Lezingen

Stichting Bodhisattva nodigt u van harte uit

voor deel 4 van de vijfdelige lezingencyclus: ‘ Het pad van de Bodhisattva’

op zondag 20 januari a. s. om 11:00 uur

Thema van deze lezing is: ‘Een verbintenis aangaan‘ 
door Peter Schuh

Locatie: Prins Alexanderweg 54 b, Huis ter Heide (Zeist)

Kosten: € 5,-

Het Pad van de Bodhisattva

Het bodhisattvapad leidt tot volledig en perfect ontwaken. Een bodhisattva is iemand die zich ertoe verbindt de ultieme verlichting van een boeddha te bereiken ten voordele van alle voelende wezens. Een beoefenaar wordt een praktiserend bodhisattva door het afleggen van de bodhisattva gelofte. Door het verenigen van verdienste en wijsheid of het verenigen van wijsheid en methode kan de bodhisattva talloze deugdzame daden voor het welzijn van anderen verrichten. Deze onophoudelijke compassie zorgt ervoor dat hun verdienste steeds sterker wordt. Goede daden zonder wijsheid leveren over het algemeen positieve resultaten op, maar slechts tot op zekere hoogte. Ze zijn niet bevrijdend. Daarom streeft een bodhisattva ook naar het ontwikkelen van wijsheid, en dit wordt gedaan door o.a. zowel samatha als vipassana meditaties te beoefenen.
In de Mahayana traditie, dat wil zeggen in de praktijk van een bodhisattva, is het object van contemplatie van vipassanameditatie breder van opzet dan in de traditie van het Theravada boeddhisme. Door het proces van onderzoek ontdekt de bodhisattva dat, naast het gebrek aan een individueel zelf, elk schijnbaar werkelijk bestaand innerlijk en uiterlijke fenomeen in feite zonder intrinsieke werkelijkheid is. Dit besef bevrijdt hem of haar van de gewoonlijke neiging om gehecht te zijn aan wat illusoir en zonder inherent bestaan is. Door dit besef in hun dagelijkse activiteiten op te nemen, kunnen bodhisattva’s nu vrij van emotionele betrokkenheid reageren op de behoeften van alle levende en voelende wezens.
Door het beoefenen van meditatie en het begrijpen van de mahayana filosofie in termen van de shunyata-ervaring, bereikt de bodhisattva zijn eerste van de tien spirituele niveaus, die in het Sanskriet bhumis worden genoemd. Elk van de tien bhumi’s wordt geassocieerd met een bepaalde paramita. De paramita’s zijn wat je beoefent, en de bhumi’s zijn wat je uit die beoefening haalt. Het is alsof je het onderwijssysteem doorloopt: eerst leer je spellen, lezen en rekenen, en later worden die vaardigheden de basis van je beroep.

In  deel vier van deze lezingencyclus: 

In het 4de deel van deze lezingencyclus zullen volgende themen worden behandeld:

  • het afleggen van de bodhisattva-gelofte
  • het ontdekken van een wereld zonder ego

U bent van harte welkom


Op zondag 17 februari a. s. om 11.00 uur deel 5 van deze lezingencyclus. Het thema van deze lezing is:

Leegte en Mededogen
In deze lezing wordt de visie van de mahayana, shunyata en karuna behandeld, die naar verluidt onafscheidelijk van elkaar zijn. Het gaat om het ontwikkelen van prajna, of transcendente kennis om de werkelijkheid volledig te ervaren, zonder angst of vervorming.


Op zondag 24 maart a. s. om 11.00 uur deel 6 van deze lezingencyclus. Het thema van deze lezing is:

De zes paramitas
Als men eenmaal de bodhisattva gelofte heeft afgelegd en een glimp van leegte heeft gehad, is het tijd om zich bezig te houden met bodhisattva-activiteit. De manier om dit te doen is door middel van zes technieken, genaamd de zes paramitas, of transcendente deugden.


Op zondag 14 april a. s. om 11.00 uur deel 7 van deze lezingencyclus. Het thema van deze lezing is:

Mind Training
Hier wordt mind training gepresenteerd als een manier bodhichitta te doen ontwaken, zowel het ultieme bodhicitta als het relatieve bodhicitta.