotheek zijn deze boeken bij ons te leen.


“Bevrijd jezelf van angsten en oude gewoonten”

Oorspronkelijke titel Taking the leap; Freeing Ourselves from Old Habits and Fears  (2009)

Pema  Chodrön beschrijft het boeddhistische concept shenpa om ons te laten zien hoe bepaalde gewoontes van de geest ons in de greep te hebben en ons vastzetten in angst, schaamte, zelfhaat en verslaving. Het goede nieuws is dat wanneer we deze patronen eenmaal herkennen, ze onmiddellijk hun grip op ons verliezen en we kunnen beginnen om dat ons leven ten goede te laten komen.

“Dit pad betekent het ontdekken van drie basis menselijke kwaliteiten”, legt Pema uit. “Dat zijn natuurlijke intelligentie, natuurlijke warmte en natuurlijke openheid. Iedereen, overal, waar ook ter wereld, heeft deze kwaliteiten en kan ze inzetten om zichzelf en anderen te helpen.”

Dit boek geeft ons de inzichten en oefeningen die we in ons leven onmiddellijk kunnen gebruiken om deze fundamentele kwaliteiten wakker te maken. Op haar vriendelijke en bemoedigende manier helpt Pema Chodrön ons om een moedige stap te zetten naar een nieuwe manier van leven – een die een positieve transformatie voortbrengt voor onszelf en voor onze onstuimige wereld.

Achterzijde Taking the leap; Freeing Ourselves from Old Habits and Fears (vrij vertaald NB)

Dit kleine boekje leest bijzonder makkelijk, het biedt een heldere boodschap, is herkenbaar en je kunt meteen beginnen met anders naar jezelf en de wereld te kijken. Het is zó eenvoudig en mooi geschreven, dat je makkelijk geraakt wordt, en ook makkelijk snel voorbij kunt gaan aan de diepte van wat Chodrön te vertellen heeft. Lees het keer op keer en je begrijpt steeds beter dat Chodrön  werkelijk uit eigen ervaring spreekt en wat ze ons schenkt met haar werk. Oude gewoontes en angsten, je kunt ze zelf veranderen en geluk ervaren. Een aanrader voor wie tijd, aandacht en zin wil geven aan het eigen leven en dat van anderen.

Nel Bartlema


De Psychologie van Jung en het Tibetaans Boeddhisme

Westerse en oosterse wegen naar het hart

Radmila Moacanin

Er is veel overeenkomst tussen de psychologie van Jung en het Tibetaans Boeddhisme. Dat zegt de schrijfster Radmila Moacanin.

Het boek geeft een heldere uiteenzetting van de grondbeginselen van het Boeddhisme en de verschillende stromingen daarbinnen, m.n. die van het vajrayana en tantrisme.
Volgens de Boeddhistische leer leven wij in een staat van onwetendheid, in een staat van lijden, samsara, onder de invloed van het ego, geleid door haat en begeerte. De leer toont iemand de oorzaken van dat lijden, en een manier om zich hiervan te bevrijden.

Jung zag het lijden bij zijn patiënten. In zijn psychologie werkt in ieder mens een Zelf, dat deel uitmaakt van een collectief bewustzijn dat zich manifesteert in gevoelens, beelden/dromen. Krijgt dit onderbewustzijn geen aandacht, dan ontstaat er een conflict met het ego, met psychische problemen als gevolg.
In het Boeddhisme is het de Boeddhanatuur, die in eenieder aanwezig is, en van nature helder, alwetend en meedogend is. Contact ermee, door meditatie, leidt tot inzicht en geluk. De rol van leraar is van iemand die de leerling inspireert en laat leren op basis van eigen ervaring.
Ook bij Jung ligt de oplossing in de bewustwording en integratie van het collectief onderbewustzijn. Dit heet bij Jung individuatie, en leidt, indien geslaagd, tot meer welzijn en geluk.
Jung kwam tot zijn inzichten op basis van zijn eigen ervaringen en hanteerde ook als therapeut dit uitgangspunt: de eigen ervaring van de patiënt om psychische conflicten op te lossen.

Aldus vertonen deze twee visies en methodes veel overeenkomst.
Beide zijn wegen naar het hart.
Jungs psychologie betekende een omwenteling in de benadering van geestes-zieken. Zijn psychologie van het collectief bewustzijn is evenwel op iedereen van toepassing, en sindsdien in vele vormen overgenomen in de moderne psychologie.
Het boeddhisme kent echter een algemenere benadering en meer uitgewerkte methode van onderzoek naar de werking van de geest, en gaat het doel, de verlichting, verderdan de genezing bij Jungs patiënten. Aldus de schrijfster.

Karnak, 1986, 140 pagina’s