Agenda 2017 Filosofie en Meditatie Cursussen Lezingen Themadagen Bibliotheek Metamorfosemassage Publicaties Contact Gastleraren Archief Doelstellingen Onze Projecten Links Stiltemeditatie  Yoga Sutra's en Gebeden Info: 06-28373039 info@stichtingbodhisattva.eu www.stichtingbodhisattva.eu ANBI en Donaties

      

Stichting Bodhisattva

Prins Alexanderweg 54b   

3712 AB Huis ter Heide (Zeist)

info@stichtingbodhisattva.eu

Boeddhisme als Levensfilosofie


                             


Lezingen Prins Alexanderweg 54b Huis ter Heide ( Zeist ) De derde en laatste lezing van de lezingencyclus  Karma en Wedergeboorte is op zondag 19 maart a. s. om 11.00 uur n Abonnement op onze Nieuwsbrief Plaats: Stichting Bodhisattva nodigt u van harte uit voor de lezingencyclus BOUWSTENEN VAN DE BOEDDHISTISCHE FILOSOFIE Op zondag 19 februari a. s.  om 11:00 uur  tweede deel van de driedelige lezingencyclus Karma en Wedergeboorte door Peter Schuh Kosten: € 5,- Activiteiten - Abonnement Vriend van de Stichting

Digitale boekenlijst

Wedergeboorte

Terwijl de boeddhistische traditie de gedachte van wederge­boorte aanvaardt, is er geen overeenstemming over de vraag wat er na de dood precies gebeurt. Het Theravada-boeddhisme gaat er gewoonlijk van uit dat wedergeboor­te onmiddellijk plaatsvindt. Er is geen tussentoestand. De Tibetaanse scholen gaan er echter van uit dat er wel een tussentoestand (bardo) voor de wedergeboorte is van maximaal negenenveertig dagen.

De Tibetaanse scholen leggen grote nadruk op de bardo, omdat ze van mening zijn dat deze een unieke kans biedt tot spirituele verlichting. In het Tibetaans boeddhisme geloofd men dat we in de bardo geconfronteerd worden met het witte licht van de realiteit, dat niets anders is dan de ware natuur van onze geest. Veelal herkennen we dit licht niet als we net gestorven zijn. We worden bang en verliezen het bewust­zijn. Aanvankelijk hebben we vaak niet eens in de gaten dat we zijn gestorven. Daarna ondergaan we een reeks ervarin­gen waarin we worden geconfronteerd met de realiteit van de dood.

Deze ervaring biedt ons een reeks van gelegenheden om te ontwaken in de ware werkelijk­heid, maar zonder adequate voorbereiding begrijpen we al deze verschijnselen niet en worden bang. In plaats van te ontwaken spoeden we ons naar de volgende moederschoot.

Zijn we echter in staat om het felle licht van de werkelijkheid te herkennen, maken we een kans dat we spiritueel ont­waken in de tussentoestand. Als dat niet gebeurt, zoeken we een wereld waar we affiniteit mee voelen en worden een nieuw lichaam.
Iedere lezing is een afgesloten geheel