‘De vier Wielen van Bön

Een verdiepingsweek in de natuur van de geest,
onderricht vanuit de Bön-traditie

Vervolg Verdiepingsweek

Voortbordurend op het onderricht dat Ponlop Rinpoche in juni geeft,
zal Florens van Canstein in juli de zienswijze van de grote perfectie nader toelichten.


donderdag 5 juli t/m zondag 8 juli 

van 10.00 uur – 16.00 uur

door  Florens van Canstein

Het programma zal een wisseling zijn van uitleg en meditatie. De nadruk zal liggen op het eerste wiel waarin de hoogste mediatie, die van rusten in de natuurlijke staat, uiteengezet wordt.

Eerste dag – Het eerste wiel: rusten in de zienswijze van de natuurlijke staat.

Tweede dag – Rusten in natuurlijke staat en het tweede wiel: je activiteiten verrichten met aandacht voor detail.

Derde dag – Rusten in de natuurlijke staat en het derde wiel: mededogen ontwikkelen als de basis van je spirituele
………………… .oefening

Vierde dag – Rusten in de natuurlijk staat en het vierde wiel: beoefening van de paramitas

Kosten:
voor de hele verdiepingsweek € 180,- lunch, koffie/thee inbegrepen.
Kosten per dag: € 40,- lunch, koffie/thee inbegrepen.

Wilt u zo vriendelijk zijn en het bedrag overmaken op ons rekeningnummer:
NL24ABNA 0433 8541 62 t.n.v. Stichting Bodhisattva onder vermelding: Verdiepingsweek

Inschrijven: info@stichtingbodhisattva.nl  of bellen naar 06-28373039

 Bön, Yungdrung

Yungdrung Bön beschouwt zich als de oudste religieuze traditie van Tibet.
Volgens de legendes zou de Bön-religie 18.000 jaar geleden zijn ontstaan. Grondlegger was de Boeddha Tonpa Shenrab Miwoche, die leefde in het koninkrijk ZhangZhung, het huidige west-Tibet. Vanaf 800-1100 na Christus heeft de Bön-traditie een bepaalde vorm gekregen en vanaf 1977 is de Bön erkend door de Dalai Lama als de vijfde school van het boeddhisme.
Binnen de Bön traditie wordt gebruik gemaakt van de hoogste spirituele beoefening, Dzogchen of Grote Perfectie. Het basisprincipe van deze leer is dat de werkelijkheid, met inbegrip van de mens, reeds compleet en perfect is. Er is niet iets dat getransformeerd hoeft te worden of losgelaten, maar slechts worden herkend voor wat het werkelijk is.

‘De vier Wielen van Bön’

De ‘wielen’ verwijzen naar de beoefening in ons eigen bewustzijn. Wanneer de wielen goed in beweging zijn gebracht, dan voeren ze je naar het uiteindelijke geluk. De Vier Wielen worden in de meeste tradities onderricht en Ponlop zal deze toelichten vanuit de Dzogchen of grote perfectie traditie. De Vier Wielen zijn niet ver verwijderd van je gewone dagelijkse leven, ze kunnen eenvoudig in je dagelijkse leven worden geïntegreerd.

De Vier Wielen:

  • Het eerste Wiel is de zienswijze
  • Het tweede Wiel is het toepassen van deze kennis in zowel ons denken, onze spraak als lichaam, ook wel gedrag genoemd.
  • Het derde Wiel is mededogen en dat is de basis.
  • Het vierde Wiel wordt gevormd door de tien perfecties.

Deze wielen zijn niet onafhankelijk van elkaar. Ze staan in relatie tot elkaar. Bijvoorbeeld: je baseert je gedrag op de zienswijze. Dat gedrag integreer je weer in mededogen. Dus je gedrag is gebaseerd op mededogen. Om dat mededogen te vergroten, beoefen je de zes of tien ‘perfecties’.

Denk aan het voorbeeld van een vliegende vogel. De vogel heeft twee vleugels nodig: de vleugel van wijsheid en de vleugel van methode. Deze twee zijn terug te vinden in de Vier Wielen. Het eerste Wiel is wijsheid of zienswijze, de andere drie Wielen zijn methode. Het is de bedoeling dat de zienswijze geïntegreerd raakt in ons bewustzijn, het krijgt steeds meer plaats in ons bewustzijn.

Door middel van de zienswijze kun je negatieve emoties pacificeren, zodat je je meer gelukkig en tevreden voelt. Als we ons bewustzijn niet onder controle hebben, brengt dat uiteindelijk lijden. Daarom is het van belang om met ons bewustzijn, met onze eigen geest te werken.  De tien perfecties zijn vrijgevigheid, morele discipline, geduld, doorzettingsvermogen, stabiliteit van geest, mentale kracht, mededogen, inspiratie gebeden, methode en onderscheidende wijsheid.