Filmavond

De bibliotheek van de stichting verzorgt regelmatig filmavonden met uiteenlopende thema’s. Onderstaand treft u een overzicht aan van de verschillende gereserveerde data. De locatie is Prins Alexanderweg 54b, Huis ter Heide (Zeist). Zodra de titel van de film bekend is, zal deze achter de datum gepubliceerd worden op deze pagina.

De volgende data zijn gereserveerd voor de filmavond:

Filmavond woensdag 29 mei a.s.

Titel van de film: Ladakh,  regie: Clemens Kuby

Tijd: 20:00 tot 22:00 uur

Plaats: Prins Alexanderweg 54b, Huis ter Heide (Zeist)

Kosten: € 5,-


Ladakh

Regie: Clemens Kuby, speeltijd: 60 minuten

Hoog in de westelijke Himalaya’s, in het meest afgelegen deel van Kashmir, ligt Ladakh. Dit gebied werd pas enkele jaren voor de opnamen van deze film opengesteld voor buitenlanders. Officieel valt Ladakh onder India, maar de Ladakhi’s blijven nog altijd trouw aan hun 1000 jaar oude Tibetaanse cultuur. Door hun geloof in het Tibetaans boeddhisme menen zij te beschikken over de psychische krachten van de wereld van goden en demonen. Centraal in hun leven staat de zogeheten Geshe, een soort boeddhistische geleerde voor wie een wonder een dagelijks gebeuren is. De film weerspiegelt de hoop dat er naast onze materialistische en egocentrische manier van leven nog iets anders mogelijk is: leven in harmonie met de natuur vanuit een vreedzaam bewustzijn. In plaats van een dergelijk bewustzijn in boeken van filosofen of goeroes te zoeken, vormt het hier in Ladakh een volkomen normaal en verfrissend onderdeel van het dagelijks leven van de dorpelingen. In het voetspoor van de Ladakhi’s neemt de film de kijker mee op een ontdekkingsreis naar een wereld waarin geweldloosheid algemeen geaccepteerd is als levenswijze.

Leh, de hoofdstad van de provincie Ladakh, staat op de lijst van het Wereldmonumentenfonds van 100 meest bedreigde locaties vanwege de toegenomen regenval door klimaatverandering, verwaarlozing en een snelle en slecht geplande urbanisatie.
Heden ten dage wordt Leh, de hoofdstad van de provincie Ladakh gedurende de drie zomermaanden, wanneer het toegankelijk is, overspoeld met toeristen. Deze worden met name aangetrokken door het jaarlijks festival in Leh.