Metamorfosemassage

Metamorfosemassage
De cursus MMM is gesplitst in een basiscursus en een vervolgcursus: het is mogelijk om je alleen op te geven voor de basiscursus welke op 3 zaterdagen gegeven wordt. De vervolgcursus vindt later in het jaar plaats ook op 3 zaterdagen. Heb je beide cursussen gevolgd, dan ontvang je een certificaat. De kosten voor de basiscursus bedragen € 100,00 en voor de vervolgcursus € 75,00.

Basiscursus
Start: zaterdag 17 februari a. s
Vervolgdata: zaterdag 24 februari en 3 maart

Uitnodiging/Inschrijfformulier voor de basiscursus volgt z.s.m. zodra nieuwe data bekend zijn. Voor meer informatie, stuurt u een e-mail naar mmm@stichtingbodhisattva.nl

Wat doet de metamorfosemassage voor jou?

Introducties/workshop
Naast de cursussen geven we –op aanvraag- ook introducties en workshops.
De massage kan ook geïntroduceerd worden bij bedrijven.

Ervaringen n.a.v. een metamorfosemassage

Herboren na een boeddhistische massage
Artikel Happinez nummer 5  – 2012

Behandelaars