Agenda 2017 Filosofie en Meditatie Cursussen Lezingen Themadagen Bibliotheek Metamorfosemassage Publicaties Contact Gastleraren Archief Doelstellingen Onze Projecten Links Stiltemeditatie  Yoga Sutra's en Gebeden Info: 06-28373039 info@stichtingbodhisattva.eu www.stichtingbodhisattva.eu ANBI en Donaties

      

Stichting Bodhisattva

Prins Alexanderweg 54b   

3712 AB Huis ter Heide (Zeist)

info@stichtingbodhisattva.eu

Boeddhisme als Levensfilosofie


                             


Jataka’s

Jataka-avonden


Iedereen, die geïnteresseerd is, is van harte welkom,

ook met weinig kennis van het boeddhisme.


Vier of vijf keer per jaar wordt er door de stichting Bodhisattva een Jataka-avond georganiseerd.

Jataka ’s zijn wedergeboorteverhalen, die een episode beschrijven uit een vroeger leven van de Boeddha, toen deze nog een bodhisattva was. In deze legendes heeft de bodhisattva als mens of dier, altijd een aantrekkelijk uiterlijk en de gave van het woord. In deze vorige levens zijn onderdelen van de latere filosofie van de Boeddha op een heel andere wijze neergezet, waardoor een Jataka tot meer begrip van de dharma kan leiden.

Nadat een Jataka is verteld, wordt aan de hand van de symboliek van het verhaal en de vragen die de tekst opwerpt, met elkaar de diepere betekenis van de Jataka besproken en uitgeplozen. Zo komen we met elkaar in contact met verfijndere lagen, die aan het verhaal ten grondslag zou kunnen liggen. De bijeenkomst wordt omringd door de stilte en een mantra die bij het begin, na de pauze en als afsluiting gereciteerd wordt. Door de kennis van het verhaal, de stilte van het zijn en de klanken van de mantra te ervaren ontstaat soms spontaan Wijsheid.

Door de deelnemers wordt een Jataka avond als inspirerend, leerzaam en spannend ervaren. De sfeer wordt als open en verfrissend gekarakteriseerd.

De Jataka ‘s worden afwisselend begeleid door Carla Molkenboer en Fred Prinsen.  Het geheel in samenspraak met Dorien Quik.


Info:  info@stichtingbodhisattva.eu of 06-28373039

Thema en data volgende jataka- avond:


Het samen zoeken naar verdieping van de betekenis van de tekst van een Jataka werd in de vorige bijeenkomsten als inspirerend, leerzaam en spannend ervaren.

Ook een keer meemaken?.......De commissie sangha nodigt iedereen van harte uit voor de vierde Jataka-avond in 2017. Deze keer een heel bekende Jataka:


De domme leerling 

Datum:  dinsdagavond 21 november van 19.30-21.30 uur.

Locatie: ons centrum Huis ter Heide (Zeist),

Prins Alexanderweg 54 b,

koffie en thee vanaf 19.00 uur


Carla Molkenboer zal deze avond begeleiden.
Na de ontvangst beginnen we met het reciteren van de mantra van de ‘leegte ‘

  OM SVABHAVA SHUDDHA SARVA DHARMA SVABHAVA SHUDDHO HAM

Nadat de legende verteld is, bespreken we eerst met elkaar de vragen, gedachten en ideeën die door te luisteren naar de Jataka "De domme leerling" spontaan opkomen en daarna een aantal specifieke vragen. Op deze manier onderzoeken we samen de diepere betekenis ervan. Door de legende zo met elkaar te bespreken, ervaar je naast de diepgang, ook de warmte en openheid van en met elkaar. 

Na de pauze met thee/koffie starten we wederom met de mantra, vervolgens gaan we terug naar de inhoud van de Jataka en sluiten we weer af met de mantra.

Een korte samenvatting van twee Jataka-avonden vind je op onze website.

Geïnspireerd? 

Geef je dan op bij Carla Molkenboer via carlamolkenboer@outlook.com


Voor een korte impressie van diverse jataka’s: