Agenda 2017 Filosofie en Meditatie Cursussen Lezingen Themadagen Bibliotheek Metamorfosemassage Publicaties Contact Gastleraren Archief Doelstellingen Onze Projecten Links Stiltemeditatie  Yoga Sutra's en Gebeden Info: 06-28373039 info@stichtingbodhisattva.eu www.stichtingbodhisattva.eu ANBI en Donaties

      

Stichting Bodhisattva

Prins Alexanderweg 54b   

3712 AB Huis ter Heide (Zeist)

info@stichtingbodhisattva.eu

Boeddhisme als Levensfilosofie


                             


Themadagen Abonnement op onze Nieuwsbrief Themadagen 2016 De Dakini onder leiding van Dorien Quik Plaats: Prins Alexanderweg 54b, Huis ter Heide ( Zeist ) Activiteiten - Abonnementen Vriend van de Stichting

Themadagen de Dakini


Binnen het Tibetaans boeddhisme vertegenwoordigt de dakini het vrouwelijk aspect; de inspirerende kracht van bewustzijn.

Deze kracht draagt zorg voor alle facetten van het leven en maakt deel uit van alle verschijnselen, alle gedachten en alle psychische ervaringen.

Samen met de mannelijke energie vormt zij de heelheid. Binnen deze heelheid wordt de mannelijke energie met Boeddha aangeduid en de vrouwelijke energie met Dakini of Khadroma( khandro).

Doordat het woord khadroma ‘beweging in de ruimte’ betekent, wordt ze iconografisch vaak uitgebeeld als vliegend of dansend in de lucht. Dit impliceert meteen dat ze zowel letterlijk als figuurlijk ongrijpbaar is. Ze heeft geen vaste woon of verblijfplaats, ze is volmaakt vrij en komt altijd precies op het juiste moment. We kunnen de dakini niet naar ons toetrekken, we kunnen er alleen voor zorgen dat we de juiste voorwaarden scheppen zodat we haar bewust kunnen worden in onze geest.

Tijdens deze themadagen gaan we de verschillende soorten van dakini’s nader bestuderen, ook de volledige gerealiseerde Dakini’s, die gewoon Boeddha zijn.

Verder zullen we kennismaken de wijsheidsdakini’s die ervoor zorgen dat in de diepte van onze geest er de volmaakte synthese tussen mannelijke en vrouwelijke energie aanwezig zal zijn. Doordat dakini’s in de verfijnde lagen van onze geest voorkomen kunnen we hun geestelijke werking slechts via symbolen leren kennen.

Dakiniland is het land dat voorbij woorden gaat. Slechts door te ervaren ontdekken we hun rijkdom. Om dit te bereiken zullen er tijdens deze dagen veel korte begeleide meditaties zijn.   
Themadagen worden in cursusvorm herhaald Info cursus

Volgende Themadagen vinden plaats in het najaar van 2017