Agenda 2017 Filosofie en Meditatie Cursussen Lezingen Themadagen Bibliotheek Metamorfosemassage Publicaties Contact Gastleraren Archief Doelstellingen Onze Projecten Links Stiltemeditatie  Yoga Sutra's en Gebeden Info: 06-28373039 info@stichtingbodhisattva.eu www.stichtingbodhisattva.eu ANBI en Donaties

      

Stichting Bodhisattva

Prins Alexanderweg 54b   

3712 AB Huis ter Heide (Zeist)

info@stichtingbodhisattva.eu

Boeddhisme als Levensfilosofie


                             Stichting Bodhisattva

start Leesgroep

op

donderdag 22 februari a.s.


Iedereen, die geïnteresseerd is, is van harte welkom

ook al hebt u weinig kennis van het Boeddhisme


Iedere 4de donderdag van de maand zal er een bijeenkomst zijn van 19.30 tot 21.30 uur in Huis ter Heide (Zeist)

Verwacht wordt dat de deelnemers het boek zelf aanschaffen of lenen. Per keer wordt afgesproken welk deel van het boek wordt gelezen voor de volgende bijeenkomst.


Het zesde boek is ‘De mystiek van het Tibetaanse Boedhisme” (€ 23,50)

van Lama A. Govinda


De vervolg data voor de bijeenkomsten zijn op donderdag

22 maart. 19 april, 17 mei en op 13 of 20 juni


Plaats van de bijeenkomsten: Prins Alexanderweg 54 b, Huis ter Heide (Zeist)  


Voor de kosten van koffie en thee wordt een vrijwillige bijdrage verwacht. Wat daarvan over blijft komt, zoals bekend, ten goede aan de goede doelen van onze stichting.


Met Gerda Hol, Nel Bartlema en Debbie Quispel als gespreksleiders, wordt in vier bijeenkomsten een boek besproken. Per keer wordt afgesproken welk deel van het boek wordt gelezen voor de volgende keer. Vragen die we onderling niet kunnen beantwoorden zullen op de vierde bijeenkomst door Peter Schuh beantwoord worden.


Aanmelden: svp vóór 16 februari a.s. Via: bibliotheekbodhisattva@gmail.com

Info: Mevr. Gerda Hol-Roos, tel: 030-6923937  


Wij hopen op 22 februari a. s. veel enthousiaste mensen te kunnen verwelkomen.Korte samenvatting

In De mystiek van het Tibetaanse boeddhisme beschrijft hij de meest wezenlijke aspecten van het Tibetaans boeddhisme. Gebaseerd op de mantra Om Mani Padme Hum verklaart hij de werkelijke betekenis van mantra's, klanken, chakra's (de energiecentra), de symboliek van de mandela en van het Tibetaans dodenboek. Doordat hij zijn kennis voortdurend blijft toetsen aan de praktijk van meditatie en van het dagelijks leven, spreekt dat wat hij uitlegt de lezer direct aan. Niet alleen bevat dit boek een enorme schat aan kennis - het is het meest geciteerde boek over het Tibetaans boeddhisme - maar het is tevens geschreven vanuit zijn eigen levenservaring. Dat maakt het boek van een onschatbare waarde voor ieder die op zoek is naar spirituele groei en een diepgaand inzicht in zichzelf.


Leesgroep

Samenvatting van het te bestuderen boek

In De mystiek van het Tibetaans boeddhisme beschrijft hij de meest wezenlijke aspecten van het Tibetaans boeddhisme. Gebaseerd op de mantra Om Mani Padme Hum verklaart hij de werkelijke betekenis van mantra's, klanken, chakra's (de energiecentra), de symboliek van de mandela en van het Tibetaans dodenboek. Doordat hij zijn kennis voortdurend blijft toetsen aan de praktijk van meditatie en van het dagelijks leven, spreekt dat wat hij uitlegt de lezer direct aan. Niet alleen bevat dit boek een enorme schat aan kennis - het is het meest geciteerde boek over het Tibetaans boeddhisme - maar het is tevens geschreven vanuit zijn eigen levenservaring. Dat maakt het boek van een onschatbare waarde voor ieder die op zoek is naar spirituele groei en een diepgaand inzicht in zichzelf.


Recensie

In dit boek wordt een aantal belangrijke aspecten besproken die rechtstreeks of zijdelings te maken hebben met de ingewikkelde en ondoorzichtige symboliek en methodiek uit het Tibetaans boeddhisme. Het doel ervan is om het hoogste niveau van evolutie te bereiken door gebruikmaking van visualisatie en meditatie technieken. Daarnaast vindt er een gedetailleerde beschrijving plaats van de mantra Om Mani Padme Hum. Het boek heeft vijf hoofdstukken plus een epiloog, verder bevat het illustraties, foto's en een aanhangsel. De auteur werd in 1898 in Duitsland geboren, hij studeerde filosofie en archeologie. Uit hoofde van zijn beroep kwam hij in contact met het boeddhisme. Een tiental boeken zijn door hem geschreven. Hij stierf in 1985. Dit boek is voor mensen die vertrouwd zijn met de terminologie van het boeddhisme. Het is boeiend, juist doordat het geschreven is door een westerling. Er is geen vergelijkbaar boek in het Nederlandse taalgebied.

(Biblion recensie, Redactie..)