Nieuwe boeken

Op deze pagina vind u een korte beschrijving van nieuwe boeken, die voor onze bibliotheek zijn aangeschaft. Wij denken dat ze u zullen interesseren. Door lid te  worden van onze bibliotheek zijn deze boeken bij ons te leen.

Jan Geurtz – Over liefde en loslaten, de levenscrisis als spirituele doorbraak
Bij uitgeverij Amboanthos is het nieuwe boek Over liefde en loslaten van Jan Geurtz verschenen. Het is een persoonlijke gids op een spirituele zoektocht naar de essentie van het bestaan. Van Jan Geurtz verschenen eerder de bestsellers De opluchting, De verslaving voorbij, Het einde van de opvoeding, Verslaafd aan de liefde, Verslaafd aan denken, Bevrijd door liefde en Vrij van gedachten. Doorgaans reageert ons ego op een levenscrisis met weerstand en veel pijnlijke gedachten. Daardoor maken we ons leven extra ellendig en uitzichtloos. In Over liefde en loslaten laat Jan Geurtz zien dat bijvoorbeeld een relatiecrisis, en elke pijnlijke emotie die we dan ervaren, in wezen een opening is naar spirituele groei. Met behulp van korte praktische instructies wordt getoond hoe we de sprong kunnen maken vanuit ego’s beknellende gedachten en emoties naar ruime open liefdevolle staat van zijn. Hierdoor veranderen pijnlijke emoties zoals eenzaamheid, frustratie of angst in toegangsdeuren naar wat in het boeddhisme de ‘boeddha-natuur’ genoemd wordt en in Advaita de ‘non-duale essentie’, een natuurlijke staat die vrij is van lijden.

De theorie van het loslaten

De ervaring is op zichzelf niet verdeeld in een deel dat ervaart en een ander deel dat wordt ervaren. Het is één ondeelbaar, onbenoembaar, intiem geheel. Liefde en schoonheid zijn de namen die aan de ervaring gegeven worden als die intimiteit gevoeld wordt. Zij zijn de natuurlijke toestand van elke ervaring, niet de specifieke toestand van een bepaalde ervaring. (Rupert Spira (hedendaagse Engelse Advaïta-leraar)

Als je je geest herkent als je eigen leraar, is dat de hoogste inwijding. Laat alles zoals het is in oorspronkelijke eenvoud en helderheid zal uit zichzelf ontstaan. Alleen door niets te doen zul je alles doen wat er te doen valt. Waar geest en verschijnselen één zijn is oneindige openheid. (Patrul Rinpoche Tibetaanse leraar uit de 19de eeuw)

De oude Boeddha in een nieuwe wereld verkenningen in de westerse dharma
Auteur: Paul van der Velde, Uitgever: Vantilt 320 pagina’s  ISBN 9789460042461 november 2015

Het boeddhisme is niet meer weg te denken uit onze westerse wereld. Er worden overal meditatiecursussen gegeven en mindfulness en zen-therapieën lijken alle andere psychotherapieën te overvleugelen. Het woord ‘boeddhisme’ suggereert echter een eenheid die er niet is, niet in het Westen maar ook niet in Azië. Het boeddhisme heeft in het Westen een geheel eigen geschiedenis doorgemaakt, waarin welwillend oriëntalisme en lang gekoesterde beelden van Azië doorklinken. Het is merkwaardig: boeddhistisch Azië dat in de koloniale periode nog als zwak, ijdel en decadent werd beschouwd, geldt tegenwoordig als een schatkamer aan oude wijsheid, een wijsheid die in het Westen verloren zou zijn gegaan door over-rationalisering.

In De oude Boeddha in een nieuwe wereld ontrafelt Paul van der Velde hoe we in het Westen aan onze ideeën over het boeddhisme komen. Hij gaat in op de grote verschillen tussen het boeddhisme in Azië en in het Westen, maar heeft ook aandacht voor waar de twee elkaar tegenkomen en inspireren, en hoe de oude leringen van de Boeddha worden getransformeerd tot zaken waar de moderne westerse mens in dit tijdsgewricht behoefte aan blijkt te hebben.

Recensie(s)
In deze interessante uitgave borduurt de hoogleraar Aziatische Religies verder op zijn onderzoek naar veranderingen binnen het moderne boeddhisme in Azië en in het Westen, waaraan hij al aandacht besteedde in zijn ‘Eeuwig jong en tijdloos oud, boeddhisme in transformatie’* (2011). Speerpunt is de kaalslag die plaatsvond tijdens de transformatie van Oost naar West, vooral in het laatste kwart van de twintigste eeuw (die op zijn beurt weer eenzelfde neerslag krijgt in het moderne Aziatische boeddhisme). Dit uit zich met name in de neiging bij westerse boeddhisten om een soort kernboeddhisme na te jagen (filosofie en geen religie), waarin meditatie als het belangrijkst wordt gezien en de in Azië traditioneel prominente verhalende dimensie en de devotionele, rituele dimensie als bijzaak wordt afgedaan. Hij behandelt in 9 hoofdstukken dito kwesties als ‘wat is een echte boeddhist?’, het ‘ideale’ boeddhistische leven en een paradox als boeddhistisch gelegitimeerd geweld.

Verzorgd, rijk geïllustreerd en een must voor de westerse ‘boeddhist’. J. Hodenius

Het boek gaat uitgebreid en ontnuchterend in op de achtergrond van Boeddisme in het Westen, en dan m.n. het heersende stereotype beeld.