Agenda 2017 Filosofie en Meditatie Cursussen Lezingen Themadagen Bibliotheek Metamorfosemassage Publicaties Contact Gastleraren Archief Doelstellingen Onze Projecten Links Stiltemeditatie  Yoga Sutra's en Gebeden Info: 06-28373039 info@stichtingbodhisattva.eu www.stichtingbodhisattva.eu ANBI en Donaties

      

Stichting Bodhisattva

Prins Alexanderweg 54b   

3712 AB Huis ter Heide (Zeist)

info@stichtingbodhisattva.eu

Boeddhisme als Levensfilosofie


                             


Teaching Op zondag 24 september a. s.  onderricht in twee belangrijke meditatietechnieken Lama Tashi Nyima door Shamatha en Vipashyana Programma  11.00 uur – 12.00 uur teaching  12.00 uur – 13.00 uur lunch 13.00 uur – 14.00 uur vervolg teaching 14.00 uur – 14.30 uur koffie/theepauze 14.30 uur – 16.00 uur het beoefenen van de theorie

Dit onderricht is een vervolg op de teaching: ‘Plaatsen van de geest in 9 stappen’

van Lama Tashi Nyima in 2016


SHAMATHA EN VIPASHYANA

of

Kalmte- en Inzichtmeditatie


Wanneer we gaan inzien hoe belangrijk het is om onze zienswijze te veranderen, hebben we een specifieke methode nodig om dat te bereiken. De methode is hier de beoefening van meditatie, en de belangrijkste aspecten ervan zijn kalmte (shamatha) en inzicht (vipashyana).

Deze vorm van mediteren leert ons hoe we tot een kalme evenwichtigheid komen, een toestand waarin onze geest niet voortdurend naar buiten reikt, naar van alles grijpt en volledig versnipperd is. We leren onze geest nauwkeurig te richten en de aandacht te centreren. Niet voortdurend bezig te zijn met de toekomst maar in het hier-en-nu te zijn en geconcentreerd te blijven.

Door shamatha leren we hoe we aandachtig in het huidige moment kunnen vertoeven. Naarmate we onze geest scherper leren richten en het ons beter lukt om geconcentreerd te blijven, zullen de verstorende emoties die we gewoonlijk ervaren, langzaam tot bedaren komen. En als ze eenmaal tot rust gekomen zijn, ontstaat er ruimte voor wijsheid. Zolang onze geest verward is en zich voortdurend laat afleiden, kunnen we geen wijsheid ontwikkelen.

Door shamatha-meditatie te beoefenen leren we dus hoe we een kalme en evenwichtige geestesgesteldheid kunnen creëren. Maar dat is op zich niet voldoende, want we moeten ook leren hoe we inzicht kunnen ontwikkelen. De beoefening van kalmtemeditatie biedt ons wel de mogelijkheid om inzicht te ontwikkelen, maar brengt op zich geen inzicht voort. Daarvoor moeten we mediteren op inzicht, of vipashyana.

Bij vipashyana gaat het er vooral om inzicht in de aard van de werkelijkheid te krijgen en te begrijpen op welke manier dingen of verschijnselen bestaan. Naarmate de geest minder misleid is en de mentale verduisteringen, of onwetendheid, afnemen, kunnen we de dingen helderder gaan zien. Dit impliceert dat we erkennen dat alle dingen tijdelijk van aard zijn en voortdurend veranderen. Er is niets dat over een eeuwigdurende of onveranderlijke essentie beschikt. Daardoor kunnen we met behulp van de vier grondslagen van opmerkzaamheid, of helder gewaarzijn, leren inzien wat het begrip tijdelijkheid inhoudt.

Door bewust aanwezig te zijn in onze gevoelens weten we steeds hoe we ons voelen - voelen we verdriet of blijdschap, of verkeren we in een neutrale stemming - en zien we ook hoe die gevoelens voortdurend veranderen. Opmerkzaamheid ten aanzien van de geest of het bewustzijn leert ons te zien hoe instabiel de geest in feite is, met al zijn gedachten, opvattingen en denkbeelden. En met opmerkzaamheid ten aanzien van de voorwaardelijke dingen bedoelt men dat we besef moeten krijgen van de manier waarop verschijnselen onderling afhankelijk zijn, als voortbrengsel van de oorzaken en voorwaarden ervan. Er is niets dat vanuit zichzelf kan bestaan, wat ook geldt voor ons bewustzijn en onze opvatting van het ik of zelf.

Als we nadenken over het zelf, dan hebben we een soort zelfstandige entiteit voor ogen, die los van de samenstellende delen van lichaam en geest zou bestaan. We hebben het over 'mijn' lichaam, 'mijn' geest, 'mijn' gevoelens, 'mijn' waarneming, 'mijn' geheugen, enzovoort. Wanneer we bijvoorbeeld stilstaan bij het zelf, gaan we ons realiseren dat er geen zelf bestaat in de vorm van een onafhankelijke entiteit, dat het zelf slechts een verzameling is die alle fysieke en mentale factoren omvat.Info: info@stichtingbodhisattva.eu of 06-28373039 Kosten: € 55,- inclusief lunch. Het bedrag kunt u overmaken op rekening:   NL24ABNA 0433 8541 62 t.n.v. Stichting Bodhisattva