Agenda 2017 Filosofie en Meditatie Cursussen Lezingen Themadagen Bibliotheek Metamorfosemassage Publicaties Contact Gastleraren Archief Doelstellingen Onze Projecten Links Stiltemeditatie  Yoga Sutra's en Gebeden Info: 06-28373039 info@stichtingbodhisattva.eu www.stichtingbodhisattva.eu ANBI en Donaties

      

Stichting Bodhisattva

Prins Alexanderweg 54b   

3712 AB Huis ter Heide (Zeist)

info@stichtingbodhisattva.eu

Boeddhisme als Levensfilosofie


                             


Stichting Bodhisattva

start Leesgroep

op

donderdag 21 september a.s.


Iedereen, die geïnteresseerd is, is van harte welkom

ook al hebt u weinig kennis van het Boeddhisme


Iedere 4de donderdag van de maand zal er een bijeenkomst zijn van 19.30 tot 21.30 uur in Huis ter Heide (Zeist)

Verwacht wordt dat de deelnemers het boek zelf aanschaffen of lenen. Per keer wordt afgesproken welk deel van het boek wordt gelezen voor de volgende bijeenkomst.


Het vijfde boek is ‘Verslaafd aan liefde’ van Jan Geurtz (€19,95 )

De vervolg data voor de bijeenkomsten zijn op donderdag


19 oktober, 23 november, 21 december en op dinsdagavond 30 januari 2018


Plaats van de bijeenkomsten: Prins Alexanderweg 54 b, Huis ter Heide (Zeist)  


Voor de kosten van koffie en thee wordt  een vrijwillige bijdrage verwacht. Wat daarvan over blijft komt, zoals bekend, ten goede aan de goede doelen van onze stichting.


Met Gerda Hol, Nel Bartlema en Debbie Quispel als gespreksleiders, wordt in vier bijeenkomsten een boek besproken. Per keer wordt afgesproken welk deel van het boek wordt gelezen voor de volgende keer. Vragen die we onderling niet kunnen beantwoorden zullen op de vierde bijeenkomst door Peter Schuh beantwoord worden.


Aanmelden: svp vóór 14 september a.s. Via: bibliotheekbodhisattva@gmail.com

Info: Mevr. Gerda Hol-Roos, tel: 030-6923937


Wij hopen op 21 september a.s. veel enthousiaste mensen te kunnen verwelkomen.
Leesgroep

Samenvatting van het te bestuderen boek: ‘ Verslaafd aan Liefde’                                                                                            

In "Verslaafd aan Liefde" toont Jan Geurtz dat onze zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een fundamentele zelf-afwijzing. Die proberen we te compenseren door waardering van anderen, en vooral door een succesvolle liefdesrelatie. Maar dat werkt averechts: het versterkt juist die fundamentele onzekerheid en afhankelijkheid. Zo ontstaat er een verslaving aan liefde en erkenning, en aan de veiligheid van een relatie. De meeste liefdesrelaties lopen daardoor na een tijdje op de klippen, of -misschien nog erger- verzanden in een gezapig samenzijn zonder veel ruimte voor groei en geluk.


Met humor en praktische voorbeelden wordt een uitweg getoond uit deze vicieuze cirkel. Eenmaal ontdaan van zelf-afwijzing blijken al onze pijnlijke emoties en diepe verlangens naar liefde en seks niet langer een obstakel, maar juist de toegangspoort naar een staat van zijn die volledig vrij is van beknelling en afhankelijkheid, en die - met of zonder relatie - vervuld is van liefde en helderheid.


Recensie(s)

Je bent hevig verliefd en die verliefdheid wordt beantwoord. Wat een gelukzaligheid. Je wordt afgewezen voor een ander. Wat kan dat een verdriet veroorzaken. Dit boek gaat over liefde en lijden. Nog meer over de ware en diepere laag van onze geest die wij niet herkennen. Daarom hebben wij een onjuiste kijk op het verschijnsel liefde. Ellende ligt aan onszelf en wel door de manier waarop wij reageren op onze eigen gedachten en emoties. Dit moeilijke boek leert je veel nieuws over je geest. Door de eigen ellende ontdekte de schrijver, een orthopedagoog met meer boeken op zijn naam, hoe hij zijn eigen narigheid schiep door zijn manier om het geluk na te streven. Doorspekt met veel boeddhistische wijsheden (bepalend voor de sfeer van het boek) vertelt hij dat wij gevangen zitten in het spel van hoop en vrees. Je leeft binnen de veilige paden om afwijzing te voorkomen en waardering te verkrijgen. Ontdek daarom deze mechanismen, want de kern van ons zelfbeeld is zelfafwijzing. De lezer komt uit bij de ideale spirituele liefdesrelatie waarin twee onafhankelijke mensen samensmelten. Een boek voor lezers die spiritualiteit nastreven en het oosterse denken eigen is. Dwarsligger met kleine druk op dundrukpapier.