Cursussen

1. Instroomcursus Filosofie en Meditatie meer lezen

2. Cursus Metamorfosemassage Volwassenen meer lezen

3. Cursus

 

 

‘Boeddhisme, Wijsheid voor iedere Dag’ o.l.v. Dorien Quik 

Data:     zaterdag 19 en 26 mei

Tijd:       10.00 tot 16.00 uur

Locatie: Prins Alexanderweg 54 b, Huis Ter Heide (Zeist)

Kosten:  € 70,-

Wilt u zo vriendelijk zijn en het bedrag overmaken op ons rekeningnummer: NL24ABNA 0433 8541 62 t.n.v. Stichting Bodhisattva  onder vermelding: Cursus: Boeddhisme, Wijsheid voor iedere Dag

 

Boeddhisme, Wijsheid voor iedere Dag

In ons leven komen we voor vele keuzes te staan en steeds opnieuw zulle we een beslissing moeten nemen. Dit doen we veelal ‘op hoop van zegen’ of we maken geen keuze, niet wetend dat dit ook een keuze is, en laten het dan verder gewoon allemaal gebeuren.

We hebben namelijk geen idee wat we zoal met het leven aanmoeten en dus doen we maar wat. Meestal doen we dat wat ons het meest aanstaat, ons het meest veilige lijkt en dat waarvan we weten dat het in onze traditie of in onze familie ook zo wordt gedaan.

Best apart om er op deze wijze naar te kijken want meestal onderbouwen we onze keuzes met hele filosofieën waardoor we zeer nadenkend en diepzinnig overkomen. We zijn als het ware een puzzel aan het leggen en vinden steeds een nieuw stukje dat past. Het puzzel leggen is echter altijd vanuit het verleden en ons denken is zo flexibel dat we in staat zijn het kloppend te maken.

De boeddhistische filosofie speelt zich af in het heden en geeft ons antwoord op alle levensvragen met de bijbehorende keuzes. Het is een echte levensfilosofie die ons uitgenodigd om bij alles wat we doen dit van harte te doen. Dit maakt het leven al meteen een stuk interessanter want hoe weten we dat we beslissingen maken vanuit ons hart en niet vanuit ons hoofd? Zijn we in staat in ons hart te ervaren en zal dit ons denken beïnvloeden?

Dit gaan we in deze tweedaagse cursus met elkaar nader onderzoeken: Is het mogelijk om vanuit ons hart te leven zonder toedoen van ons intellect en wanneer is het belangrijk om het intellect, het denken, in te schakelen?

Het beloven mooie interessante dagen te worden, die over de werking van de geest gaan.
U bent van harte welkom!

Info/Inschrijven: info@stichtingbodhisattva.nl  of 06-28373039